Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Vraag & antwoord: Hoe ziet het onderwijs eruit?

Vraag & antwoord: Hoe ziet het onderwijs eruit?.

14 januari 2022 Nieuws
scholen gaan weer open

Basisscholen, middelbare scholen, mbo-scholen, hogescholen en universiteiten zijn weer geopend voor fysieke lessen. Het kabinet neemt daarmee het meest recente advies van het OMT over.

De opening van de scholen roept bij ouders vragen op. Lees hier per categorie de antwoorden op veelgestelde vragen.

Dit is het laatste nieuws. De informatie op onze website wordt continu bijgewerkt.

Bijgewerkt: 20-01-2022 om 14:30 uur

Hoe ziet het onderwijs eruit?

Basisscholen, middelbare scholen, mbo-scholen, hogescholen en universiteiten zijn weer geopend voor fysieke lessen.

Voor de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs gelden dezelfde afspraken als voor de verlengde kerstvakantie. Het gaat om de volgende regels:

  • Leerlingen met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten moeten thuisblijven en zich (laten) testen.
  • Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen verschillende schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.
  • Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en leerlingen van het voortgezet onderwijs dragen mondkapjes in de gang, net als het onderwijspersoneel.
  • Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs, alle leerlingen van het voortgezet onderwijs en al het onderwijspersoneel in de scholen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.
  • Daarnaast gelden in de scholen in het primair en voortgezet onderwijs nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk), ouders blijven buiten de school en vergaderingen zijn online.

Er gelden de volgende regels. Er mogen maximaal 75 personen in één ruimte zijn. Studenten houden verder onderling anderhalve meter afstand. In het gehele schoolgebouw gebruiken ze een mondkapje. Medische mondkapjes worden aangemoedigd. De studenten doen twee per week thuis een preventieve zelftest. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.

Het laatste nieuws is dat de regels hiervoor zijn versoepeld. Leerlingen zijn welkom om de kennismakingsactiviteiten op de scholen bij te wonen. Dit alles om straks de juiste keuze te kunnen maken.

Op mbo-scholen zijn zowel ouders als leerlingen welkom. In het voortgezet onderwijs ligt dat anders. Daar zijn volwassenen alleen welkom in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO),  praktijkonderwijs (PRO) en op het VMBO BB/KB. Voor de andere schoolsoorten en niveaus geldt dat de leerling zelfstandig kan deelnemen aan de door de school georganiseerde activiteiten. Van belang is het dan wel dat leerling een mondkapje draagt als hij/zij zich verplaatst door de school. Daarnaast blijft het voor de school ook mogelijk om online activiteiten te organiseren. Het is aan de school om daar een afweging in te maken.

Lees meer op onze website.

 

Specifieke informatie voor het basisonderwijs

De lessen zijn vanaf maandag 10 januari weer begonnen.

 

De quarantaineregels op de basisschool zijn als volgt:

Als er in een groep of klas 1 of 2 besmettingen (zowel leerlingen als medewerkers) zijn binnen 7
dagen: medewerkers en leerlingen hoeven niet in quarantaine als zij in de klas of groep zaten met
iemand die corona heeft, ongeacht of de persoon die besmet is een kind of medewerker is. Dit
betekent dat de klasgenoten en medewerkers in principe naar school kunnen.
De reden hiervoor is dat het onderbreken van het onderwijs vanwege quarantaine voor alle
kinderen en medewerkers in een klas bij 1 of 2 besmettingen in een groep, niet proportioneel is in
verhouding tot het belang van (fysieke) deelname aan onderwijs voor de ontwikkeling van
kinderen. De GGD kan op basis van een risico-inschatting een ander advies geven.

Opvang van kinderen 

Alle kinderopvang is vanaf maandag 10 januari weer open.

De regels voor snottebellen zijn strenger: ook kinderen met milde neusverkoudheid (zoals een snotneus) blijven thuis. Zij laten zich testen.

Dus heeft een kind klachten die passen bij het coronavirus? Zoals verkoudheidsklachten, koorts, benauwdheid of veel hoesten? Dan blijft het thuis en laat het zich testen bij de GGD. Lees meer over de adviezen aan het gezin bij thuisblijven (thuisquarantaine).

Specifieke informatie voor het passend onderwijs

Voor het speciaal basisonderwijs geldt (net als op het regulier basisonderwijs) dat de kerstvakantie een week eerder begint.

Voor het overige onderwijs geldt dat onderwijspersoneel ten opzichte van collega’s, ouders en leerlingen anderhalve meter afstand houdt. Mondkapjes worden gedragen op de gang. En in ruimtes waar geen anderhalve meter afstand van elkaar gehouden kan worden. Als leerlingen en personeel gevaccineerd zijn, hoeven zij zich niet meer te laten testen. Voor leerlingen die niet zijn gevaccineerd adviseert het kabinet de zelftesten tweewekelijks te gebruiken.

Sommige leerlingen hebben op school hulp nodig bij toiletgang, fysieke begrenzing of medische handelingen. Hierbij is fysiek contact noodzakelijk. Deze leerlingen kunnen gewoon naar school. Bij het uitvoeren van medische handelingen zijn geen aanvullende beschermingsmiddelen of voorwaarden nodig anders dan die altijd voor deze handeling golden. Medische handelingen kunnen door onderwijspersoneel of extern zorgpersoneel worden uitgevoerd. Soms verzorgen ouders de (medische) zorg op school. In principe zijn ouders in deze periode niet welkom op school. Als ouders noodzakelijk zijn bij de (medische) hulpverlening van hun zoon/dochter – omdat anders de gang naar school belemmerd wordt – dan kan de ouder gezien worden als ambulante hulpverlener (die wel in de school komt voor de ondersteuning bij een individuele leerling). Om onduidelijkheid te voorkomen is goede afstemming met de school wel noodzakelijk.

Specifieke informatie voor het voortgezet onderwijs

Middelbare scholen zijn vanaf vanaf maandag 10 januari weer open.

 

In het voortgezet (speciaal) onderwijs geldt het volgende:
Als er in een klas 1 of 2 besmettingen zijn binnen 7 dagen: alleen nauwe contacten (categorie 2)
gaan in quarantaine. Je bent een nauw contact (categorie 2) als je op 1 dag minimaal 15 minuten
binnen 1,5 meter bent geweest van iemand die besmet is. Andere leerlingen en leraren hoeven niet
in quarantaine. Dit quarantaineadvies geldt per 14 januari 2022 niet meer voor personen die korter
dan 8 weken geleden een positieve test hebben gehad en geen klachten hebben of die langer dan
een week geleden hun boosterprik hebben gehad (en geen klachten hebben). Overige contacten
(categorie 3) hoeven ook niet in quarantaine.

Als er in een klas 3 of meer besmettingen zijn binnen 7 dagen, dan is er sprake van een uitbraak.
In dat geval dient het advies van de GGD te worden gevolgd. De GGD zal waarschijnlijk adviseren
dat de hele klas (leerlingen en indien van toepassing medewerkers) in quarantaine gaat. Dit geldt
per 14 januari 2022 niet meer voor medewerkers of leerlingen die korter dan 8 weken geleden een
positieve test hebben gehad en geen klachten hebben of langer dan een week geleden een
boosterprik hebben gehad (en geen klachten hebben).

Verschillende branches zijn als gevolg van de maatregelen volledig of bijna volledig gesloten. Hier een stage volgen is waarschijnlijk niet mogelijk. Als een leerling stageloopt bij een bedrijf dat tijdens de verscherpte maatregelen nog wel open is, kan de stage voortgezet worden. Het bedrijf en de leerling moeten zich vanzelfsprekend wel houden aan de aangescherpte algemene maatregelen en eventuele specifieke maatregelen die gelden voor de sector.

Specifieke informatie voor mbo-scholen

Vanaf maandag 17 januari geldt dat universiteiten, hogescholen en mbo-scholen gaan weer open voor fysieke lessen. Na een periode van afstandsonderwijs kunnen studenten en leerlingen er dus weer terecht voor het volgens van lessen.

Er gelden dezelfde voorwaarden als voor de schoolsluiting. Studenten houden dus onderling 1,5 meter afstand. In de collegezalen en op de gangen gebruiken ze een mondkapje. De studenten doen keer per week thuis een preventieve zelftest. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.

Meer informatie

Voor vragen en persoonlijk advies kunt u bellen met ons adviespunt op 088-6050101. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid en de website van het RIVM. Met vragen kunt u ook terecht bij uw regionale GGD. 

De PO-raad stelde samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang een gespreksleidraad op voor school en kinderopvang

Gerelateerde onderwerpen

Basisscholieren krijgen week eerder kerstvakantie

De kerstvakantie begint op basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs een week eerder. Ook de buitenschoolse opvang (bso) gaat eerder dicht. De kinderopvang blijft wel open. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de verspreiding van de omikronvariant tegengegaan wordt. Dit maakte het kabinet dinsdagavond bekend tijdens de persconferentie.

Lees meer

Mondkapjesplicht op middelbare scholen

Vanaf vandaag moet iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen in de openbare ruimte. Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs geldt de mondkapjesplicht binnen het schoolgebouw. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn.

Lees meer

Procedure coronabesmettingen voortgezet onderwijs

Er is een toenemend aantal coronabesmettingen in het voortgezet onderwijs. Verschillende scholen moesten afgelopen week de deuren sluiten omdat meerdere leraren of leerlingen besmet bleken. Het roept de vraag op wat eigenlijk de standaard procedure is als er corona uitbreekt op school.

Lees meer

Wat kunnen scholen doen voor leerlingen die niet naar school kunnen?

Intussen is duidelijk dat de coronaperiode ook dit schooljaar nog een poos aanhoudt. Er is een groep leerlingen die in deze coronacrisis niet naar school kan. Het risico voor de eigen kwetsbare gezondheid of dat van een huisgenoot is daarvoor te groot. Deze leerlingen zitten al een hele periode thuis en de verwachting is dat dit nog zeker een aantal maanden blijft duren.

Lees meer

Scholen hoeven niet dicht volgens ouders

Er komen steeds meer coronabesmettingen bij, maar meer dan drie kwart van de ouders met leerlingen in het voortgezet onderwijs wil niet dat alle middelbare scholen dicht gaan (76%). Meer dan een derde vindt dat ook niet nodig als er één of meerdere besmettingen zijn geconstateerd (65%). Welke maatregelen er gelden, hoe het onderwijs wordt gegeven en hoe scholen hier ouders over informeren vroegen we aan de ouders in het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer

Belangrijke rol oudervertegenwoordiging tijdens coronacrisis

Het mondkapjesadvies, aangepaste schooltijden, voldoende afstand houden en ventilatie. Nu een tweede golf besmettingen van het coronavirus een feit blijkt, is het zaak dat de medezeggenschapsraad (MR) van de school duidelijk voor ogen heeft hoe zij kan inspelen op de ontwikkelingen.

Lees meer

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & Rijksoverheid, 18 december 2021

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.