Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Pesten en sociale veiligheid > Wat moet de school doen tegen pesten?

Wat moet de school doen tegen pesten?.

Wat moet de school doen tegen pesten? Als jouw kind gepest wordt mag je van de school verwachten dat zij actie ondernemen. Wat kun je verwachten? Aan welke regels moet de school voldoen? En is een pestprotocol verplicht? Lees het in dit artikel.

Wat mag je van de school verwachten?

Pesten is een complex probleem. Een kant en klare oplossing is er vaak niet. Als ouder verwacht je dat de school het probleem serieus neemt, dat er naar jou én naar je kind geluisterd wordt en dat er actie ondernomen wordt tegen het pesten. De meeste scholen beschikken over een pestbeleid of anti-pestprotocol waarin beschreven staat wat een school moet doen in een anti-pestsituatie. Een school mag namelijk niet toekijken zonder iets te doen, maar houdt de situatie in de gaten, stelt eventuele acties op en heeft de taak om de ouders te informeren en te betrekken bij de situatie.

Welke verplichtingen heeft de school tegen pesten?

Scholen zijn verplicht om een veilige omgeving te creëren voor alle leerlingen. Deze veilige omgeving zorgt er namelijk voor dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Dat houdt in dat een leerling zichzelf kan zijn, niet bang hoeft te zijn en dat die zich veilig voelt. Pesten zorgt voor een onveilige situatie. Daarom is de school verplicht pestgedrag aan te pakken. De school moet zich aan deze regels houden:

  1. Er is een duidelijk aanspreekpunt voor ouders en leerlingen.
  2. Er is iemand verantwoordelijk voor het pestbeleid. Dit is op de meeste scholen niet dezelfde persoon als het aanspreekpunt pesten.
  3. In het veiligheidsbeleid omschrijft de school hoe ze pesten tegengaan.

Aanspreekpunt pesten voor ouders en leerlingen

Het aanspreekpunt pesten op school vangt jou en je kind op. Samen brengen jullie de situatie in kaart en kijken jullie welke acties er ondernomen kunnen worden om de pestsituatie op te lossen. Daarbij verwijst en begeleidt de medewerker van de school eventueel naar andere medewerkers binnen of buiten de school.

Coördinator anti-pestbeleid

De school moet ervoor zorgen dat er iemand verantwoordelijk is voor het pestbeleid. Deze coördinator anti-pestbeleid heeft zicht op de beleving van veiligheid van leerlingen, op klachten en incidenten binnen de school en op mogelijke veiligheidsrisico’s. Met die kennis adviseert de anti-pestcoördinator over het beleid binnen de school.

Anti-pestprotocol: verplicht of niet?

Hoewel scholen niet verplicht zijn om een anti-pestprotocol te hebben, hebben de meeste scholen er gelukkig wel een. In dit anti-pestprotocol staat het volgende:

  • Hoe een school moet handelen wanneer er gepest wordt. Het gaat dan niet alleen om het tegengaan van pesten, maar ook om het voorkomen hiervan.
  • Hoe pestgedrag herkend kan worden.
  • Bij wie ouders terecht kunnen als hun kind gepest wordt en welke stappen de school hierbij moet zetten.
  • Sommige scholen hebben een apart protocol voor het aanpakken en voorkomen van online pesten (cyberpesten).

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Wat werkt tegen pesten op school?

Pesten kan moeilijk aan te pakken zijn. Wat werkt wel en niet?

Lees meer
Dossier

Alles over cyberpesten

Wat is cyberpesten precies? Hoe herken je het? En welke rol heeft de school?

Lees meer
Dossier

Cyberpesten: dit kun je ertegen doen

Wat kun je doen tegen cyberpesten? Volg ons stappenplan.

Lees meer
Dossier

Ernstige onveiligheid op school

Wat kun je doen als je kind op school te maken heeft met geweld, discriminatie, seksuele intimidatie of drugs?

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.