Home > Nieuws > Nieuws > Ouders en leerlingen: maak klassen klaar voor inclusief onderwijs

Ouders en leerlingen: maak klassen klaar voor inclusief onderwijs.

30 maart 2023 Nieuws

Op woensdag 5 april staat in de Tweede Kamer een debat over passend onderwijs gepland. Samen met 16 organisaties voor ouders, leerlingen en kinderrechten schreven we een brief aan de Kamerleden. Al jaren trekken vertegenwoordigers van ouders en leerlingen aan de bel over passend onderwijs. Maar ondanks mooie ambities is er in de klas weinig van te merken. Daarom is het tijd voor actie. Breng de basis op orde, zet nú stappen richting inclusief onderwijs en geef kinderen leerrecht.

Het in 2014 ingevoerde passend onderwijs zou leerlingen met een ondersteuningsbehoefte de juiste, passende ondersteuning moeten bieden. In de praktijk blijkt dit systeem niet de oplossing te zijn. Sinds de evaluatie passend onderwijs in 2019 is er veel gepraat over verbeteringen. Toch blijven vele schrijnende verhalen bij onze organisaties binnenkomen. Nog altijd zitten 15.000 kinderen thuis zonder onderwijs, stijgt het aantal kinderen dat naar het speciaal onderwijs gaat en neemt het aantal ontheffingen van de leerplicht alleen maar toe. Ouders geven duidelijk aan: ‘In de klas voor mijn kind en voor de leraar is er niets veranderd’. Het is nu tijd voor verbetering in de klas. In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer geven we onze reactie op de situatie en de plannen van de minister.

1. Basis op orde

Om passend onderwijs goed uit te kunnen voeren is het nodig dat de basis op orde is. Scholen hebben te maken met een tekort aan leraren en een hoge werkdruk. Leraren hebben te weinig tijd om leerlingen met een ondersteuningsbehoefte voldoende aandacht te geven. Bovendien hebben veel scholen te weinig expertise of extra mensen om leraren te ondersteunen. We roepen de politiek op om een concreet plan te maken voor kleinere klassen, meer handen in de klas en voldoende ondersteunend personeel op alle scholen.

Een ouder over de stand van zaken passend onderwijs:

Het systeem past niet. Leerkrachten zijn vaak handelingsverlegen, er zijn te weinig -extra- handen in de klas, extra hulp vragen kost veel tijd en papierwerk, geld is er te weinig is en komt uit te veel verschillende potjes. Daarentegen zijn er ook scholen die het goed voor elkaar hebben, mede door flexibiliteit, creativiteit en het denken in mogelijkheden.

2. Aan de slag met inclusief onderwijs

Binnen een inclusief onderwijssysteem kan ieder kind zich op zijn eigen manier en tempo ontwikkelen. Het is geweldig dat er scholen zijn die op eigen initiatief inclusief onderwijs waarmaken in hun dorp of buurt. Maar er zijn nog te veel scholen die kinderen weigeren als ze zorg of ondersteuning nodig hebben. Het zetten van stappen naar inclusief onderwijs is nu te vrijblijvend. Het ministerie van OCW moet zorgen dat wetten en beleid inclusief onderwijs stimuleren. Voor het zetten van deze stappen is ook geld en ondersteuning vanuit de overheid nodig. En zorg dat scholen een plan maken waarin zij aangeven hoe zij toewerken naar inclusief onderwijs.

3. Zorg voor leerrecht

Het huidige onderwijssysteem gaat uit van leerplicht: het kind komt voor onderwijs naar school. Niet ieder kind is echter in staat om fysiek op school te komen. Deze kinderen komen nu in de knel. Zij komen thuis te zitten zonder onderwijs. Terwijl een deel van deze kinderen wel wil en kan leren. Wij pleiten er daarom voor om in plaats van leerplicht uit te gaan van een leerrecht. Op die manier kijken leerlingen, ouders en scholen samen naar de ontwikkelmogelijkheden van een kind. Leg dit leerrecht wettelijk vast en neem dit als uitgangspunt voor inclusief onderwijs voor alle kinderen.

Brief Debat passend onderwijs

Op woensdag 5 april staat in de Tweede Kamer een debat over passend onderwijs gepland. Ter voorbereiding op dit debat schreven 17 organisaties een brief aan de leden van de vaste Kamercommissie onderwijs. Aan de brief schreven de volgende organisaties mee: Iederin, Oudervereniging Balans, LBVSO, Zorgeloos naar School, LAKS, Voor Werkende Ouders, FOSS, MIND, OCO, Fodok, Boze Ouders, Onderwijsaffaire, NVA, Stichting Hoogbegaafd!, JongPIT, Defence for Children en Ouders & Onderwijs.

Gerelateerde onderwerpen

In de klas nog weinig te merken van verbeteringen passend onderwijs

We vroegen aan ouders hoe zij passend onderwijs nu ervaren. Wat blijkt? Ouders geven passend onderwijs nog steeds een onvoldoende. De grootste problemen komen volgens ouders door te grote klassen en het gebrek aan expertise in de school.

Lees meer

Onze aanbevelingen wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs’

Hierbij onze reactie en aanbevelingen op het wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs’.

Lees meer

Webinar: wetswijzigingen over passend onderwijs

Er zijn verschillende wetswijzigingen over passend onderwijs in de maak. Hoorrecht voor leerlingen, schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids, steunpunten, route naar inclusief onderwijs en meer worden hierin meegenomen. Ben jij op de hoogte van deze wijzigingen? Wij praten je graag bij tijdens de webinar.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.