Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Buitenschoolse opvang.

Buitenschoolse opvang (BSO) is een opvang voor schooltijd, na schooltijd, op studiedagen, op vrije dagen of tijdens schoolvakanties. De basisschool regelt de aansluiting met een buitenschoolse opvang. Ouders betalen de kosten zelf en kunnen hiervoor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst krijgen.

De basisschool regelt aansluiting met BSO

Als ouders daarom vragen is elke reguliere basisschool verplicht om aansluiting met een buitenschoolse opvang te regelen. De school moet ervoor zorgen dat kinderen vanaf 7.30 uur tot 18.30 uur op een BSO terecht kunnen als ouders dat wensen. Meestal werkt de basisschool samen met één of meerdere kinderopvangorganisaties, maar de school kan ook zelf een organisatie voor een BSO opzetten. Maken ouders gebruik van een andere organisatie dan waar de school mee samenwerkt? Dan is de school toch verplicht om die organisatie van de benodigde praktische informatie te voorzien. Meer informatie over buitenschoolse opvang vindt u bij de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen.

Speciaal onderwijs

Een school voor speciaal onderwijs is niet verplicht om aansluiting met een BSO te regelen.

Kosten voor buitenschoolse opvang

Ouders betalen zelf de kosten voor een BSO. Ouders sluiten hiervoor een contract af met de kinderopvangorganisatie. Van de Belastingdienst krijgen ouders een deel van de kosten terug in de vorm van kinderopvangtoeslag. De school regelt alleen de samenwerking.

Naschoolse activiteiten

Sommige scholen organiseren naschoolse activiteiten. Dit zijn activiteiten die beginnen zodra de school is afgelopen, zodat leerlingen meteen door kunnen. Meestal worden deze activiteiten georganiseerd door een combinatiefunctionaris of welzijnsorganisaties uit de omgeving, maar ook lokale ondernemers kunnen erbij betrokken zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld sport- of cultuurlessen, of om creatieve workshops. Ouders betalen een bijdrage per activiteit of reeks activiteiten. Informatie over eventuele naschoolse activiteiten krijgt u via de school.

De rol van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad praat altijd mee over een BSO. De volledige medezeggenschapsraad brengt advies uit, voordat er een definitieve beslissing wordt genomen over de regeling voor buitenschoolse opvang. Zowel de medezeggenschapsraad als de schoolleiding zijn hierdoor aanspreekpunt voor ouders bij problemen over de huidige regeling. Bijvoorbeeld als er tijdelijk geen plek voor uw kind is op een BSO. In dat geval kunt u als ouder de schoolleiding vragen om een tijdelijke voorziening en aanvullende maatregelen te nemen. De medezeggenschapsraad kan rekening houden met uw signaal bij het wijzigingen van de regeling.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Tussenschoolse & buitenschoolse opvang

De lunchpauze op de basisschool wordt op verschillende manieren ingevuld. Sommige scholen hebben een tussenschoolse opvang.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.