Home > Nieuws > Nieuws > Rommelpotje voor falend passend onderwijs

Rommelpotje voor falend passend onderwijs.

6 april 2023 Nieuws

Sinds de Wet Passend Onderwijs in 2014 is ingevoerd, zitten juist meer kinderen thuis dan ooit. Op 5 april sprak minister Wiersma (Onderwijs) met de leden van de vaste Tweede Kamercommissie onderwijs over de stand van zaken. De commissie is van mening dat passend onderwijs niet voldoende heeft opgeleverd. Ook kwamen de onderwerpen inclusief onderwijs, leerlingenvervoer, Veilig Thuis-meldingen en de landelijke norm voor basisondersteuning aan bod. Wij waren daar samen met andere ouderorganisaties en leerlingen bij.

‘Rommelpotje’ voor thuiszitters  

Het debat begon met het voorstel van de SP voor een ‘rommelpotje’ voor thuiszitters in te richten. Dat maakt de initiatieven die leerlingen begeleiden als er geen passend onderwijs is, de komende jaren mogelijk. Deze initiatieven hebben nu grote moeite om te blijven bestaan omdat ze geen onderwijs en geen zorg zijn. Daardoor vallen ze overal tussen. De minister reageerde positief op dit voorstel en gaat kijken naar de mogelijkheden. Wij juichen deze ontwikkeling toe zodat (dreigende) thuiszitters weer een kans op ontwikkeling krijgen.  

Van wie is het onderwijs?  

D66 gaf aan dat het onderwijs niet meer van ouders en kinderen is. Hun inspraak en invloed op het onderwijs is steeds verder verminderd. Dat zouden we weer terug moeten geven. De PvdA noemde als voorbeeld een van de conclusies uit onze onderzoeken onder ouders. Hierin geven zij aan dat er geen ontwikkelingsperspectief is en niet kunnen meepraten over de ondersteuning op school aan hun kind. Het antwoord van de minister was dat hij een aantal dingen doet om de positie van ouders en leerlingen te verbeteren. Zoals betere informatie en communicatie en een jeugdsteunpunt voor samenwerkingsverbanden.  

Inclusief onderwijs  

De Kamerleden waren verdeeld over de plannen van de minister om toe te werken naar inclusief onderwijs in 2035. Zo wil de PVV dat de minister wegblijft van inclusief onderwijs zolang passend onderwijs niet werkt. De SGP noemde het plan voor inclusief onderwijs een ‘droomwereld’. Andere partijen staan er een stuk positiever in en wijzen onder andere op de verplichting tot inclusief onderwijs op grond van internationale mensenrechtenverdragen. D66 wierp het idee op om met een ‘Wet inclusief onderwijs’ met doelstellingen voor de overheid te komen. Burgers kunnen de overheid daar dan aan houden. Het zou dan een wettelijk verplichte routekaart naar inclusief onderwijs worden.  

Landelijke norm basisondersteuning 

In 2019 gaf de Tweede Kamer de minister opdracht om met een landelijke norm basisondersteuning te komen. Deze norm bepaalt wat alle scholen minimaal bieden aan ondersteuning aan leerlingen. Dit geeft duidelijkheid aan ouders. Voor leraren kan het worden opgenomen in hun opleiding. Er zijn inmiddels drie pogingen gedaan om tot een norm te komen. Helaas konden niet alle partijen zich hierin vinden. Minister Wiersma vraagt ouders en leraren nu om gezamenlijk tot een norm te komen voor de basisondersteuning. We pakken deze handschoen graag samen met de leraren op en gaan hier de komende periode aan werken. 

Leerlingenvervoer  

We hebben aangegeven dat de situatie in het leerlingenvervoer het afgelopen jaar niet verbeterd is. Daar maakt ook de Kamer zich zorgen over. De minister gaf aan dat er best veel wordt gedaan en dat veel gemeenten ermee aan de slag zijn. Zo gaat een gemeente als proef de reistijd maximaliseren tot 45 minuten en worden goede voorbeelden onder gemeenten gedeeld. De PvdA noemde deze maatregelen te mager en vroeg de minister meer te doen.  

Veilig Thuis-meldingen 

Onder andere door de VVD en Groen Links werd wederom aandacht gevraagd voor de signalen dat Veilig Thuis- meldingen worden ingezet om ouders onder druk te zetten. Vaak in situaties waarin er een verschil van mening is over passend onderwijs. Ook wij spreken nog steeds veel ouders die hiermee te maken hebben. Dit ondanks de motie om dit te stoppen die er al drie jaar ligt. De minister heeft wederom toegezegd te komen met oplossingen in samenwerking met de ouderorganisaties. Daar willen wij zeker aan bijdragen.

Samenwerkingsverbanden 

Er is veel gesproken over de samenwerkingsverbanden. Onder andere over het geld dat ze op de plank hebben liggen. De minister gaat het bovenmatige geld terugvorderen zoals de Kamer hem dat eerder heeft verzocht. Ook kondigde de minister aan dat er onafhankelijk toezicht komt op de samenwerkingsverbanden en dat hij werkt aan een programma van eisen waar de samenwerkingsverbanden aan moeten voldoen.  

Aan de slag 

In aanloop naar het debat hebben we samen met 17 ouder- en leerlingorganisaties een brief gestuurd aan de Kamerleden. Veel van onze zorgen en aanbevelingen zijn aan de orde gekomen in het debat en opgepakt. We hopen daarmee dat we met elkaar verder kunnen om passend onderwijs voor onze kinderen te verbeteren en de positie van ouders te verstevigen. De komende periode gaan we onder andere aan de slag met de landelijke norm basisondersteuning, voorkomen van de verkeerde inzet van Veilig Thuis-meldingen en het rommelpotje.

Het volgende debat over onderwijs en zorg is op 31 mei.  

Gerelateerde onderwerpen

Ouders en leerlingen: maak klassen klaar voor inclusief onderwijs

Op woensdag 5 april staat in de Tweede Kamer een debat over passend onderwijs gepland. Samen met 16 organisaties voor ouders, leerlingen en kinderrechten schreven we een brief aan de Kamerleden.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.