Home > Nieuws > Nieuws > Alle aanpassingen centraal eindexamen

Alle aanpassingen centraal eindexamen.

22 februari 2021 Nieuws
gespreid examen doen

Het centraal eindexamen op middelbare scholen gaat dit schooljaar door, maar er is een aantal aanpassingen. Volgens minister Slob kunnen leerlingen door aanvullende maatregelen een volwaardig diploma halen. Maar wat zijn precies de uitgangspunten en aanvullende maatregelen? We geven een overzicht.

Wat blijft?

Alle leerlingen maken hun schoolexamens, college-examens (in geval van het staatsexamen) en centrale examens.

Extra aanpassingen

Voor de eindexamens in het schooljaar 2020/2021 komen er de volgende aanpassingen bij:

 • Eén vak wegstrepen om te kunnen slagen
  Elke leerling doet examen in alle vakken. Is de leerling dan toch niet geslaagd? Dan mag deze een vak wegstrepen om toch te kunnen slagen. Maar dat mag geen kernvak zijn. Voor vmbo is dat Nederlands, voor havo en vwo zijn dat naast Nederlands, ook Engels en voor zover van toepassing wiskunde (A, B of C). Het eindcijfer van het weggestreepte vak blijft wél zichtbaar op de cijferlijst.
 • Extra ondersteuning voor examenleerlingen
  Examenleerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning krijgen meer mogelijkheden. Scholen krijgen namelijk extra geld om begeleiding te organiseren. Daarnaast wordt per 1 maart een nieuw online platform gelanceerd waar examenlesstof wordt uitgelegd. Dit platform is vrij toegankelijk voor examenleerlingen.
 • Goede aansluiting
  Ook als een leerling is geslaagd is er nog extra ondersteuning mogelijk om te zorgen voor een goede aansluiting met het vervolgonderwijs. De uitwerking hiervan volgt nog.

Eerder was er al een aantal aanpassingen voor het examen bekend gemaakt:

 • Elke leerling krijgt twee herkansingen dus totaal 2 vakken in plaats van 1.
 • Er is een extra tijdvak. Leerlingen die in het tweede tijdvak opgaan voor de eerste kans van het centraal examen van 1 of meerdere vakken maken dit schooljaar in een extra, derde tijdvak een eventuele herkansing.
 • Het tweede tijdvak wordt langer. Deze wordt uitgebreid van 4 naar 10 dagen. Zo kunnen leerlingen die ziek zijn of in quarantaine zitten in het eerste tijdvak het hele centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Ook kunnen leerlingen 1 of meerdere vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak zodat voor deze vakken meer voorbereidingstijd is.
 • Scholen hebben langer de tijd om de de schoolexamencijfers aan te leveren. De resultaten
  moeten er uiterlijk één dag voor de aanvang van het eerste tijdvak zijn. In
  het geval van de digitaal flexibele examens één dag voor afname van het centraal examen
  van het betreffende vak.

Vmbo

Bovengenoemde maatregelen gelden ook voor examenkandidaten op het vmbo. Daarnaast zijn er voor vmbo-leerlingen nog extra wijzigingen:

 •  Leerlingen die examen doen in het beroepsgerichte profielvak sluiten dit vak in het schooljaar 2020-2021 af met een schoolexamen. Dit is in plaats van een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe).
 • Scholen kunnen digitale flexibele examens (centrale examens) in het vmbo-bb en vmbo-kb afnemen tot uiterlijk 23 juli 2021.

Staatexamenkandidaten

Alle bovenstaande maatregelen gelden ook voor staatsexamenkandidaten die in 2021 opgaan voor een diploma. Zij krijgen de mogelijkheid om het centraal examen te spreiden over tijdvak 1 en tijdvak 2. Verder komt er één extra herkansing voor het centraal examen en daarnaast één extra herkansing voor een college-examen. Dat betekent dat ze dit jaar, als ze daardoor alsnog kunnen slagen, twee centrale examens en twee college-examens kunnen herkansen.

Ook krijgen staatsexamenkandidaten de mogelijkheid om een eindcijfer weg te strepen en niet te laten meetellen bij de uitslag. Leerlingen die opgaan voor certificaten voor individuele vakken kunnen niet herkansen en hebben ook niet de mogelijkheid om een eindcijfer weg te strepen. Dat is te betreuren en Ouders & Onderwijs blijft dan ook aandacht vragen voor deze leerlingen.

Bepalen uitslag

De verdere voorwaarden voor het bepalen van de uitslag van de eindexamens blijven gelijk. Zoals de kernvakkenregel, de 5,5-regel en het maximaal aantal onvoldoendes. Uitgebreide informatie is te lezen in het servicedocument van het ministerie en op Mijneindexamen.

Vragen

Voor antwoorden op vragen over het onderwijs tijdens de coronaperiode kunt u terecht op onze FAQ-pagina. Maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze medewerkers. Via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

Gerelateerde onderwerpen

Centrale Eindexamens gaan door

De Centrale Eindexamens gaan dit jaar wel door. Vorig jaar werden ze nog afgelast als gevolg van het coronavirus. Leerlingen krijgen dit jaar vanwege corona de mogelijkheid om examens te spreiden, doordat er aanpassingen worden gedaan in de tijdvakken. Verder komt er voor iedereen een extra herkansing, ook voor leerlingen die staatsexamen doen.

Lees meer

Meer informatie

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.