Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Ondersteuning op een reguliere school > Samenwerkingsverband passend onderwijs

Samenwerkingsverband passend onderwijs.

Wanneer jouw kind extra ondersteuning nodig heeft op school, speelt het samenwerkingsverband vaak een belangrijke rol. Maar wat is dat eigenlijk? En wat doen zij om te zorgen dat er voor jouw kind een passende plek op een school is?

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Elke regio in Nederland heeft twee samenwerkingsverbanden passend onderwijs: één voor basisonderwijs en één voor voortgezet onderwijs. Alle scholen zijn verplicht aangesloten, behalve cluster 1 en 2 scholen. In het basisonderwijs bestaat dit verband uit de reguliere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en de scholen voor speciaal onderwijs (so) van de clusters 3 en 4. In het voortgezet onderwijs bestaat het samenwerkingsverband uit het regulier onderwijs: vmbo, havo en vwo, het praktijkonderwijs en de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Ondersteuning en overplaatsing

Het samenwerkingsverband gaat over de toewijzing van extra hulp op school. Ook als jouw kind de overstap naar het speciaal onderwijs gaat maken, krijg je te maken met dit verband. De school waar jouw kind staat ingeschreven doet hiervoor een aanvraag. Het samenwerkingsverband beslist dan op basis van het ondersteuningsplan hoe zij jouw kind het beste kunnen helpen.

Expertise delen

Omdat alle scholen samen in één samenwerkingsverband zitten kan expertise optimaal gebruikt worden. Scholen weten van elkaar wat hun aanbod, kennis en ervaring is. Daar kunnen zij gebruik van maken om een leerling op hun eigen school te helpen. Persoonlijke gegevens mogen in de meeste gevallen alleen gedeeld worden met toestemming van de ouders.

Het samenwerkingsverband en ouders

Je kunt contact opnemen met het samenwerkingsverband als je vragen hebt over extra ondersteuning voor jouw kind, of wanneer je problemen ervaart bij het vinden van een geschikte plek. Het samenwerkingsverband is, na de school zelf, het eerste aanspreekpunt rondom passend onderwijs. Ieder samenwerkingsverband heeft hiervoor een ouder- en jeugdsteunpunt waar je terecht kan voor meer informatie en ondersteuning bij het vinden van passende onderwijsaanbod.

Ondersteuningsplan

Het geld voor passend onderwijs in de regio gaat naar het samenwerkingsverband. De scholen maken samen afspraken over de begeleiding en ondersteuning in de regio. Deze afspraken leggen ze vast in een ondersteuningsplan. Hierin staat in ieder geval:

  • Welke begeleiding en ondersteuning alle scholen in de regio minimaal bieden: de basisondersteuning.
  • De procedure en criteria voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs.
  • De procedure en het beleid voor leerlingen die van speciaal (basis)onderwijs terugstromen naar regulier onderwijs.
  • De verdeling, besteding en toewijzing van de financiële middelen voor ondersteuning.
  • Hoe een samenhangend aanbod voor alle leerlingen is georganiseerd.
  • De resultaten van het onderwijs aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.
  • De manier waarop ouders geïnformeerd worden.

Je vindt het ondersteuningsplan meestal op de website van het samenwerkingsverband.

Ondersteuningsplanraad

Ouders hebben ook een formele rol bij het samenwerkingsverband. In de ondersteuningsplanraad (OPR) praten ouders mee over de invulling van het ondersteuningsplan. Zij hebben instemmingsrecht over de inhoud van het plan.

Lees hier meer over de OPR.

Afspraken over basisondersteuning

Een belangrijke taak van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs is bijvoorbeeld het maken van afspraken over basisondersteuning. Maar hoe weet je eigenlijk of die basisondersteuning ook werkelijk geboden wordt? En hoe krijg je zicht op het dekkend aanbod? Dat zijn vragen die aan de orde kwamen tijdens het webinar op 20 juni 2022. Experts Floor Kaspers (van OCO) en Marieke Boon (Ouders & Onderwijs) geven je de antwoorden. Kijk het webinar hieronder terug.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult.

Lees meer
Dossier

Zorgplicht

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school geldt de zorgplicht.

Lees meer
Dossier

Afspraken over begeleiding

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, maakt de school afspraken met de ouders of wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Lees meer
Dossier

Extra ondersteuning op school

Soms is het nodig extra hulp van het samenwerkingsverband in te zetten om jouw kind goed te begeleiden op school.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.