Home > Nieuws > Nieuws > Vraag & antwoord: Coronaregels op school

Vraag & antwoord: Coronaregels op school.

15 februari 2022 Nieuws
scholen gaan weer open

Basisscholen, middelbare scholen, mbo-scholen, hogescholen en universiteiten zijn alweer een tijdje geopend voor fysieke lessen. Verder komt er zeer binnenkort een einde aan een groot aantal coronamaatregelen in het onderwijs. Zo mogen ouders de school weer in en komen de regels voor groepsgrootte, cohorten, looproutes en gespreide pauzes te vervallen.

Dit is het laatste nieuws. De informatie op onze website wordt continu bijgewerkt.

Bijgewerkt: 15-02-2022 om 19:15 uur

Hoe ziet het onderwijs eruit?

Vanaf vrijdag 18 februari

 • Alle externen, dus ook ouders mogen weer op school komen;
 • De regels voor een maximale groepsgrootte, cohorten, looproutes en gespreide pauzes komen te vervallen.

Vanaf vrijdag 25 februari

 • Anderhalve meter afstand en mondkapjesplicht in school komen te vervallen. Mondkapje in (leerlingen)vervoer blijft;
 • Isolatieperiode wordt verkort naar 5 dagen;
 • Schoolreisjes zijn weer mogelijk.

Voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs geldt een versoepeling van de quarantaineregels. Leerlingen die geen klachten hebben, maar wel in contact zijn geweest met een besmet persoon, hoeven niet langer in quarantaine. Dit geldt ook als andere kinderen of huisgenoten positief getest zijn op het coronavirus.

Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. Als de test positief is, gaan ze naar de GGD-teststraat en blijven ze thuis. Met een negatieve zelftest mag je naar school, maar het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen.

Wil je meer weten, of heb je nog vragen? Raadpleeg dan de uitgebreide Q&A op de website van Lesopafstand.

Vanaf vrijdag 25 februari wordt de isolatieperiode verkort naar 5 dagen.

Op mbo-scholen zijn zowel ouders als leerlingen welkom. In het voortgezet onderwijs ligt dat anders. Daar zijn volwassenen alleen welkom in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO),  praktijkonderwijs (PRO) en op het VMBO BB/KB. Voor de andere schoolsoorten en niveaus geldt dat de leerling zelfstandig kan deelnemen aan de door de school georganiseerde activiteiten. Van belang is het dan wel dat leerling een mondkapje draagt als hij/zij zich verplaatst door de school. Daarnaast blijft het voor de school ook mogelijk om online activiteiten te organiseren. Het is aan de school om daar een afweging in te maken.

Vanaf vrijdag 18 februari zijn ouders in het voorgezet onderwijs ook weer welkom om open dagen te bezoeken. 

 

Specifieke informatie voor het basisonderwijs

De fysieke lessen zijn allemaal weer begonnen.

 

Voor de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs gelden de volgende regels:

 • Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen verschillende schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.
 • Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en leerlingen van het voortgezet onderwijs dragen mondkapjes in de gang, net als het onderwijspersoneel.
 • Daarnaast gelden in de scholen in het primair en voortgezet onderwijs nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk), ouders blijven buiten de school en vergaderingen zijn online.

Voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs geldt een versoepeling van de quarantaineregels. Leerlingen die geen klachten hebben, maar wel in contact zijn geweest met een besmet persoon, hoeven niet langer in quarantaine. Dit geldt ook als andere kinderen of huisgenoten positief getest zijn op het coronavirus.

Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. Als de test positief is, gaan ze naar de GGD-teststraat en blijven ze thuis. Met een negatieve zelftest mag je naar school, maar het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen.

Wil je meer weten, of heb je nog vragen? Raadpleeg dan de uitgebreide Q&A op de website van Lesopafstand.

Zeker. Sportwedstrijden en activiteiten organiseren mag weer, ook tussen klassen en scholen. Een dergelijke activiteit kan met ondersteuning van externen plaatsvinden (als de inzet van vrijwilligers noodzakelijk is om de onderwijsactiviteit te
kunnen verzorgen). Er geldt een mondkapjesplicht en de verplichte 1,5 meter afstand voor vrijwilligers die zich verplaatsen door school of de externe locatie. Voor (sport)activiteiten geldt dat geen coronatoegangsbewijzen nodig zijn zolang: deze op een schoollocatie plaatsvindt en het om een besloten onderwijsactiviteit gaat. Tijdens de sport doen volwassenen er goed aan zoveel mogelijk afstand te bewaren tot de leerlingen en gymzalen goed te ventileren.

Opvang van kinderen 

Alle kinderopvang is vanaf maandag 10 januari weer open.

Specifieke informatie voor het passend onderwijs

Voor het onderwijs geldt dat onderwijspersoneel ten opzichte van collega’s, ouders en leerlingen anderhalve meter afstand houdt. Mondkapjes worden gedragen op de gang. En in ruimtes waar geen anderhalve meter afstand van elkaar gehouden kan worden. Als leerlingen en personeel gevaccineerd zijn, hoeven zij zich niet meer te laten testen. Voor leerlingen die niet zijn gevaccineerd adviseert het kabinet de zelftesten tweewekelijks te gebruiken.

Sommige leerlingen hebben op school hulp nodig bij toiletgang, fysieke begrenzing of medische handelingen. Hierbij is fysiek contact noodzakelijk. Deze leerlingen kunnen gewoon naar school. Bij het uitvoeren van medische handelingen zijn geen aanvullende beschermingsmiddelen of voorwaarden nodig anders dan die altijd voor deze handeling golden. Medische handelingen kunnen door onderwijspersoneel of extern zorgpersoneel worden uitgevoerd. Soms verzorgen ouders de (medische) zorg op school. In principe zijn ouders in deze periode niet welkom op school. Als ouders noodzakelijk zijn bij de (medische) hulpverlening van hun zoon/dochter – omdat anders de gang naar school belemmerd wordt – dan kan de ouder gezien worden als ambulante hulpverlener (die wel in de school komt voor de ondersteuning bij een individuele leerling). Om onduidelijkheid te voorkomen is goede afstemming met de school wel noodzakelijk.

Specifieke informatie voor het voortgezet onderwijs

Middelbare scholen zijn vanaf vanaf maandag 10 januari weer open.

 

Voor de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs gelden de volgende regels:

 • Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen verschillende schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.
 • Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en leerlingen van het voortgezet onderwijs dragen mondkapjes in de gang, net als het onderwijspersoneel.
 • Daarnaast gelden in de scholen in het primair en voortgezet onderwijs nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk), ouders blijven buiten de school en vergaderingen zijn online.

Voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs geldt een versoepeling van de quarantaineregels. Leerlingen die geen klachten hebben, maar wel in contact zijn geweest met een besmet persoon, hoeven niet langer in quarantaine. Dit geldt ook als andere kinderen of huisgenoten positief getest zijn op het coronavirus.

Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. Als de test positief is, gaan ze naar de GGD-teststraat en blijven ze thuis. Met een negatieve zelftest mag je naar school, maar het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen.

Wil je meer weten, of heb je nog vragen? Raadpleeg dan de uitgebreide Q&A op de website van Lesopafstand.

Zeker. Sportwedstrijden en activiteiten organiseren mag weer, ook tussen klassen en scholen. Een dergelijke activiteit kan met ondersteuning van externen plaatsvinden (als de inzet van vrijwilligers noodzakelijk is om de onderwijsactiviteit te
kunnen verzorgen). Er geldt een mondkapjesplicht en de verplichte 1,5 meter afstand voor vrijwilligers die zich verplaatsen door school of de externe locatie. Voor (sport)activiteiten geldt dat geen coronatoegangsbewijzen nodig zijn zolang: deze op een schoollocatie plaatsvindt en het om een besloten onderwijsactiviteit gaat. Tijdens de sport doen volwassenen er goed aan zoveel mogelijk afstand te bewaren tot de leerlingen en gymzalen goed te ventileren.

Verschillende branches zijn als gevolg van de maatregelen volledig of bijna volledig gesloten. Hier een stage volgen is waarschijnlijk niet mogelijk. Als een leerling stageloopt bij een bedrijf dat tijdens de verscherpte maatregelen nog wel open is, kan de stage voortgezet worden. Het bedrijf en de leerling moeten zich vanzelfsprekend wel houden aan de aangescherpte algemene maatregelen en eventuele specifieke maatregelen die gelden voor de sector.

Specifieke informatie voor mbo-scholen

Universiteiten, hogescholen en mbo-scholen zijn weer open voor fysieke lessen.

Er mogen maximaal 75 personen in één ruimte zijn. Studenten houden verder onderling anderhalve meter afstand. In het gehele schoolgebouw gebruiken ze een mondkapje. Medische mondkapjes worden aangemoedigd. De studenten doen twee per week thuis een preventieve zelftest. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.

Meer informatie

Voor vragen en persoonlijk advies kunt u bellen met ons adviespunt op 088-6050101. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid en de website van het RIVM. Met vragen kunt u ook terecht bij uw regionale GGD. 

De PO-raad stelde samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang een gespreksleidraad op voor school en kinderopvang

Gerelateerde onderwerpen

Basisscholieren krijgen week eerder kerstvakantie

De kerstvakantie begint op basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs een week eerder. Ook de buitenschoolse opvang (bso) gaat eerder dicht. De kinderopvang blijft wel open. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de verspreiding van de omikronvariant tegengegaan wordt. Dit maakte het kabinet dinsdagavond bekend tijdens de persconferentie.

Lees meer

Mondkapjesplicht op middelbare scholen

Vanaf vandaag moet iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen in de openbare ruimte. Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs geldt de mondkapjesplicht binnen het schoolgebouw. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn.

Lees meer

Procedure coronabesmettingen voortgezet onderwijs

Er is een toenemend aantal coronabesmettingen in het voortgezet onderwijs. Verschillende scholen moesten afgelopen week de deuren sluiten omdat meerdere leraren of leerlingen besmet bleken. Het roept de vraag op wat eigenlijk de standaard procedure is als er corona uitbreekt op school.

Lees meer

Wat kunnen scholen doen voor leerlingen die niet naar school kunnen?

Intussen is duidelijk dat de coronaperiode ook dit schooljaar nog een poos aanhoudt. Er is een groep leerlingen die in deze coronacrisis niet naar school kan. Het risico voor de eigen kwetsbare gezondheid of dat van een huisgenoot is daarvoor te groot. Deze leerlingen zitten al een hele periode thuis en de verwachting is dat dit nog zeker een aantal maanden blijft duren.

Lees meer

Scholen hoeven niet dicht volgens ouders

Er komen steeds meer coronabesmettingen bij, maar meer dan drie kwart van de ouders met leerlingen in het voortgezet onderwijs wil niet dat alle middelbare scholen dicht gaan (76%). Meer dan een derde vindt dat ook niet nodig als er één of meerdere besmettingen zijn geconstateerd (65%). Welke maatregelen er gelden, hoe het onderwijs wordt gegeven en hoe scholen hier ouders over informeren vroegen we aan de ouders in het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer

Belangrijke rol oudervertegenwoordiging tijdens coronacrisis

Het mondkapjesadvies, aangepaste schooltijden, voldoende afstand houden en ventilatie. Nu een tweede golf besmettingen van het coronavirus een feit blijkt, is het zaak dat de medezeggenschapsraad (MR) van de school duidelijk voor ogen heeft hoe zij kan inspelen op de ontwikkelingen.

Lees meer

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & Rijksoverheid, 18 december 2021

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.