Home > Nieuws > Nieuws > Denk mee: Wetsvoorstel vrij en veilig onderwijs

Denk mee: Wetsvoorstel vrij en veilig onderwijs.

18 september 2023 Nieuws

Tot en met 24 september loopt de internetconsultatie voor het wetsvoorstel Vrij en Veilig Onderwijs. Dit voorstel is gericht op het verbeteren van de veiligheid op scholen. Via deze internetconsultatie heb jij de kans om jouw standpunt te delen over wetsvoorstellen voordat ze definitief worden aangenomen. De overheid verzamelt op deze manier ideeën en inzichten van zowel burgers als bedrijven met betrekking tot wetsvoorstellen.

Inzicht in onveilige situaties

Het wetsvoorstel stelt dat scholen meer moeten doen om onveilige situaties in beeld te krijgen en ervoor te zorgen dat die minder voorkomen. De vertrouwensinspecteurs van de onderwijsinspectie moeten vaker worden betrokken, nu ook verplicht bij het vermoeden van seksuele intimidatie. Daarnaast komen er regels voor de manier waarop scholen omgaan met klachten. Iedere school moet aangesloten zijn bij een landelijke klachtencommissie en het oordeel van deze commissie gaat zwaarder wegen doordat het schoolbestuur gevolg moet geven aan het advies en de aanbevelingen van de commissie.

Verplicht extern vertrouwenspersoon

Een schoolbestuur kan alleen gemotiveerd afwijken van het advies bij dringende redenen in het belang van de school. Volgt het schoolbestuur het advies niet op, dan kan de klachtencommissie na overleg met de klager een melding doen bij de onderwijsinspectie over het niet opvolgen van het advies. Ook wordt het voor scholen verplicht zowel een interne als externe vertrouwenspersoon te hebben.

Het volledige wetsvoorstel is te lezen op deze website. We nodigen iedereen uit om te reageren. Je kunt jouw feedback ook delen via vraag@oudersenonderwijs.nl. Ouders & Onderwijs zal ook reageren op het wetsvoorstel en waardeert de inbreng en meningen van ouders hierbij.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.