Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Relatie ouders en school > Kosten voor ouders > De vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage.

Veel scholen vragen elk jaar een financiële ouderbijdrage. Deze bijdrage is altijd vrijwillig. Het geld wordt gebruikt voor activiteiten of materialen die niet bij het verplichte lesprogramma horen. In de schoolgids staat hoe hoog de ouderbijdrage is, waar deze voor gebruikt wordt en dat deze vrijwillig is.

Een vrijwillige ouderbijdrage 

Volgens de gewijzigde wet over de vrijwillige bijdrage is de vrijwillige ouderbijdrage echt vrijwillig. Dat wil zeggen dat ouders zelf kunnen beslissen of ze betalen. Als u niet betaaltmag uw kind altijd meedoen. Zowel basisscholen als middelbare scholen mogen geen enkel kind meer uitsluiten van activiteiten die de school organiseert. Lees meer over de wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage in de brochure van de Rijksoverheid.  

Extra activiteiten en materialen 

Van de vrijwillige ouderbijdrage betalen scholen meestal extra activiteiten en materialen waarvoor het geld van de overheid niet toereikend is of waarvoor de school geen geld heeft begroot. Dit zijn bijvoorbeeld schoolreisjes, buitenlandreizen, huur van kluisjes, museumbezoeken, Sinterklaas- en kerstfeest of tweetalig onderwijs. Heeft u de ouderbijdrage niet betaald voor een extra activiteit? Dit mag geen reden meer zijn voor uitsluiting van uw kind. Wel kan de school besluiten dat een extra activiteit niet doorgaat als het totale bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage niet toereikend is. De school kan ook besluiten het resterende bedrag zelf te bekostigen, zodat de activiteit kan doorgaan.  

Duidelijkheid in de schoolgids 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage kan per school verschillen. Elke school bepaalt dat zelf, samen met de medezeggenschapsraad. Ook de manier waarop ouders de bijdrage betalen verschilt. Sommige scholen vragen een vast bedrag per jaar, andere scholen vragen per activiteit een bijdrage aan de ouders. De ouderbijdrage wordt soms vooraf en soms achteraf gefactureerd. Op sommige scholen worden ouders gevraagd door middel van overeenkomst zich te verbinden tot het betalen van een vrijwillige ouderbijdrage, ouders zijn niet verplicht deze te tekenen. Alle belangrijke informatie over de vrijwillige ouderbijdrage moet vermeld staan in de schoolgids en het schoolplan. 

Medezeggenschapsraad 

De school bepaalt zelf de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit gebeurt in overleg met de medezeggenschapsraad van de school. Daarin hebben, naast personeelsleden, ook ouders en leerlingen zitting die de belangen van alle ouders en leerlingen behartigen.

Kosten middelbare school 

Vooral op de middelbare school is vaak onduidelijk wat ouders moeten betalen. Hoe zit het met de aanschaf van een atlas of rekenmachine? Voor specifieke lesmaterialen of activiteiten die school verplicht voorschrijft, mag school een bijdrage vragen aan de ouders. Als ouders de bijdrage niet willen of kunnen betalen, moet de school zorgen voor een alternatief. Aanvullende materialen die meerdere jaren meegaan of een sterk persoonlijk karakter hebben, kopen ouders zelf. Het gaat dan om bijvoorbeeld schriften, een agenda of woordenboeken.

Lees alles wat u moet weten over schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage op onze themapagina.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Welke soorten schoolkosten zijn er?

Veel scholen vragen elk jaar een financiële bijdrage van ouders. Deze bijdrage is altijd vrijwillig.

Lees meer
Dossier

Schoolkosten mbo

Voor een mbo-opleiding worden vaak kosten in rekening gebracht. Wij zetten voor u op een rij met welke kosten u te maken krijgt.

Lees meer
Dossier

Ouderbijdrage digitale leermiddelen

Steeds meer scholen geven onderwijs met digitale leermiddelen zoals tablet of laptop. Of u daarvoor moet betalen is afhankelijk van het schoolbeleid.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.