Home > Nieuws > Nieuws > Ouders MR hebben inspraak over groepsindeling

Ouders MR hebben inspraak over groepsindeling.

10 september 2018 Nieuws Medezeggenschap MR ouders

Ook over de wijziging van een klassenindeling heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de geschillencommissie. De wijziging van de indeling is van dusdanige invloed op de onderwijskwaliteit dat een wijziging van het schoolplan nodig is.

MR wil inspraak bij samenvoegen

Een rector besluit klassen in de bovenbouw van een gymnasium samen te voegen voor enkele vakken. School biedt namelijk te veel en onrendabele uren aan en dat kost te veel. De rector meent dat er zo voor de leerlingen en het onderwijs niets wezenlijks verandert. De medezeggenschapsraad meent dat dit besluit instemming van de raad vraagt.

Uitspraak geschillencommissie

De zaak wordt voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. Volgens de commissie wijzigt het besluit van de rector impliciet het schoolplan. Het besluit om klassen samen te voegen is een dusdanige verandering van werkwijze dat deze de kwaliteit van het onderwijs beïnvloedt. Het schoolplan legt vast hoe de school invulling geeft aan haar onderwijskwaliteit. Juist de dialoog met de omgeving (waaronder de ouders) is essentieel voor goed onderwijs. School mag zich daaraan niet onttrekken.

Schoolplan breed opvatten

Het schoolplan is het document waarin school vastlegt hoe school invulling geeft aan het kwaliteitsbeleid. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het schoolplan. Eerder oordeelde de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS al dat keuzes ten aanzien van de leerstof niet alleen de inhoud van het curriculum omvatten. Ook in wijze waarop de leerstof wordt aangeboden en de verdeling van de leerstof per vak per afdeling en per schooljaar komt het onderwijsbeleid van de school tot uitdrukking. Ook het samenvoegen van de klassen heeft dus invloed op de wijze waarop de leerstof wordt aangeboden, de verdeling van de leerstof en de begeleiding van de leerlingen in algemene zin. En dus is instemming nodig.

Les voor ouders en medezeggenschap

Ouders praten via de medezeggenschapsraad mee over het onderwijs en kwaliteitsbeleid van de school. School én ouders doen er goed aan zich dat te realiseren en via een constructieve dialoog samen bij te dragen aan de onderwijskwaliteit van school. Vaak vallen meer maatregelen dan gedacht op dit terrein! Zorg er dus voor dat u als medezeggenschapsraad daadwerkelijk mee praat over hoe school de onderwijskwaliteit invult. Ook de samenvoeging van klassen valt daar dus onder.

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Meeste ouders steunen onderwijsstaking

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt er gestaakt in het basis– en voortgezet onderwijs. Uit een online poll die Ouders & Onderwijs hield blijkt dat 77% van de ouders de staking van onderwijspersoneel steunt en 23% tegen is.

Lees meer
Nieuws

Onderzoek: 84% van de ouders maakt zich zorgen over afnemende onderwijskwaliteit

Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen. In het basisonderwijs maakt zelf meer dan 50% van de ouders zich ernstige zorgen hierover. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer
Nieuws

Ouders en leerlingen steunen lerarenstaking

Het hele basis- en voorgezet onderwijs gaat staken op woensdag 6 november. De vakbonden en sectorraden trekken samen op voor extra geld voor het onderwijs om het lerarentekort te bestrijden. Ook Ouders & Onderwijs en het LAKS blijven het onderwijspersoneel steunen, net zoals in eerdere acties. Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat er dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Uit de recent gepresenteerde Miljoenennota bleek dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt. Leraar, leerling en ouder, schouder aan schouder!

Lees meer
Nieuws

Moet je als ouder de vrijwillige ouderbijdrage betalen?

Het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland is gratis. Voor ouders zijn er geen kosten om hun kind dit onderwijs te laten volgen. Toch mag school aan ouders een bijdrage vragen. Ouders kiezen zelf of ze deze bijdrage betalen. Daarom wordt deze bijdrage de vrijwillige ouderbijdrage genoemd. Maar wat zijn de consequenties als u dit niet betaalt? 

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.