Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Medezeggenschap > Hoe ziet de medezeggenschap eruit? > Wet medezeggenschap op scholen

Wet medezeggenschap op scholen.

Ouders praten via de medezeggenschapsraad mee over het schoolbeleid. Dit is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen. Naast ouders, praten ook leraren en soms leerlingen mee in de medezeggenschapsraad.

Wet medezeggenschap op scholen

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is sinds 1 januari 2007 van kracht. Deze wet regelt de inspraak van personeel, ouders en leerlingen in het onderwijs: de medezeggenschap op school. Met de invoering van de WMS zijn de rechten van ouders en onderwijspersoneel wettelijk versterkt.

Stem van ouders

De schoolleiding of het schoolbestuur is verplicht om de medezeggenschapsraad te hebben en deze te betrekken bij nieuw schoolbeleid. Medezeggenschap op school is daarmee een belangrijk instrument om de eigen school te controleren en de stem van ouders mee te wegen bij nieuw schoolbeleid.

Meepraten over schoolbeleid

De WMS geeft daarnaast volwaardige bevoegdheden om op financieel, onderwijskundig en organisatorisch vlak te zorgen voor beleid dat past bij de school op scholen. Medezeggenschap geeft onderwijspersoneel, ouders en leerlingen de ruimte om mee te praten over het gehele schoolbeleid.

* Dit artikel is ook van toepassing op andere vormen van medezeggenschap in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Voor de leesbaarheid is uitgegaan van de MR.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Rol van de medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit ouders en personeel van de school.

Lees meer
Dossier

Samenstelling van de medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders, personeel en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen.

Lees meer
Dossier

Algemene taken medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) heeft volgens de wet een aantal taken. De MR bevordert openheid en werkt transparant. De MR gaat discriminatie tegen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.