Home > Nieuws > Nieuws > Brede steun onder ouders voor extra onderwijsgeld

Brede steun onder ouders voor extra onderwijsgeld.

15 januari 2019 Nieuws onderwijs onderwijsgeld onderzoek ouders

Ouders maken zich grote zorgen over het lerarentekort en de werkdruk bij leraren. Overvraagde leraren, een toenemend ziekteverzuim en veel lesuitval; het onderwijs staat onder druk en ouders merken hiervan dagelijks de gevolgen.

80% van de ouders steunt de leraren

Ouders vinden massaal dat er iets moet gebeuren aan de problemen in het onderwijs. 80% van de ouders steunt dan ook de eisen van leraren om meer salaris en meer geld voor werkdrukverlaging. Dit blijkt uit een peiling die Ouders & Onderwijs hield onder ouders via het Landelijk Ouderpanel.

Er is veel begrip bij ouders voor de eisen van leraren voor meer salaris en minder werkdruk. 50% van de ouders steunt de voorgenomen staking op 15 maart volledig. 30% steunt de eisen wel, maar vraagt zich af of een staking het juiste middel is.

De oplossing voor het lerarentekort

Ouders zien in het verlagen van de werkdruk van leraren de belangrijkste oplossing voor het lerarentekort. 80% van de ouders vindt dan ook dat er meer geld moet komen voor werkdrukverlaging. Dit is volgens hen de beste oplossing om het beroep aantrekkelijker te maken. Volgens ruim 50% van de ouders moeten de salarissen in het onderwijs omhoog.

Ouders over de staking en acties

Overigens verwachten ouders relatief weinig last te hebben van de staking. De meeste ouders zijn op vrijdag toch thuis, of ze kunnen makkelijk opvang regelen. De actie van de schoolleiders om geen vervanging te regelen bij ziekte kan op veel minder steun rekenen. 75% van de ouders is tegen deze actie. Met name de onzekerheid die dit oplevert voor kinderen is hen een doorn in het oog.

Wat vindt Ouders & Onderwijs?

Ouders & Onderwijs steunt de leraren in hun eisen. Het lerarentekort en de werkdruk in het onderwijs zijn een maatschappelijk probleem waar snel een oplossing voor moet komen. Nu gaat het ten koste van kinderen, leraren en ouders. Er moet daarom onder andere meer geld komen voor structurele werkdrukverlaging, meer handen in de klas en minder administratieve druk op leraren.

Praat ook mee in ons ouderpanel

Het onderzoek werd uitgevoerd onder ouders uit het Landelijk Ouderpanel. Wilt u ook meepraten over het onderwijs aan uw kind? Meld u dan aan voor het Landelijk Ouderpanel en zorg dat uw stem gehoord wordt!

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Lotte Cats via lotte.cats@oudersonderwijs.nl

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Formulier om verwachting schooladvies bij te stellen

Minister Slob wil dat leerlingen starten in een brugklas die recht doet aan hun capaciteiten en mogelijkheden. Ouders & Onderwijs wil daartoe graag bijdragen. We ontwikkelden samen met de PO-Raad en VO-raad een formulier voor bijstelling schooladvies. Dit formulier kunnen scholen toevoegen aan het overgangsdossier.

Lees meer
Nieuws

Meeste ouders steunen onderwijsstaking

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt er gestaakt in het basis– en voortgezet onderwijs. Uit een online poll die Ouders & Onderwijs hield blijkt dat 77% van de ouders de staking van onderwijspersoneel steunt en 23% tegen is.

Lees meer
Nieuws

Onderzoek: 84% van de ouders maakt zich zorgen over afnemende onderwijskwaliteit

Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen. In het basisonderwijs maakt zelf meer dan 50% van de ouders zich ernstige zorgen hierover. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer
Nieuws

Ouders over huiswerkbegeleiding

Ouders begeleiden op verschillende manieren hun kind thuis met schoolwerk. De meeste ouders begeleiden zelf hun kind en vinden huiswerkbegeleiding een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en school. Toch is er ook een behoorlijke groep die professionele huiswerkbegeleiding inschakelt. Daarnaast zijn ouders lang niet altijd tevreden over de mate waarin de school hun kind begeleidt. Dat blijkt uit een onderzoek onder ouders in het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.