Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs

Passend onderwijs.

Sommige leerlingen hebben door een beperking, leerprobleem, gedragsprobleem of ziekte extra ondersteuning nodig. Wat mag u van school verwachten wanneer uw kind problemen heeft op school of niet goed mee kan komen? Wat houdt passend onderwijs in?

Het kan zijn dat uw kind op school problemen ondervindt. In dat geval werkt school samen met u aan verbetering. We leggen in een stappenplan uit wat u precies van de school kunt verwachten en andersom.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school geldt de zorgplicht. In het schoolondersteuningsprofiel staat hoe de school de ondersteuning invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar staat ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband.

Als uw kind een zwaardere ondersteuningsbehoefte heeft, zijn andere onderwijsmogelijkheden geschikt. In dat geval kan uw kind terecht op het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.