Home > Nieuws > Nieuws > Aandachtpunten bij digitalisering op school

Aandachtpunten bij digitalisering op school.

1 december 2021 Nieuws
digitalisering

Leden van de Tweede Kamer debatteerden over digitalisering in het onderwijs. Het is een onderwerp waarover wij veel signalen binnenkrijgen van ouders. Voor aanvang van het debat heeft Ouders & Onderwijs daarom alle commissieleden een brief gestuurd met enkele aandachtspunten.

Hieronder geven we de hoofdpunten. Het gaat om de volgende thema’s: het vastleggen, delen en beveiligen van gegevens, afstandsonderwijs voor thuiszitters en kosteloos beschikbaar stellen van digitale leermiddelen.

Onzorgvuldigheid bij delen van gegevens

We zien dat er op de scholen, nog vaak verkeerd wordt omgegaan met AVG-gegevens. Ouders kunnen in de praktijk nergens terecht als er onzorgvuldig met de gegevens van hun kinderen wordt omgesprongen. Het is op schoolniveau vaak niet duidelijk wat er concreet wel en niet mag. Zou de Onderwijsinspectie daar een rol in kunnen spelen?

Onnodig vastleggen van gegevens

Ouders moeten bij het aanmelden van hun kind allerlei informatie doorgeven, waarbij onduidelijk is waarom scholen dit vragen én wat ze er vervolgens mee doen. Het blijkt dat scholen vaak onnodig gegevens van kinderen vastlegt. Het opslaan en delen van persoonsgegevens dient een duidelijk doel te hebben. Dat moet specifiek omschreven zijn. Bij een inschrijving een ‘blanco cheque’ tekenen, zonder een duidelijk doel kan dus niet.

Beveiliging van gegevens

Scholen bezitten gevoelige gegevens van kinderen en hun ouders. We krijgen signalen van ouders waaruit blijkt dat de beveiliging beter kan. Als we willen dat het beleid rond gegevens ook echt het gewenste effect heeft op de scholen, moet de bewustwording en zorgvuldigheid op het gebied van privacy en gegevensdeling fors omhoog. Scholen moeten ouders actief informeren over gegevens, privacy en hun rechten.

Afstandsonderwijs voor thuiszitters

Voor veel thuiszitters bood het afstandsonderwijs een grote kans. Zij vonden ineens weer aansluiting bij het onderwijs en hun leeftijdsgenoten. Helaas zien we nu al dat veel scholen dit weer laten vallen. Dat is een slechte zaak en daarom moeten we afstandsonderwijs voor thuiszitters snel en structureel regelen. Dat zou landelijk, gecentraliseerd kunnen bij één expertorganisatie.

Digitale leermiddelen kosteloos beschikbaar stellen

Goed werkende digitale leermiddelen zijn inmiddels onmisbaar, maar niet elk kind heeft deze ter beschikking. Ook de Grafische Rekenmachine (GR) is onmisbaar en kost veel geld. Digitale leermiddelen moeten net als schoolboeken onder de Wet Gratis Schoolboeken komen te vallen en kosteloos beschikbaar worden gesteld voor kinderen.

Lees voor een verdere toelichting de brief die onze directeur Lobke Vlaming naar de commissieleden stuurde. Raadpleeg voor meer informatie over het debat de website van de Tweede Kamer.

Gerelateerde onderwerpen

Aandachtspunten voor het NP Onderwijs-debat

Maandag 7 juni vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Ouders & Onderwijs is positief over het bedrag van 5,8 miljard euro dat bestemd is voor het onderwijs, maar heeft een paar aandachtspunten. Zo zien we meer in structurele investeringen om het lerarentekort aan te pakken. En zou er meer aandacht mogen zijn voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en thuiszitters.

Lees meer

Digitale kennis en vaardigheden

De wereld wordt steeds digitaler. Daarmee is het steeds belangrijker dat kinderen op een goede manier met deze digitale wereld omgaan.

Lees meer

Meer informatie

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.