Home > Nieuws > Kennisbank > Schoolkosten en ouderbijdrage > Kamermeerderheid wil af van verplichting nieuwste rekenmachine

Kamermeerderheid wil af van verplichting nieuwste rekenmachine.

2 februari 2023 Nieuws

Een Kamermeerderheid vindt dat scholen niet te vaak nieuwe modellen rekenmachines verplicht moeten stellen. Het is veel ouders een doorn in het oog dat ze op kosten worden gejaagd omdat bij het vak wiskunde het nieuwste model grafische rekenmachine vereist is. Voor sommigen zijn die extra kosten niet op te hoesten. Samen met andere ouderorganisaties riep Ouders & Onderwijs daarom al eerder op digitale leermiddelen te vergoeden.

‘Het is raar dat het blijkbaar vanzelfsprekend is dat ouders voor een rekenmachine die nodig is voor wiskunde de rekening gepresenteerd krijgen. Kosten voor ouders kunnen zo enorm oplopen,’ zegt directeur Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs.

Het is raar dat het blijkbaar vanzelfsprekend is dat ouders de rekening gepresenteerd krijgen.

Eerdere oproep

Eind vorig jaar deden we samen met andere ouderorganisaties een oproep aan de Tweede Kamer om alle digitale leermiddelen (waaronder rekenmachines) kosteloos beschikbaar te stellen voor leerlingen. Deze leermiddelen zouden dan onder de Wet gratis schoolboeken moeten vallen, waardoor ze gratis zijn voor alle leerlingen als de school de leermiddelen onmisbaar maakt.

Voorstanders

Woensdag dienden Kamerleden Peters (CDA) en Kwint (SP) een motie in met de strekking dat scholen het nieuwste model niet verplicht mogen stellen. En daar is nu dus een Kamermeerderheid voor. Naast CDA en SP, stemden ook VVD, D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren ermee in.

Inhoud motie

Wat staat er precies in de motie? De eisen die aan rekenmachines worden gesteld zouden voor een langere periode vastgesteld moeten worden. Broers of zussen kunnen dan gebruik maken van een ouder model rekenmachine. Verder moet het kabinet er bij het College voor Toetsen en Examens op aandringen dat rekenmachines die voldoen aan de eisen op alle scholen door alle leerlingen mogen worden gebruikt.

Hoe nu verder?

Minister Wiersma gaf in de Tweede Kamer aan dat hij het verzoek van CDA en SP kan volgen. Maar het is nog de vraag of er echt strengere regels komen voor scholen bij het verplicht stellen van rekenmachines. In theorie zou Wiersma de motie nog naast zich neer kunnen leggen. We houden je in ieder geval op de hoogte.

Vragen

Heb je vragen over schoolkosten? Neem dan vooral een kijkje op onze themapagina. Maar je mag natuurlijk ook contact opnemen met ons Adviespunt.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.