Home > Nieuws > Nieuws > Duidelijkheid over geld op school

Duidelijkheid over geld op school.

18 oktober 2018 Nieuws Medezeggenschap onderwijsgeld

Scholen krijgen op verschillende manieren geld. Iedere school moet met dat geld keuzes maken. Die keuzes hebben gevolgen voor het onderwijs en de werkwijze van de school. De financiën op school zijn daarom erg belangrijk, maar ook behoorlijk ingewikkeld. In een nieuwe animatie leggen we u uit hoe de school aan geld komt en hoe de medezeggenschapsraad mee kan praten over de besteding ervan.

Scholen en geld

De financiën van scholen zijn ingewikkeld. Er zijn verschillende manieren waarop scholen geld krijgen: lumpsum, geld voor passend onderwijs, subsidies en projectgelden en ook via de vrijwillige ouderbijdrage of bijvoorbeeld crowdfunding en sponsoring. Sommige potjes zijn alleen voor specifieke bestedingen bedoeld, terwijl ander geld wel breed inzetbaar is. Dat maakt het voor ouders in de medezeggenschapsraad vaak onoverzichtelijk. Waar praat u nou eigenlijk over? Terwijl juist de besteding van het geld van essentiëel belang is bij het maken van keuzes. Iedere onderwijskundige of organisatorische keuze heeft namelijk financiële gevolgen. Om ouders in de MR te helpen heeft Ouders & Onderwijs al de financiële dilemma’s op een rij gezet. Nu is ook een animatie gemaakt die de geldstromen in de school uitlegt. De MR kan deze gebruiken om het gesprek over geld aan te gaan en vragen te stellen, zodat er bewuste keuzes worden gemaakt.

Roep om transparantie

De animatie komt op het moment dat ook de politiek scholen oproept om meer inzage te geven in de financiële keuzes die ze maken. Scholen hebben binnen het huidige financieringsstelsel veel vrijheid. Ze mogen zelf bepalen waar ze hun geld aan uitgeven. Ministers Slob en Van Engelshoven vinden dat daar wel publieke verantwoording voor terug verwacht mag worden. Daarom willen zij dat schoolbesturen beter laten zien wat zij met het geld doen.

Verantwoording door schoolbesturen

De ministers willen dat schoolbesturen meer informatie openbaar toegankelijk maken. Zodat alle betrokkenen kunnen zien hoe het bestuur er financiëel voor staat en welke keuzes gemaakt worden. In ieder geval willen zij dat schoolbesturen de volgende informatie openbaar maken:

  • Hoeveel geld het schoolbestuur krijgt
  • Hoeveel reserves er zijn
  • Hoeveel geld er gebruikt wordt voor het bestuur
  • Hoe het binnenkomende geld over de scholen verdeeld wordt
  • Een jaarverslag
  • De jaarrekeningen zijn al openbaar beschikbaar en blijven dat

Scholen krijgen eerst de ruimte zelf orde op zaken te stellen. Blijft een goede verantwoording van de schoolbesturen uit? Dan willen de ministers de wet veranderen.

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Brede steun onder ouders voor extra onderwijsgeld

Ouders maken zich grote zorgen over het lerarentekort en de werkdruk bij leraren. Overvraagde leraren, een toenemend ziekteverzuim en veel lesuitval; het onderwijs staat onder druk en ouders merken hiervan dagelijks de gevolgen.

Lees meer
Nieuws

Hoe de MR ouders kan bereiken

Op 7 november 2018 vond het WMS congres plaats met als thema 'contact met de achterban'. Ook dit jaar werd het congres weer goed bezocht. Ouders & Onderwijs was van de partij en verzorgde drie workshops. Kon u er niet bij zijn? Wij praten u bij over belangrijkste uitkomsten van het congres en onze workshops.

Lees meer
Nieuws

Volg onze workshops op het WMS congres

Bent u lid van een medezeggenschapsraad? Mis dan het WMS-congres in de ReeHorst in Ede niet. Adviseurs van Ouders & Onderwijs verzorgen drie workshops. Ook kunt u terecht bij onze stand.

Lees meer
Nieuws

Ouders MR hebben inspraak over groepsindeling

Ook over de wijziging van een klassenindeling heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de geschillencommissie. De wijziging van de indeling is van dusdanige invloed op de onderwijskwaliteit dat een wijziging van het schoolplan nodig is.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.