Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Medezeggenschap > Hoe ziet de medezeggenschap eruit? > Algemene taken medezeggenschap

Algemene taken medezeggenschap.

De medezeggenschapsraad (MR) heeft volgens de wet een aantal algemene taken. De MR bevordert openheid en werkt transparant. De MR gaat discriminatie tegen. De MR overlegt met en informeert alle betrokkenen op school over zijn werkzaamheden.

Bevorderen openheid  

De algemene taken van de medezeggenschapsraad staan in artikel 7 van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De medezeggenschapsraad op school kent volgens de wet een aantal algemene taken. De MR: 

  • bevordert openheid en onderling overleg in de school;  
  • waakt tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen;
  • doet verslag aan de schoolgemeenschap over hun werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school. 

Transparant naar achterban 

Het is belangrijk om als MR goed te communiceren met de achterban. De MR vertegenwoordigt immers de belangen van die achterban.

Dat vraagt actieve communicatie tussen ouders in de MR en de achterban van ouders. Het is wenselijk dat ouders weten wie er in de (G)MR zitten en hoe zij deze MR-leden kunnen bereiken. Ouders in de MR proberen op een actieve manier hun achterban te informeren en te betrekken. Dat kan bijvoorbeeld door het delen van notulen, artikel in de schoolkrant of door enquêtes te houden en zo duidelijk te krijgen wat er leeft op school. Vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Ouders moeten in de mogelijkheid gesteld worden om ze bij te wonen.

Grenzen aan openheid 

Niet iedere bespreking of vergadering van de MR of een geleding van de MR is per se openbaar. Soms vraagt een bepaald onderwerp juist dat er niet in het openbaar wordt vergaderd. Bijvoorbeeld vanwege privacygevoelige onderwerpen. De medezeggenschap heeft hier enige beleidsruimte. 

Aanmelden MR nieuwsbrief

Meld u nu aan voor de MR nieuwsbrief

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.