Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Pesten en sociale veiligheid > Stop pesten, tips voor ouders

Stop pesten, tips voor ouders.

Wanneer je kind gepest wordt roept dit veel emoties op. Als ouder wil je namelijk niets liever dan je kind beschermen en zorgen voor een veilige omgeving. Wat kan je doen als je kind gepest wordt? Hoe kan je ervoor zorgen dat de situatie verbetert? Dat vertellen we je in dit artikel.

Stappenplan om het pesten te stoppen

Wanneer je opmerkt dat je kind gepest wordt wil je als ouder zo snel mogelijk handelen, zodat je kind zo snel mogelijk weer op een prettige manier naar school kan gaan. Je kan daarbij de volgende stappen doorlopen:

  • Praat met je kind
  • Verzamel bewijs van het pesten
  • Bekijk het beleid van de school
  • Gesprek op school
  • Hulp voor je kind

Praat met je kind

Het kan zijn dat je kind het moeilijk vindt om over het pesten te praten, omdat er veel emoties bij komen kijken. Misschien schaamt je kind zich, of is hij bang voor jouw reactie. Zorg er dus voor dat je rustig blijft en goed luistert. Laat je kind praten, vraag door en troost je kind. Geef je kind mee dat het absoluut niet zijn schuld is dat hij gepest wordt. Onderzoek daarna samen hoe je het probleem kunt oplossen. Vaak denken kinderen daar zelf al over na: neem die oplossingen serieus en vraag erop door. Bespreek met je kind wat je kind zelf kan doen om de situatie te verbeteren? Wie zou er volgens jouw kind kunnen helpen? De leerkracht, antipest-coördinator of is er iemand buiten school die kan helpen? Het is belangrijk dat je kind zich gehoord voelt en dat hij iemand heeft die hij in vertrouwen kan nemen. Soms vindt een kind het prettig zelf contact te zoeken met iemand anders om over het pesten te praten, dat kan natuurlijk ook.

Verzamel bewijs van het pesten

Zet samen met je kind op een rij wat er precies gebeurt. Door wie wordt jouw kind gepest en op welke manier? Wordt je kind uitgescholden, geslagen en geschopt of juist buitengesloten of online gepest? En op welke momenten gebeurt het? Het is ook goed om te bekijken wat je kind zelf al gedaan heeft om het pesten te stoppen en of er bijvoorbeeld al een leerkracht, mentor of andere leerling bij is betrokken. Zet alles op papier, zodat je hier makkelijk op terug kunt vallen.

Bekijk het beleid van de school

Elke school is verplicht om pesten tegen te gaan. Hoe ze dat doen staat in het veiligheidsbeleid. Veel scholen hebben daarin ook een anti-pestprotocol opgenomen. Daarin staat bij wie je terecht kunt voor een vertrouwelijk gesprek en welke stappen de school onderneemt als er signalen van pesten zijn. Zo heb je een duidelijk beeld van wat jij van de school kunt verwachten bij het aanpakken van pesten.

Gesprek op school

Iedere school is verplicht om een aanspreekpunt te hebben voor leerlingen en ouders die te maken krijgen met pesten. Neem contact op met dit aanspreekpunt en de leraar of mentor van je kind. Je kunt aan de mentor vragen of hij het pestprobleem herkent. Hoe kijk hij tegen de situatie aan en welk gedrag ziet hij bij je kind? Daarnaast is het belangrijk om te bespreken wat er moet gebeuren om de pestsituatie aan te pakken. Denk daarbij aan afspraken met je kind en de pester of de rest van de klas of aan het inzetten van een anti-pestprogramma. Maak ook afspraken over wat jouw kind kan doen als hij zich onveilig voelt op school.
Tip: Vraag of maak een verslag van het gesprek, zodat je rustig kunt nalezen wat de gemaakte afspraken zijn. Het is ook verstandig om een vervolgafspraak te maken om te bespreken of de aanpak helpt.

Gesprek met de ouders van de pester(s), slim of niet?

Pesten is een moeilijk onderwerp om te bespreken omdat er veel emoties bij komen kijken. Je kunt als ouders aan school vragen of de ouders van de pester(s) ook open staan voor een gesprek. Mochten zij openstaan voor een gesprek kan je misschien samen tot een structurele oplossing komen waarin alle betrokken kinderen én ouders zich kunnen vinden. Ook hierbij is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken en regelmatig de situatie te evalueren. Vergeet hierbij niet om de school er ook bij te betrekken, zodat het pestgedrag niet alleen thuis, maar ook op school stopt.

Als het pesten niet stopt

Lukt het niet om het pesten te stoppen met de leraar en/of het aanspreekpunt pesten? Je kunt binnen de school ook contact opnemen met de intern begeleider/zorgcoördinator of met de directeur of afdelingsleider. Scholen hebben ook een vertrouwenspersoon waar je terecht kunt. Deze kan intern (binnen de school) of extern (onafhankelijk) werken. Helpt dat onvoldoende? Neem dan contact op met het schoolbestuur of schakel hulp van buiten de school in. Alle informatie en contactgegevens die je hiervoor nodig hebt staan in de schoolgids.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Expert Patricia Bolwerk: ‘Zo ga je om met cyberpesten’

Wat kun je als ouder doen tegen cyberpesten? We spraken erover met Stop Pesten Nu oprichtster Patricia Bolwerk.

Lees meer
Dossier

Pesten in en om school

Wanneer wordt plagen pesten? Waar komt pestgedrag vandaan? Dat lees je hier.

Lees meer
Dossier

Is pesten strafbaar?

Hoe zit het met straffen op school? En is pesten strafbaar volgens de wet? Lees het antwoord.

Lees meer
Dossier

Hulp voor je gepeste kind

Welke hulp kun je inschakelen voor je kind? En wat kun je zelf doen om je kind te helpen? Lees het hier.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.