Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Kerstviering.

Veel scholen organiseren een kerstviering. Wanneer mag deze kerstviering plaatsvinden? Is een kerstviering verplicht op school? En is je kind verplicht hier aan deel te nemen?

Kerstviering op school

De meeste scholen in Nederland hebben een kerstviering. Meestal komen kinderen in de avonduren bij elkaar en wordt er samen gegeten of gaan ze naar een viering in de kerk. Elke school kiest zelf óf en hoe ze kerst vieren. Dat legt de school vast in het schoolbeleid. Je kunt dit ook terugvinden in de jaarplanning.

Verplicht of niet?

Of het verplicht is voor je kind om aanwezig te zijn bij de kerstviering hangt af van verschillende factoren. Wanneer je als ouder je kind inschrijft op een bepaalde school, stem je automatisch in met zowel het lesprogramma als de inrichting van de onderwijstijd. Als de kerstviering deel uitmaakt van het lesprogramma, horen alle leerlingen deel te nemen aan de kerstviering. Indien de kerstviering plaatsvindt tijdens reguliere schooluren, valt deze onder de onderwijstijd en is de aanwezigheid van je kind verplicht.

Als de viering buiten de normale schooluren plaatsvindt, zoals ’s avonds, en de  kerstviering niet is opgenomen als onderwijsactiviteit, is je kind niet verplicht om aanwezig te zijn.

Kortom, de verplichting hangt af van de timing van de viering en of deze al dan niet is opgenomen als onderwijsactiviteit in het schoolprogramma.

Vrijstelling van kerstviering?

Wil je niet dat je kind naar de verplichte kerstviering gaat, bijvoorbeeld vanwege religieuze bezwaren of jouw levensovertuiging? Of heeft je kind op dat moment andere verplichtingen, zoals een sporttraining of muziekles? Neem dan tijdig contact op met de directeur van de school om verlof te vragen. Deze kan op jouw verzoek besluiten je kind vrij te stellen van deze onderwijsactiviteit en een alternatief programma aanbieden. De school bepaalt hoe dit programma er uit ziet.

De school is niet verplicht om leerlingen vrij te stellen van de vieringen. Toch zal in de meeste gevallen een oplossing gevonden worden en kan je kind bijvoorbeeld een vervangende opdracht maken.

De rol van ouders

Ouders mogen in de medezeggenschapsraad (MR) meepraten over het beleid van de school. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over het schoolbeleid.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Schoolreis, excursie of kamp

Een schoolreis, excursie of kamp is een extra activiteit die een school organiseert. Het is geen onderwijsactiviteit.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.