Home > Nieuws > Nieuws > Boze Ouders naar de Onderwijsinspectie

Boze Ouders naar de Onderwijsinspectie.

13 januari 2020 Nieuws Boze ouders Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie controleert te weinig op handhaving en uitvoering van de Wet passend onderwijs. Dat vindt oudercollectief Boze Ouders. Daarom dienen de ouders op 20 januari een gezamenlijke klacht in bij het kantoor van de Onderwijsinspectie in Utrecht.

Het is voor veel ouders herkenbaar. Als ze met een klacht de Onderwijsinspectie bellen, krijgen ze te horen dat individuele gevallen niet in behandeling worden genomen. Dat kan een bron van ergernis zijn. Het is de hoop van Boze Ouders dat een gezamenlijke klacht het verschil maakt en niet aan de aandacht van de inspectie ontsnapt.

Dat laatste is sowieso lastig, want de ouders komen op 20 januari persoonlijk naar het kantoor van de Onderwijsinspectie in Utrecht. Het is de ouders een doorn in het oog dat het nergens wordt geregistreerd als ouders melden dat hun kind geen passend onderwijs krijgt. De Onderwijsinspectie controleert te weinig op het naleven van de zorgplicht. Bij een overtreding vindt weliswaar een herstelopdracht plaats, maar daarbij is het maar de vraag of er een geschikte school voor de leerling gevonden wordt.

Hoewel de invoering van de Wet passend onderwijs moest leiden tot minder thuiszitters, blijkt de werkelijkheid weerbarstiger. Volgens de officiële cijfers telt Nederland meer dan 13.000 thuiszitters en dat aantal neemt jaarlijks toe. Boze Ouders stelt dat het exacte cijfer een stuk hoger zou kunnen liggen. Kinderen gaan namelijk vaak gedeeltelijk naar school, of staan als ziek geregistreerd.

Het doel van de collectieve klacht is om actie te eisen en andere ouders te laten zien dat zij niet alleen staan. Ouders die mee willen met de bus naar Utrecht, kunnen zich opgeven op de website van Boze Ouders. Op de site van Ouders & Onderwijs staat precies waar ouders terecht kunnen met vragen over passend onderwijs. Ze kunnen ook bellen met telefoonnummer 088-6050101.

Gerelateerde onderwerpen

Ouders halen verhaal bij de Onderwijsinspectie. Een verslag.

Maandag 20 januari gaan boze ouders verhaal halen bij de Onderwijsinspectie in Utrecht. Zo'n 35 ouders rijden mee in een knalgele Amerikaanse schoolbus. De sfeer is goed. Er worden veel ervaringen uitgewisseld en de ouders herkennen veel in de verhalen die ze horen.

Lees meer

Zorgplicht

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school geldt de zorgplicht.

Lees meer

Waar u terecht kunt met een klacht

Een klacht bespreekt een ouder meestal eerst met de school. Als dat niet tot een oplossing leidt kan een ouder een klacht indienen.

Lees meer
Nieuws

Ouders halen verhaal bij de Onderwijsinspectie. Een verslag.

Maandag 20 januari gaan boze ouders verhaal halen bij de Onderwijsinspectie in Utrecht. Zo'n 35 ouders rijden mee in een knalgele Amerikaanse schoolbus. De sfeer is goed. Er worden veel ervaringen uitgewisseld en de ouders herkennen veel in de verhalen die ze horen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.