Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolorganisatie > Activiteiten > Schoolreis, excursie of kamp

Schoolreis, excursie of kamp.

Een schoolreis, excursie of kamp is een extra activiteit die een school organiseert. Leerlingen zijn verplicht mee te doen aan deze activiteiten als deze horen bij het lesprogramma. In de schoolgids moet staan om welke activiteiten het gaat.

Verplichte extra onderwijsactiviteiten

Scholen beslissen zelf welke extra onderwijsactiviteiten zij in hun lesprogramma opnemen. Uw kind is verplicht deel te nemen aan activiteiten die onderdeel zijn van het lesprogramma, deze kunt u vinden in de schoolgids van de school.

Niet mee

Wilt u niet dat uw kind meedoet aan een extra onderwijsactiviteit? Dan kunt u het bestuur van de basisschool vragen om vrijstelling. Als uw kind deze vrijstelling krijgt, moet het meedoen aan een vervangende activiteit.

Begeleiding bij een excursie, schoolreis of kamp

Er zijn geen algemeen geldende regels voor de begeleiding bij schoolreisjes of kampen. Als u daarover bezorgd bent, kunt u uw zorgen uiten bij de leerkracht van uw kind, de directeur van de school en de ouders in de medezeggenschapsraad (MR). De school beslist wat een gepaste begeleiding is voor een excursie. Dit is erg afhankelijk van de situatie. Een druk en onoverzichtelijk pretpark vergt meer begeleiding dan een museum. En oudere kinderen kunnen gemakkelijker zelfstandig op pad dan jongere. Het kan zijn dat de school haar beleid op papier heeft staan, het kan ook dat dit per activiteit verschilt. Dit kunt u bij school navragen.

Onafhankelijk van vrijwillige ouderbijdrage

Een extra activiteit zoals schoolreis, excursies of kamp wordt meestal uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Wanneer deze niet wordt betaald, mag de school een kind niet uitsluiten. De activiteit is onderdeel van het lesprogramma, dus deelname kan niet afhankelijk worden gesteld van een financiële bijdrage van de ouders.

Buitenlandse reis

Veel leerlingen gaan op schoolreis naar het buitenland. Dat is heel leuk, maar soms ook spannend. Om ongewenste situaties te voorkomen is het – tijdens het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van een schoolreis – belangrijk om rekening te houden met de veiligheid, en om maatregelen te nemen die er voor kunnen zorgen dat de schoolreis zo veilig mogelijk verloopt. Stichting School en Veiligheid heeft het op een rijtje gezet in een infoblad. Dit infoblad gaat over het plannen van de schoolreis, het inschatten van risico’s en afwegingen maken, voorlichting en communicatie over risico’s, afspraken maken en hoe te handelen bij incidenten.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Kerstviering

Veel scholen vieren kerst op school. Soms tijdens schooluren en soms in de avonduren.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.