Home > Nieuws > Nieuws > Centrale Eindexamens gaan door

Centrale Eindexamens gaan door.

16 december 2020 Nieuws
gespreid examen doen

De Centrale Eindexamens gaan dit jaar wel door. Vorig jaar werden ze nog afgelast als gevolg van het coronavirus. Leerlingen krijgen dit jaar vanwege corona de mogelijkheid om examens te spreiden, doordat er aanpassingen worden gedaan in de tijdvakken. Verder komt er voor iedereen een extra herkansing, ook voor leerlingen die staatsexamen doen.

Spreiding

Leerlingen op het voortgezet onderwijs kunnen examens verdelen over een langere periode. Ze mogen hun examens namelijk spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak toch het volledige examen afleggen. Verder is er een uitbereiding van het reguliere tweede tijdvak van vier dagen naar tien dagen. Om ervoor te zorgen dat leerlingen na het tweede tijdvak ook hun herkansingen kunnen afronden vindt een derde tijdvak plaats op de scholen na afloop van het tweede tijdvak. Dit heeft als consequentie dat de uiterste uitslagdatum van leerlingen die deelnemen aan het derde tijdvak verschuift van 2 naar 15 juli.

Eindtermen

De eindtermen voor de examens blijven gelijk. Examenleerlingen kunnen getoetst worden op het volledige curriculum en hun prestaties worden niet alleen door de school beoordeeld (school examen), maar ook schoolonafhankelijk (centraal examen).  De minister wil op die manier kansenongelijkheid in het onderwijs tegengaan.

Normering

Vanwege de situatie rondom corona is het niet mogelijk de normering toe te passen zoals in andere jaren. Daarom is er een relatieve normering, met als aanvulling historische data en een oordeel van docenten over de zwaarte van het examen om tot een eindcijfer te komen. Meer hierover kunt u lezen in de brief die minister Slob hierover naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Staatsexamen

Leerlingen en diplomakandidaten van het staatsexamen krijgen een extra herkansing voor een centraal examen. Zij herkansen hun centrale examens tijdens het derde tijdvak van het staatsexamen in augustus, na afloop van de college-examens. Kandidaten die in 2021 opgaan voor een diploma kunnen alle onderdelen (centraal examen en alle onderdelen van het college-examen) van twee vakken herkansen indien zij daardoor hun diploma kunnen behalen. Daarmee kunnen diplomakandidaten een extra centraal examen en een extra college-examen herkansen ten opzichte van een regulier jaar. Verder geldt dat als een kandidaat dat wil  er een eigen docent of vertrouwenspersoon aanwezig mag zijn bij de afname van het college-examen. Staatsexamenkandidaten herkansen hun centrale examens tijdens het derde tijdvak van het staatsexamen in augustus, na afloop van de college-examens.

Eerdere aanpassingen

Leerlingen hebben meer tijd nodig om zich goed voor te bereiden op het eindexamen. Daarom is eerder al de aanlevertermijn van de schoolexamenresultaten verlengd. Voor het vmbo-examen gold al eerder dat het beroepsgerichte profielvak dit schooljaar afgesloten wordt met een schoolexamen in plaats van een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe).

Rol Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs was de afgelopen periode intensief betrokken bij de besluitvorming rondom de centrale examens. Wij hebben ervoor gepleit dat leerlingen maximale kansen krijgen en hebben het plan gesteund om de centrale examens wel doorgang te laten vinden. We zijn blij met de mogelijkheid die is geboden om de examens te spreiden en om te kiezen voor het starten in het tweede tijdvak. De staatsexamenkandidaten die niet een diploma, maar meerdere deelcertificaten willen behalen, kunnen niet herkansen. Ouders & Onderwijs vindt dit onterecht een heeft bij het ministerie aangedrongen op een aanpassing. Dit is vooralsnog niet ingewilligd.

Meer informatie

Meer informatie over de examens in het voortgezet onderwijs vindt u in onze kennisbank. De antwoorden op veelgestelde vragen rondom corona in het onderwijs leest u in onze FAQ. Voor persoonlijk advies kunt u bellen met ons adviespunt op 088-6050101 of een bericht sturen naar vraag@oudersenonderwijs.nl 

Gerelateerde onderwerpen

Examenperiode tips voor ouders

De examenperiode is een spannende tijd. Lees hoe je je kind kunt helpen.

Lees meer

Centraal eindexamen 2024

Lees alles over het centraal eindexamen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.