Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Kwaliteit van het onderwijs > Lessen en vakken > Digitale kennis en vaardigheden

Digitale kennis en vaardigheden.

De wereld wordt steeds digitaler. Daarmee is het steeds belangrijker dat kinderen op een goede manier met deze digitalisering omgaan. Ook scholen hebben hiermee te maken. Toetsen worden digitaal afgenomen, steeds vaker is een laptop of tablet nodig en er ontstaat discussie over het gebruik van telefoons in het klaslokaal. Welke rol heeft de school eigenlijk bij het mediawijs maken van leerlingen?

Overal informatie

De kinderen van nu groeien op met allerlei media zoals tablets, laptops en smartphones. Op die manier hebben zij makkelijker dan ooit toegang tot allerlei soorten informatie. Veel kinderen vinden het lastig om met deze informatie om te gaan. Daar komt ook nogal wat bij kijken. Want welke informatie is betrouwbaar? En hoe kun je dat zien? Wat doe je als je op de schoolcomputer gekke informatie vindt? Of met de groepsdruk in een whatsapp-groep met kinderen uit de klas? En hoe gaat de school om met online pestgedrag?

Digitale geletterdheid

De digitale kennis en vaardigheden van een leerling noemen we ook wel digitale geletterdheid. Dus: wat kennen en kunnen jouw kinderen als het gaat om de digitalisering en de materialen die daarbij horen. Die kennis en vaardigheden zijn weer in een aantal onderdelen uit te splitsen:

  • ICT basisvaardigheden: denk daarbij aan hoe een laptop, tablet of smartphone werkt, hoe je deze bedient en hoe je kan zorgen voor een veilige digitale omgeving.
  • Informatievaardigheden: zoals het kunnen omschrijven wat je wilt weten en op basis daarvan informatie zoeken, beoordelen, kiezen en gebruiken.
  • Mediawijsheid: oftewel, wat heb je nodig om goed om te gaan met de informatie die je ontvangt.
  • Digitaal denken: nadenken over en verwoorden hoe je een probleem op kunt lossen door de digitale wereld te gebruiken.

Rol van de school

Er is veel discussie over de digitale wereld op school. Is het beter om smartphones te verbieden? Of is het juist de taak van school om leerlingen te leren ermee om te gaan? En tot hoever rijkt die verantwoordelijkheid van school? Landelijk is er niets vastgelegd over digitale kennis en vaardigheden binnen het onderwijs. De school is dus (nog) niet verplicht iets met het onderwerp te doen. De laatste jaren is er wel meer aandacht voor het onderwerp. Het project Curriculum.nu bekijkt nu hoe digitale geletterdheid als onderdeel van het lesprogramma kan worden opgenomen. Tot het zover is kun je in het beleid van de school nalezen hoe zij omgaan met de zogenoemde 21eeuwse vaardigheden. Meestal staat daar in de schoolgids iets over opgenomen. Als je meer wilt weten over de mogelijkheden die de school heeft op het gebied van digitale geletterdheid, kun je op de website van Kennisnet veel informatie vinden.

Gevaar of uitdaging?

De digitale wereld kan op veel verschillende manieren worden ingezet. Zit een leerling tijdens de les op Facebook of Snapchat? Of gebruikt hij de tablet om verdiepende stof op te zoeken? Het is belangrijk om duidelijk te krijgen hoe een school om wil gaan met de digitale wereld. Is het ter ondersteuning van het leerproces? Wordt het ingezet als interactief middel om de lesstof tot leven te wekken? Of gebruiken leerlingen de tablet vooral ter ontspanning? Ook thuis is het nuttig deze vragen te stellen. Ga hierover ook vooral het gesprek aan met jouw kind.

Sociale media en school

Waar moeten de leerkracht en de school op letten als het gaat om het gebruik van sociale media in de klas. En mag dat zonder toestemming van ouders? Daarover gaat onderstaand filmpje van Kennisnet: https://youtu.be/-Bot8YM85Ms

Mediaopvoeding

Niet alleen op school is het belangrijk om goed met media om te gaan. Ook in de opvoeding is het onderwerp kinderen en digitalisering een onderwerp waar steeds meer aandacht voor is. Ieder jaar is er aandacht voor digitale geletterdheid tijdens de Week van de mediawijsheid. In het hele land kun je deelnemen aan bijeenkomsten, activiteiten en lezingen. Wil je meer weten over mediawijsheid in de opvoeding? Kijk dan op de websites Mediawijzerof Mediawijsheid.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Vormingsonderwijs

Openbare scholen en samenwerkingsscholen moeten vormingsonderwijs aanbieden als ouders daarom vragen. Wat is vormingsonderwijs?

Lees meer
Dossier

Doe meer met taal: 5x tips voor ouder en kind

We delen 5x praktische tips om ouders en kind te helpen met taal.

Lees meer
Dossier

Profielkeuze havo en vwo

In het derde jaar van havo en vwo kiezen leerlingen een profiel. Er zijn vier verschillende profielen, maar ook combinaties zijn mogelijk.

Lees meer
Dossier

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) is een herstelplan voor het onderwijs om studievertragingen in de coronaperiode op te vangen.

Lees meer

Meer informatie

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.