Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Hoe zit het ook alweer met de ouderbijdrage?

Hoe zit het ook alweer met de ouderbijdrage?.

7 september 2020 Nieuws

Inmiddels zijn de meeste scholen weer begonnen. Het is de tijd waarop de scholen bij ouders aan de bel trekken voor een ouderbijdrage. Ouders kunnen zich dan voor het blok gezet voelen. Want hoe zit het ook alweer? Zijn ouders verplicht om te betalen?

Nee, ouders zijn niet verplicht om geld naar de school over te maken. In het voortgezet onderwijs is de ouderbijdrage, net als in het primair en speciaal onderwijs, een vrijwillige bijdrage. Scholen mogen wel een bijdrage vragen, maar ouders zijn niet verplicht tot het betalen daarvan.  Het zijn dus de ouders die daarin zelf een afweging mogen maken. Wat betreft de hoogte en bestemming van de bijdrage moet de medezeggenschapsraad (MR) van de school instemmen.

Nooit uitsluiten

Het niet betalen van de ouderbijdrage mag in ieder geval geen reden zijn om leerlingen niet mee te laten doen met schoolactiviteiten. Dit betekent dat een school een leerling bijvoorbeeld niet mag uitsluiten van een schoolreisje, ook niet door het aanbieden van een vervangende activiteit op school. In juli dit jaar stemde de Eerste Kamer in met de initiatiefwet die dit moet regelen. Eerder had de Tweede Kamer er al mee ingestemd. De nieuwe wet zal officieel op 1 augustus 2021 in werking treden. Toch wordt van scholen al gevraagd dit schooljaar, 2020-2021, uit te gaan van de nieuwe wet.

Vragen

Als u vragen heeft over bijvoorbeeld de ouderbijdrage kunt u kijken in onze kennisbank. U kunt ook op werkdagen bellen met onze medewerkers op 088-6050101 of e-mailen naar vraag@oudersenonderwijs.nl

Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.