Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Hulp voor ouders > Ouder- en jeugdsteunpunten

Ouder- en jeugdsteunpunten.

Wanneer je kind extra ondersteuning op school nodig heeft, naar het speciaal onderwijs gaat of op een andere manier onderwijs en/of zorg krijgt, heb je vaak veel vragen of kan je hulp gebruiken. In de eerste plaats kan je daarvoor terecht bij de school van je kind. Maar is dat niet voldoende of wil je graag iemand anders hierover raadplegen, kan je terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt in jouw regio.

Steunpunt samenwerkingsverband

Om ervoor te zorgen dat ieder kind dat dit nodig heeft extra hulp krijgt of naar een speciale school kan gaan (passend onderwijs), werken de scholen in een regio met elkaar samen in een samenwerkingsverband. Er zijn samenwerkingsverbanden voor het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs. Ieder samenwerkingsverband heeft een ouder- en jeugdsteunpunt waar je terecht kan met je vragen over de extra hulp op school, de speciale school, zorg of jeugdhulp die nodig is. Het ouder- en jeugdsteunpunt kan ook ondersteunen wanneer je niet goed weet welke hulp of speciale school er nodig is. Of helpen wanneer je er met de school van je kind niet goed uitkomt.

Meer vragen over passend onderwijs? Hier vind je onze artikelen over dit onderwerp.

Informatie en ondersteunen

De ouder- en jeugdsteunpunten zijn er voor ouders en jeugdigen. Het steunpunt geeft informatie over passend onderwijs, hoe dat in de regio georganiseerd is en wat de mogelijkheden zijn op de scholen voor zorg, jeugdhulp of andere gespecialiseerde ondersteuning.


Het ouder- en jeugdsteunpunt van het samenwerkingsverband is er voor alle vragen en de ondersteuning van ouders en jeugdigen over extra ondersteuning in het onderwijs, passend onderwijs. Onder andere met vragen over:

  • Welke ondersteuning heeft mijn kind nodig en  kan de school bieden?
  • Er is aangegeven dat je kind naar een andere school of naar het speciaal onderwijs moet?
  • We komen er met de school niet uit over welke ondersteuning er nodig is.
  • Welke school of andere mogelijkheden zijn er die bieden wat mijn kind nodig heeft?
  • Hoe kunnen we de zorg op school goed regelen?

Naast informatie kan je bij het steunpunt ook terecht voor hulp en ondersteuning. Bijvoorbeeld wanneer je zoekt naar een school die de ondersteuning voor je kind kan bieden of wanneer je er met de school niet uitkomt welke hulp er nodig is.

Het steunpunt is er om jou als ouder of jeugdige te helpen en werkt onafhankelijk. De medewerkers hebben geen belang bij de school van je kind. Je mag erop vertrouwen dat de informatie of ondersteuning die je krijgt, gericht is op het belang van je kind om passend onderwijs te krijgen. Bij veel steunpunten zijn ook ervaringsdeskundige ouders betrokken waarop je een beroep kunt doen.

 

Contact opnemen

Ieder samenwerkingsverband heeft een steunpunt voor ouders en jeugdigen. Bij welk steunpunt jij terecht kan, is afhankelijk van onder welk samenwerkingsverband je kind valt.

  • Is je kind ingeschreven op een school dan valt je kind onder het samenwerkingsverband waar de schoollocatie bij is aangesloten.
  • Is je kind niet ingeschreven op een school, gaat je kind de overstap maken naar het voortgezet onderwijs of verhuis je van regio waardoor je kind naar een andere school gaat? Dan bepaalt je woonadres onder welk samenwerkingsverband je kind valt. Meestal komt dit overeen met het samenwerkingsverband waar de dichtstbijzijnde school onder valt.

De contactgegevens van het steunpunt (of samenwerkingsverband) in jouw regio kan je vinden:

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer aan leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of gedragsproblemen.

Lees meer
Dossier

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Ouders die zaken moeten regelen op het gebied van wonen, werken, onderwijs, zorg zien soms door de bomen het bos niet meer.

Lees meer
Dossier

Passend onderwijs: waar kun je terecht?

Bij vragen over de ondersteuning van kinderen op school kunnen ouders op verschillende plekken terecht.

Lees meer
Dossier

Niet eens met ondersteuning of overplaatsen

Wanneer je het niet eens bent met de school over de benodigde ondersteuning of het wel of niet overplaatsen van jouw kind naar het speciaal onderwijs.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.