Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Pesten en sociale veiligheid > Wat moet de school doen tegen pesten?

Wat moet de school doen tegen pesten?.

Als jouw kind gepest wordt mag je van de school verwachten dat zij actie ondernemen. Wat kun je verwachten? Aan welke regels moeten ze voldoen? En is een pestprotocol verplicht? In dit artikel lees je wat de school precies moet doen als er sprake is van pesten op school.

Wat mag je van de school verwachten?

Pesten is een complex probleem. Een kant en klare oplossing is er vaak niet. Als ouder verwacht je dat de school het probleem serieus neemt, dat er naar jou én naar je kind geluisterd wordt en dat er actie ondernomen wordt tegen het pesten. De meeste scholen beschikken over een pestbeleid of anti-pestprotocol waarin beschreven staat wat een school moet doen in een anti-pestsituatie. Een school mag namelijk niet toekijken zonder iets te doen, maar houdt de situatie in de gaten, stelt eventuele acties op en heeft de taak om de ouders te informeren en te betrekken bij de situatie.

Welke verplichtingen heeft de school tegen pesten?

Scholen zijn verplicht om een veilige omgeving te creëren voor alle leerlingen. Deze veilige omgeving zorgt er namelijk voor dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Dat houdt in dat een leerling zichzelf kan zijn, niet bang hoeft te zijn en dat hij zich veilig voelt. Pesten zorgt voor een onveilige situatie. Daarom is de school verplicht pestgedrag aan te pakken. De school moet zich aan deze regels houden:

  1. De school is verplicht te zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Een medewerker van de school vangt de gepeste leerling en zijn ouders op. Samen brengen ze de situatie in kaart en kijken welke acties er ondernomen kunnen worden om de pestsituatie op te lossen. Daarbij verwijst en begeleidt de medewerker van de school eventueel naar andere medewerkers binnen of buiten de
  2. Elke school moet in het veiligheidsbeleid omschrijven hoe ze pesten tegengaan en wie verantwoordelijk is voor het anti-pestbeleid.

Anti-pestprotocol: verplicht of niet?

Hoewel scholen niet verplicht zijn om een anti-pestprotocol te hebben, hebben de meeste scholen er gelukkig wel een. In dit anti-pestprotocol staat het volgende:

  • Hoe een school moet handelen wanneer er gepest wordt. Het gaat dan niet alleen om het tegengaan van pesten, maar ook om het voorkomen hiervan.
  • Hoe pestgedrag herkent kan worden.
  • Bij wie ouders terecht kunnen als hun kind gepest wordt en welke stappen de school hierbij moet zetten.
  • Sommige scholen hebben een apart protocol voor het aanpakken en voorkomen van online pesten (cyberpesten).

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Expert Patricia Bolwerk: ‘Zo ga je om met cyberpesten’

Wat kun je als ouder doen tegen cyberpesten? We spraken erover met Stop Pesten Nu oprichtster Patricia Bolwerk.

Lees meer
Dossier

Pesten in en om school

Wanneer wordt plagen pesten? Waar komt pestgedrag vandaan? Dat lees je hier.

Lees meer
Dossier

Is pesten strafbaar?

Hoe zit het met straffen op school? En is pesten strafbaar volgens de wet? Lees het antwoord.

Lees meer
Dossier

Hulp voor je gepeste kind

Welke hulp kun je inschakelen voor je kind? En wat kun je zelf doen om je kind te helpen? Lees het hier.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.