Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Relatie ouders en school

Relatie ouders en school.

Een goede samenwerking tussen school en ouders komt leerlingen ten goede. De rolverdeling tussen ouders en school is voor een deel wettelijk bepaald en gebonden aan regels en verplichtingen, maar ook aan rechten.

Zo is de school verplicht om u als ouder op de hoogte te houden van de vorderingen van uw kind. Voor het geval u een oudergesprek heeft, geven we tips die kunnen helpen bij de voorbereiding.

Scholen mogen een financiële bijdrage vragen van ouders. Deze bijdrage is altijd vrijwillig. Voor digitale leermiddelen mag een school alleen kosten in rekening brengen als er een alternatief wordt geboden waarbij deze leermiddelen niet nodig zijn.

Sommige ouders helpen bij activiteiten op school of zitten in de medezeggenschapsraad of ouderraad. Als u in gesprek gaat met de school is het belangrijk om er vanuit te gaan dat de school en u in principe hetzelfde doel hebben: het beste onderwijs voor uw kind.

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.