Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Pesten en sociale veiligheid > Help! Het pesten stopt niet

Help! Het pesten stopt niet.

Wat vervelend dat het pesten niet stopt! Wanneer jouw kind al langer gepest wordt en zich alleen voelt, dan mag je verwachten dat de school ingrijpt. Soms lukt het niet om het pesten te stoppen. Omdat de school te weinig doet, of het de school niet lukt om het pesten aan te pakken. Hieronder lees je welke stappen je dan kan zetten.

Pestaanpak van de school werkt niet

Soms doet de school er alles aan om het pesten aan te pakken. Wanneer het volledige pestbeleid is doorlopen maar geen enkele actie werkt dan kan de school contact opnemen met School & Veiligheid om informatie in te winnen over vervolgacties/stappen. School is na het doorlopen van het veiligheidsbeleid nog steeds verantwoordelijk voor de veiligheid van je kind, ook al werken de acties binnen de school niet.

De school doet te weinig tegen pesten

Niet iedere school erkent pestsituaties. Gesprekken met de leraar helpen niet of de school komt gemaakte afspraken niet na. Dat is lastig. Je zit thuis met een verdrietig, boos en gefrustreerd kind. Het gevolg hiervan kan een kind zijn die niet meer naar school wil of zelfs gezondheidsproblemen krijgt. Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kunt doen als je voelt dat school je zorgen niet serieus neemt. Je kunt op zoek gaan naar extra hulp binnen of buiten de school:

Zoek hulp binnen de school

Soms merk je op dat de school te weinig inzet om het pesten tegen te gaan, terwijl het anti-pestbeleid meer mogelijkheden en middelen lijkt aan te bieden. Probeer het eerst binnen school op te lossen: ga in gesprek met de leraar, de mentor van je kind, de afdelingsleider en tot slot de directeur. Helpt dat niet? Dan kun je terecht bij de volgende personen:

 • Vertrouwenspersoon: Deze kan intern zijn, in dienst van de school. Sommige scholen hebben ook een externe vertrouwenspersoon. Die werkt op school via een andere (onafhankelijke) organisatie. Je kunt bij de vertrouwenspersoon in vertrouwen jouw verhaal doen en samen kijken hoe je de school actie kan laten ondernemen. In de schoolgids vind je informatie over de (externe) vertrouwenspersoon.
 • Praat met de jeugd- of schoolarts van de school. Zeker wanneer jouw kind lichamelijke klachten heeft van het fysieke pesten of de stress is het belangrijk om ook de arts te betrekken.
 • Wanneer dit gesprek niet leidt tot oplossingen en acties neem dan contact op met het schoolbestuur.

Hulp buiten de school

Kom je er binnen de school niet uit? Of is de veiligheid van je kind ernstig in het gedrang? Dan kun je hulp buiten de school zoeken. Je hebt de volgende mogelijkheden:

 • Dien een klacht in volgens de klachtenregeling van de school. Informatie daarover vind je in de schoolgids.
 • Is de klacht niet goed opgepakt? Dan kun je contact opnemen met de Kinderombudsman.
 • Maak een melding bij de Onderwijsinspectie. Zij ondernemen meestal geen directe actie, maar nemen bij een volgende inspectie het veiligheidsbeleid onder de loep. Een melding kan je hier doen.
 • Is het pesten ernstig bedreigend voor je kind? Dan kun je contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie. Hier lees je daar meer over.
 • Wil je kind niet meer naar school en komt die thuis te zitten? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar je woont.
 • In sommige situaties kun je aangifte doen bij de politie. In dit artikel lees je daar meer over.
 • Organiseer hulp voor je kind. Pesten kan enorme impact hebben op het gevoel van veiligheid en zelfbeeld van je kind.
 • Ook voor jou als ouder kan het heftig zijn. Wil je je verhaal kwijt? Neem dan contact met ons op. Je kunt ook bellen met de Oudertelefoon.

Verander het anti-pestbeleid van de school

De school moet veilig onderwijs bieden voor iedere leerling. Daarvoor hebben ze een beleid opgesteld. Werkt het beleid van de school niet goed of wordt het niet goed genoeg gevolgd? Dit kan bijvoorbeeld zijn als er geen verplicht aanspreekpunt is voor ouders of als ze het toegezegde anti-pestprogramma niet inzetten. De volgende aanspreekpunten zijn hiervoor verantwoordelijk:

 • De anti-pestcoördinator: Deze persoon is verantwoordelijk voor het pestbeleid en kan dit aanpassen. Als het beleid van de school niet werkt of het niet gevolgd wordt kun je je bij deze persoon melden. Contactgegevens staan in de schoolgids of het veiligheidsbeleid van de school.
 • De medezeggenschapsraad: De ouders in de MR hebben instemmingsrecht op het veiligheidsbeleid van de school. Zij praten dus mee over het pestbeleid en kunnen een ineffectief beleid bespreken met de school.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Expert Patricia Bolwerk: ‘Zo ga je om met cyberpesten’

Wat kun je als ouder doen tegen cyberpesten? We spraken erover met Stop Pesten Nu oprichtster Patricia Bolwerk.

Lees meer
Dossier

Pesten in en om school

Wanneer wordt plagen pesten? Waar komt pestgedrag vandaan? Dat lees je hier.

Lees meer
Dossier

Is pesten strafbaar?

Hoe zit het met straffen op school? En is pesten strafbaar volgens de wet? Lees het antwoord.

Lees meer
Dossier

Hulp voor je gepeste kind

Welke hulp kun je inschakelen voor je kind? En wat kun je zelf doen om je kind te helpen? Lees het hier.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.