Home > Nieuws > Nieuws > Aandachtspunten voor het NP Onderwijs-debat

Aandachtspunten voor het NP Onderwijs-debat.

6 juni 2021 Nieuws
Onderwijsstandpunten

Maandag 7 juni was in de Tweede Kamer het debat over de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Ouders & Onderwijs is positief over het bedrag van 5,8 miljard euro dat bestemd is voor het onderwijs, maar heeft een paar aandachtspunten. Zo zien we meer in structurele investeringen om het lerarentekort aan te pakken. En zou er meer aandacht mogen zijn voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en thuiszitters.

Tijdens het rondetafelgesprek op 26 mei jl. vroeg Ouders & Onderwijs aandacht voor zaken die ouders belangrijk vinden rondom het NP Onderwijs. Uit onderzoek onder het Landelijk Ouderpanel over de impact van corona op het onderwijs, kwam naar voren dat de leervertraging lijkt mee te vallen. In het basisonderwijs ziet de helft van de ouders geen vertraging of zelfs een voorsprong. In het voortgezet onderwijs is wel vaker sprake van leervertraging.

Leervertraging

Vooral in het voortgezet onderwijs hebben kinderen door corona leervertraging opgelopen. Zo ziet 57 procent van de ouders dat bij hun kind, waarvan 15 procent een grote vertraging. In het basisonderwijs ziet een derde een leervertraging bij hun kind. Daar staat tegenover dat 16 procent juist een voorsprong constateert.

Welzijn

Daarnaast bleek uit de resultaten dat de lange schoolsluiting negatieve invloed heeft gehad op het welzijn van een grote groep leerlingen. Zo ziet 46 procent van de ouders dat hun kind minder lekker in zijn vel zit, waarvan 13 procent van de ouders zegt dat hun kind zich veel slechter voelt. Ruim een derde van de ouders ziet geen verschil. Ook hier blijken middelbare scholieren meer negatieve gevolgen te ondervinden dan basisschoolleerlingen.

Structureel extra geld

Als wij ouders vragen naar hun ervaringen valt het met de leerachterstanden mee, maar maken ouders zich vooral zorgen over de sociale ontwikkeling. Daarom pleit Ouders & Onderwijs voor structureel extra geld om al langer bestaande problemen op te lossen. Daarnaast juichen we het toe dat de medezeggenschap betrokken is. Verder vragen we aandacht voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte en thuiszitters. ‘De beste manier om de effecten van corona te boven te komen is en blijft het structureel investeren in bevoegde leerkrachten, kleinere klassen en meer handen in de klas’, aldus Lobke Vlaming, directeur van Ouders & Onderwijs. ‘We zijn er voorstander van om het geld over langere tijd uit te smeren, of nog beter, structureel te besteden aan een sterkere basis voor het onderwijs.’

Betrek Medezeggenschapsraad

Daarnaast vindt Ouders & Onderwijs het essentieel om ouders te betrekken bij de plannen. Belangrijk is dat de handreiking die voor de MR is ontwikkeld ook daadwerkelijk op tafel komt te liggen bij de MR.

Leerlingen met ondersteuningsbehoefte en thuiszitters

Een ander aandachtspunt voor het NP Onderwijs is om extra aandacht te hebben voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte. Het maatwerk dat hiervoor nodig is valt niet direct onder de interventies uit de ‘menukaart’. Ouders & Onderwijs vraagt daarom scholen enige vrijheid te geven en hen op te roepen maatwerk mogelijk te maken voor deze kinderen. Ook de kinderen die thuiszitten en niet naar school gaan zouden moeten kunnen profiteren van het NP Onderwijs. We willen dat er een expliciete eis komt aan scholen om individuele plannen op te stellen in nauw overleg met ouders.

Landelijk Ouderpanel

Het corona-onderzoek werd uitgevoerd onder ouders in het Landelijk Ouderpanel. Aan het online onderzoek deden 1.436 ouders mee; de resultaten zijn representatief voor alle ouders in Nederland. Wilt u ook uw mening geven over het onderwijs van uw kind? Doe ook mee!

Complete onderzoek

Om meer resultaten de bekijken, raadpleeg de rapportage peiling corona en onderwijs. Kijk hieronder de bijdrage van directeur Lobke Vlaming terug. Zij sprak tijdens het rondetafelgesprek op 26 mei Kamerleden toe.

Vragen

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze veelgestelde vragen of ons eerdere nieuwsbericht. Hierin staan de details van het NP Onderwijs benoemd. Maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze medewerkers. Via email:vraag@oudersenonderwijs.nlof telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur. 

Gerelateerde onderwerpen

Met NP Onderwijs aan de slag, ook voor thuiszitters

Volgens het NP Onderwijs kunnen scholen gebruikmaken van een keuzemenu met bewezen effectieve manieren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Er is ook geld beschikbaar voor leerlingen die niet naar school gaan. Minister Slob vraagt gemeenten expliciet aandacht te hebben voor kinderen die thuiszitten en daardoor niet in beeld zijn van een school.

Lees meer

Herstelplan voor het onderwijs

Veel leerlingen liepen studievertraging op in de coronaperiode. Het kabinet trekt 8,5 miljard euro extra uit om dat op te vangen. De details van het zogenaamde Nationaal Programma Onderwijs maakten ministers Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) woensdag bekend tijdens een persconferentie.

Lees meer

Gesprekswijzer impact corona

In het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is afgesproken dat scholen in kaart brengen welke gevolgen corona heeft voor het onderwijs van hun leerlingen. Om ouders daarbij te betrekken heeft Ouders & Onderwijs samen met andere organisaties een gesprekswijzer ontwikkeld.

Lees meer

Vraag & antwoord: Nationaal Programma Onderwijs

Eerder dit jaar werd het herstelplan voor het onderwijs gelanceerd. Het zogenaamde Nationaal Programma Onderwijs moet ervoor zorgen dat studievertragingen in deze coronaperiode beter worden opvangen. Om meer duidelijkheid te geven over de concrete invulling van het plan hebben we de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij gezet.

Lees meer

Hoe kan de MR te werk gaan in coronatijd?

Minister-president Rutte zei tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag dat bij het gedeeltelijk opengaan van de basisscholen na de meivakantie een belangrijke rol voor de MR is weggelegd. Scholen wordt de ruimte geboden om maatwerk te bieden in nauw overleg met de MR.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.