Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Pesten en sociale veiligheid > Is pesten strafbaar?

Is pesten strafbaar?.

Pesten is ongewenst gedrag. Maar hoe zit het met straffen op school en daarbuiten? Welke straffen moet school geven? En is pesten een overtreding van de wet? In dit artikel geven we een antwoord op deze vragen.

Straf op school

Een school kan pesters straffen als zij de regels van de school overtreden. Elke school heeft een eigen beleid als het gaat om straffen. In dit sanctiebeleid staat omschreven welke straffen de school geeft in welke situatie. Dit beleid is voor elke leerling gelijk. Een leerling kan bijvoorbeeld strafwerk meekrijgen, waarschuwingen ontvangen, een time-out krijgen of kan op den duur zelfs geschorst of verwijderd worden. Het sanctiebeleid moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Een straf moet in verhouding staan tot het gedrag.
  • Om willekeur te voorkomen is het van belang dat vergelijkbaar gedrag op dezelfde manier bestraft wordt.

Is pesten strafbaar volgens de wet?

Nee, pesten is niet strafbaar volgens de wet. Toch kan pestgedrag leiden tot een ander strafbaar feit: bijvoorbeeld als je kind gediscrimineerd of bedreigd wordt. Of als iemand zonder toestemming in de computer of het socialmedia-account van je kind komt (hacken). In deze situaties is pesten wél strafbaar en kun je een melding of aangifte doen bij de politie. Is je kind jonger dan 16? Ga met je kind mee en neem bewijsmateriaal mee. Denk hierbij aan data en tijdstippen, foto’s van blauwe plekken, e-mail- en internetadressen, gebruikersnaam en nicknames van betrokkenen, bewaarde chats, screenshots of foto’s van online pesterijen. Meer informatie vind je op de website van de politie. Als het pesten extreme vormen aanneemt kun je de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie inschakelen. Die kan een persoonlijk advies geven over de zetten stappen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Expert Patricia Bolwerk: ‘Zo ga je om met cyberpesten’

Wat kun je als ouder doen tegen cyberpesten? We spraken erover met Stop Pesten Nu oprichtster Patricia Bolwerk.

Lees meer
Dossier

Pesten in en om school

Wanneer wordt plagen pesten? Waar komt pestgedrag vandaan? Dat lees je hier.

Lees meer
Dossier

Hulp voor je gepeste kind

Welke hulp kun je inschakelen voor je kind? En wat kun je zelf doen om je kind te helpen? Lees het hier.

Lees meer
Dossier

Help! Het pesten stopt niet

Soms lukt het niet om het pesten te stoppen. Lees wat je dan kunt doen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.