Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolorganisatie > Activiteiten > Schoolreis, excursie of kamp

Schoolreis, excursie of kamp.

Een schoolreis, excursie of kamp is een extra activiteit die een school organiseert. Het is geen onderwijsactiviteit. Leerlingen zijn verplicht om deel te nemen aan het onderwijs. De schoolreis valt daar niet onder en kan dus niet worden verplicht. Wel dienen leerlingen die niet meegaan met de schoolreis, die dag op school te zijn en een vervangend programma volgen.

Begeleiding bij een excursie, schoolreis of kamp

Er zijn geen algemeen geldende regels voor de begeleiding bij schoolreisjes of kampen. Als u daarover bezorgd bent, kunt u uw zorgen uiten bij de leerkracht van uw kind, de directeur van de school en de ouders in de medezeggenschapsraad (MR). De school beslist wat een gepaste begeleiding is voor een excursie. Dit is erg afhankelijk van de situatie. Een druk en onoverzichtelijk pretpark vergt meer begeleiding dan een museum. En oudere kinderen kunnen gemakkelijker zelfstandig op pad dan jongere. Het kan zijn dat de school haar beleid op papier heeft staan, het kan ook dat dit per activiteit verschilt. Dit kunt u bij school navragen.

Niet mee

Een ouder kan besluiten dat zijn kind niet  meegaat op schoolreis, excursie of kamp. In dat geval mag het kind op de dag van de schoolreis niet thuisblijven, maar behoort het op school een alternatief programma te krijgen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Een extra activiteit zoals schoolreis, excursies of kamp wordt meestal uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Wanneer deze niet wordt betaald, mag de school een kind niet uitsluiten als het een verplichte activiteit is (zoals een museumbezoek). Is het geen verplichte activiteit en wordt de vrijwillige bijdrage niet betaald dan kan de school besluiten dat een kind niet mee mag. De school moet dan tijdens schooluren wel voor opvang en een vervangend programma  zorgen.

Buitenlandse reis

Veel leerlingen gaan op schoolreis naar het buitenland. Dat is heel leuk, maar soms ook spannend. Om ongewenste situaties te voorkomen is het – tijdens het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van een schoolreis – belangrijk om rekening te houden met de veiligheid, en om maatregelen te nemen die er voor kunnen zorgen dat de schoolreis zo veilig mogelijk verloopt. Stichting School en Veiligheid heeft het op een rijtje gezet in een infoblad. Dit infoblad gaat over het plannen van de schoolreis, het inschatten van risico’s en afwegingen maken, voorlichting en communicatie over risico’s, afspraken maken en hoe te handelen bij incidenten.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Kerstviering

Veel scholen vieren kerst op school. Soms tijdens schooluren en soms in de avonduren.

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.