Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Kerstviering.

Veel scholen hebben een kerstviering. Soms tijdens schooluren en soms in de avonduren. Het hangt van het schoolbeleid af of uw kind verplicht is erheen te gaan.

Kerstviering op school

De meeste scholen in Nederland hebben een kerstviering. Meestal komen kinderen in de avonduren samen in de klas voor een gezamenlijk diner of gaan ze naar een kerkdienst. Elke school kiest zelf of en hoe ze kerst willen vieren. Dat legt de school vast in het schoolbeleid en de schoolgids. U kunt dit ook terugvinden in de jaarplanning.

Verplicht of niet?

Op sommige scholen is de kerstviering verplicht. Is de viering tijdens de normale schooluren? Dan valt deze onder de onderwijstijd en is aanwezigheid verplicht. Is de viering daarbuiten? Zoals in de avonduren. Dan staat in de schoolgids of de kerstviering verplicht is of niet. Wanneer de kerstviering op school verplicht is, dan maakt deze onderdeel uit van de onderwijstijd.

Wilt u niet dat uw kind naar de verplichte kerstviering gaat? Neem dan contact op met de directeur. In de meeste gevallen zal er een oplossing gevonden worden en kan uw kind bijvoorbeeld een vervangende opdracht maken.

Rol voor de MR

Ouders praten in de medezeggenschapsraad (MR) mee over het beleid van de school. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over het schoolbeleid en de schoolgids.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Schoolreis, excursie of kamp

Een schoolreis, excursie of kamp is een extra activiteit die een school organiseert. Het is geen onderwijsactiviteit.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.