Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolorganisatie

Schoolorganisatie.

Scholen regelen zelf hun lestijden, groepsindeling en activiteiten. Ook kiezen ze zelf hoe tussenschoolse opvang eruit ziet en welke schoolregels en straffen er gelden. Er is altijd een klachtenregeling. Ouders vinden algemene informatie in de schoolgids en het schoolplan.

Scholen mogen zelf de grootte van de klassen bepalen, maar per leerling moet de school wel een minimum aantal vierkante meters hebben. De samenstelling en indeling van groepen valt onder het schoolbeleid. Een combinatieklas bestaat uit leerlingen uit verschillende groepen. Ouders zijn vanuit de medezeggenschapsraad betrokken bij de keuzes die de school maakt.

De overheid heeft bepaald wat de normuren zijn op de basisschool en op de middelbare school. Vakanties worden door de overheid vastgesteld, maar scholen hebben de vrijheid roostervrije dagen in te delen. Deze moeten vermeld staan in de schoolgids. Daarin leest u ook wat de school doet om lesuitval tegen te gaan.

Een school mag uw kind schorsen of verwijderen. We laten het verschil zien en bespreken de regels waaraan de school zich moet houden. Klachten
bespreekt u meestal eerst met de school. Als dat niet tot een oplossing leidt, kunt u een klacht indienen, of contact opnemen met een organisatie.

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.