Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Relatie ouders en school > Kosten voor ouders > De vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage.

Veel scholen vragen elk jaar een financiële ouderbijdrage. Deze bijdrage is altijd vrijwillig. Het geld wordt gebruikt voor activiteiten of materialen die niet bij het verplichte lesprogramma horen. Voor verplichte activiteiten mag een leerling nooit worden uitgesloten, voor extra activiteiten alleen op de middelbare school. In de schoolgids staat hoe hoog de ouderbijdrage is, waar deze voor gebruikt wordt en dat deze vrijwillig is.

Een vrijwillige ouderbijdrage 

Alle bijdrages van ouders aan school zijn vrijwillig. Dat wil zeggen dat ouders er zelf een besluit over mogen nemen. Dit heeft dus niets te maken met de vraag of u de bijdrage kunt missen. Het gaat dus echt om het willen bijdragen. Als u deze niet betaalt mag uw kind op de basisschool altijd meedoen. Basisscholen mogen geen enkel kind meer uitsluiten van activiteiten die de school organiseert. Ook als u de vrijwillige ouderbijdrage of de schoolkosten niet betaalt. Daarover maakte Ouders & Onderwijs afspraken met de PO-Raad, de belangenvereniging voor basisschoolbesturen.

Op de middelbare school zijn er twee soorten bijdrages:

  • Bijdrages voor verplichte schoolonderdelen: wanneer u deze niet betaalt kan uw kind hier ongehinderd aan meedoen. Een verplicht schoolonderdeel is elk onderdeel dat ook in de schoolgids staat bij het programma.
  • Bijdrages voor niet-verplichte schoolonderdelen: de school kan uw kind uitsluiten van een extra activiteit als ouders de ouderbijdrage niet betalen.

Het verplichte onderwijsprogramma 

Hoe de school de bijdrage van ouders ook noemt, elke leerling op de school moet het verplichte lesprogramma kunnen volgen zonder dat de ouders daarvoor iets moeten betalen. Ouders hoeven dus nooit te betalen voor verplicht lesmateriaal. De school moet ervoor zorgen dat de leerling dit materiaal gewoon kan gebruiken. Scholen mogen wel een bijdrage vragen, maar ouders zijn niet verplicht tot het betalen daarvan. Heeft u de ouderbijdrage niet betaald voor een verplichte activiteit? Dan mag uw kind toch deelnemen.

Extra activiteiten en materialen 

Van de vrijwillige ouderbijdrage betalen scholen de activiteiten en materialen waarvoor zij geen geld van de overheid krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld schoolreisjes, buitenlandreizen, huur van kluisjes, museumbezoeken, Sinterklaas- en kerstfeest of tweetalig onderwijs. Heeft u de ouderbijdrage niet betaald voor een extra activiteit? Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage mag geen reden zijn voor uitsluiting van activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd.  

Korting of kwijtschelding ouderbijdrage 

Voor ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen bestaat in veel gevallen de mogelijkheid om gespreid te betalen. Sommige scholen kennen een reductieregeling, dit is echter niet verplicht. De school kan u hier meer informatie over geven. Stichting Leergeld helpt ouders die de ouderbijdrage echt niet kunnen betalen waar mogelijk. Soms heeft ook de gemeente mogelijkheden om ouders financieel bij te staan.

Duidelijkheid in de schoolgids 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage kan per school verschillen. Elke school bepaalt dat zelf, samen met de medezeggenschapsraad. Ook de manier waarop ouders de bijdrage betalen verschilt. Sommige scholen vragen een vast bedrag per jaar, andere scholen vragen per activiteit een bijdrage aan de ouders. De ouderbijdrage wordt soms vooraf en soms achteraf gefactureerd. Op sommige scholen tekenen ouders een overeenkomst over het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Alle belangrijke informatie over de vrijwillige ouderbijdrage staat vermeld in de schoolgids.

Medezeggenschapsraad 

De school bepaalt zelf de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit gebeurt in overleg met de medezeggenschapsraad van de school. Daarin hebben, naast personeelsleden, ook ouders en leerlingen zitting die de belangen van alle ouders en leerlingen behartigen.

Kosten middelbare school 

Vooral op de middelbare school is vaak onduidelijk wat ouders moeten betalen. Mag de school een borg verplicht stellen? En hoe zit het met de aanschaf van een atlas of rekenmachine? Zodra de school specifieke lesmaterialen of activiteiten verplicht voorschrijft, zijn deze gratis beschikbaar. Het eigendom blijft dan bij de school. Aanvullende materialen die meerdere jaren meegaan of een sterk persoonlijk karakter hebben, kopen ouders zelf. Het gaat dan om bijvoorbeeld een agenda of woordenboeken.

Digitale leermiddelen 

Steeds meer scholen vragen ouders om een iPad of ander digitaal leermiddel aan te schaffen. Hierover bestaat veel onduidelijkheid. Wanneer moeten ouders betalen? En wat moet de school doen als ouders niet betalen? U leest er meer over in het artikel ouderbijdrage voor digitale leermiddelen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Schoolkosten mbo

Voor een mbo-opleiding worden vaak kosten in rekening gebracht. Wij zetten voor u op een rij met welke kosten u te maken krijgt.

Lees meer
Dossier

Ouderbijdrage digitale leermiddelen

Steeds meer scholen geven onderwijs via digitale leermiddelen zoals tablet of laptop. Of u daarvoor moet betalen is afhankelijk van het schoolbeleid.

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.