Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Centraal eindexamen middelbare scholieren gaat niet door

Centraal eindexamen middelbare scholieren gaat niet door.

24 maart 2020 Nieuws

Het centraal examen (CE) voor middelbare scholieren gaat dit jaar niet door. Scholen moeten op basis van de schoolexamens beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet.

Het centraal eindexamen voor middelbare scholieren gaan dit jaar niet door. Scholen moeten op basis van de schoolexamens beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet. Dit heeft minister Slob in overleg met onderwijsvertegenwoordigers besloten. Ook Ouders & Onderwijs staat achter deze beslissing.

Afnemen schoolexamens gaat wel door

Slob zegt dat de scholen door moeten gaan met het afnemen van schoolexamens, maar zoveel mogelijk op afstand. Scholen krijgen ook langer de tijd om dit te organiseren. De schoolexamens zijn de toetsen die door scholen zelf worden afgenomen en die normaal gesproken voor de helft meetellen voor het centraal examen.

Ouders & Onderwijs roept scholen om de geboden extra tijd te gebruiken om de schoolexamens die op school worden afgenomen per direct op de schorten tot minstens 6 april. Alle schoolexamens die thuis kunnen worden afgenomen moeten voorrang krijgen. Want de annulering van het centrale eindexamen biedt scholen de mogelijkheid om de schoolexamens later te houden.

De maatregelen op een rijtje

 • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.
 • Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het
  diploma behalen.
 • Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te
  organiseren en af te sluiten.
 • Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de
  schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben
  scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
  aan te passen om dit te realiseren.
 • In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die
  dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk
  kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.
 • Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagregeling en
  de herkansingen.
 • Voor wie deelneemt aan het Staatsexamen, zoals leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, geldt ook dat het centraal schriftelijk examen vervalt. Staatsexamenkandidaten krijgen hun diploma op basis van de resultaten van het college-examen. De mondelinge college-examens, die half juni starten, gaan vooralsnog door. Over het doorgaan van de schriftelijke college-examens wordt op korte termijn een beslissing genomen. We hopen hier begin volgende week meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Uitgebreide informatie over deze nieuwe maatregelen leest u in de brief van de minister Slob en in de FAQ van Ouders & Onderwijs 

Meer informatie en vragen

Wij begrijpen dat dit besluit veel vragen oproept bij ouders. Niet alles is al duidelijk. Bijvoorbeeld hoeveel herkansingen leerlingen krijgen en wanneer iemand wel of niet geslaagd is? Minister Slob zegt snel met nieuwe informatie daarover te komen. Ondertussen proberen wij u zo goed mogelijk te informeren. Voor antwoorden op vragen kunt u terecht op onze FAQ-pagina. Maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met ons adviespunt via e-mail: vraag@oudersonderwijs.nl of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur

Gerelateerde onderwerpen

Vraag & antwoord: scholen weer open, wat nu?

De scholen zijn weer open! De middelbare scholen zijn weer volledig van start gegaan. De basisscholen en de buitenschoolse opvang (BSO) begonnen al eerder volledig, wat ook gold voor leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. De actuele situatie roept bij ouders vanzelfsprekend veel vragen op. De antwoorden op veelgestelde vragen leest u hier.

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.