Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolorganisatie > Klachten > Waar u terecht kunt met een klacht

Waar u terecht kunt met een klacht.

Een klacht bespreekt een ouder meestal eerst met de school. Als dat niet tot een oplossing leidt kan een ouder een klacht indienen op de school of contact opnemen met een organisatie die verder kan helpen. Voor een klacht over een ernstige situatie of de ondersteuning van een leerling met een zorgvraag is speciale begeleiding mogelijk.

Bespreek het probleem op school

Is er een probleem of klacht over de school of één van de medewerkers? Dan is het raadzaam om eerst te proberen de klacht met de school te bespreken. Daarbij helpen de volgende stappen:

  1. Bespreek het probleem met de leerkracht (of andere verantwoordelijke op school).
  2. Bespreek het probleem met de teamleider/mentor/zorgcoördinator/intern begeleider.
  3. Bespreek het probleem met de directeur van de school.
  4. Bespreek het probleem met het schoolbestuur waar de school onder valt.
  5. Schakel bemiddeling in.

Op ieder moment kan een ouder contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school.

Wanneer zij met een gesprek niet verder komen, kunnen ouders ook een formele klacht indienen. Elke school beschrijft in de klachtenregeling hoe het indienen van een formele klacht in zijn werk gaat. Informatie over de klachtenregeling vindt u in de schoolgids.

Als de klacht over het beleid van de school gaat, dan kan de medezeggenschapsraad op de hoogte gebracht worden. Deze kan het beleid nog eens goed bekijken naar aanleiding van het signaal.

Buiten de school

Komt een ouder er met de school niet uit? Dan is hulp van andere organisaties mogelijk:

Neem voor meer informatie en advies contact op met ons adviespunt via 088-6050101 of vraag@oudersonderwijs.nl.

Ernstige situaties

Soms is er sprake van een situatie die ernstige en verdragende gevolgen heeft voor de leerling. Het gaat dan bijvoorbeeld om (een vermoeden van) seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld, grove pesterijen, discriminatie of radicalisering. In dat geval zijn de volgende stappen mogelijk:

Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Gaat de klacht over de extra ondersteuning op school van een kind? Dan zijn er binnen en buiten de school mogelijkheden om het probleem te bespreken:

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

De onderwijsinspectie en klachten

De Onderwijsinspectie behandelt geen klachten. Het is wel mogelijk om een melding te maken van de situatie op school.

Lees meer
Dossier

De onafhankelijke klachtencommissie

Ouders kunnen altijd terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Bij de behandeling van een klacht gelden een aantal wettelijke regels.

Lees meer
Dossier

De klachtenregeling op school

Ouders kunnen een formele klacht indienen op school. Elke school beschrijft in de klachtenregeling hoe het indienen van een formele klacht werkt.

Lees meer
Dossier

Bemiddeling tussen ouders en school

Soms ontstaat er een situatie waarin ouders en school ergens samen niet uitkomen. Dan kan bemiddeling uitkomst bieden.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.