Home > Nieuws > Nieuws > Hoogbegaafdheid is geen handicap maar vraagt wel extra maatregelen

Hoogbegaafdheid is geen handicap maar vraagt wel extra maatregelen.

21 juli 2021 Nieuws
hoogbegaafdheid is geen handicap

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde op 2 juli dat hoogbegaafdheid geen handicap binnen het schoolsysteem is. Het College geeft aan dat deze kinderen recht hebben op onderwijs dat past bij hun onderwijsbehoeftes en leerpotentieel. Minister Slob (basis- en voortgezet onderwijs) moet daarom de nodige maatregelen treffen om het recht op passend onderwijs vast te leggen.

Eind 2020 legden de ouders van een hoogbegaafd meisje de vraag om extra ondersteuning van school voor aan het College voor de Rechten van de Mens. De ouders vroegen het College om te beoordelen of de school in strijd handelde met de Wet gelijke behandeling handicap/chronische ziekte. Hun dochter kreeg namelijk niet de juiste hulp. De ouders gaven aan dat tijdens de basisschooltijd niet voldoende rekening werd gehouden met de hoogbegaafdheid van hun kind. De basisschool wilde geen bijzondere aanpassingen doen, zoals speciale begeleiding of aangepaste leerstof. Hierdoor kon hun dochter jarenlang niet deelnemen aan het onderwijs. En zo belandde zij noodgedwongen thuis. Volgens de ouders van het hoogbegaafde kind is het huidige onderwijssysteem beperkend ingericht. Hoogbegaafdheid zou volgens hen als handicap behandeld moeten worden. Zo komt volgens het doel om passend onderwijs ook voor hoogbegaafden mogelijk te maken dichterbij.

Geen handicap

Het College moest beoordelen of hoogbegaafdheid een handicap is binnen het schoolsysteem. Dan kon bepaalde specialistische hulp aan het kind worden gegeven. Het oordeel is duidelijk: Volgens het College is dit niet het geval. ,,Dat het onderwijssysteem op onderdelen onvoldoende aansluit bij de onderwijsbehoefte van de dochter, betekent niet dat zij vanwege haar hoogbegaafdheid volledig wordt gehinderd in of uitgesloten van deelname aan het onderwijs dat wel wordt aangeboden.”

Maatregelen ter ondersteuning

Het College geeft naar aanleiding van deze zaak wel een duidelijk signaal af en doet daarom een aanbeveling aan demissionair onderwijsminister Slob: ,,Hoogbegaafde kinderen hebben net als ieder ander kind recht op onderwijs dat past bij hun onderwijsbehoeftes en leerpotentieel. Volgens het College moet de regering de nodige maatregelen treffen ter ondersteuning van hoogbegaafde kinderen.” Hoogbegaafde kinderen hebben net als ieder ander kind recht op onderwijs dat past bij hun onderwijsbehoeftes en leerpotentieel. Dit recht moet altijd centraal staan in het onderwijsbeleid. Hiervoor moet de regering de nodige maatregelen treffen die ondersteuning voor hoogbegaafde kinderen borgen.

Geen extra kosten of (financiële) drempels

De nodige maatregelen kunnen ingrepen zijn die ervoor zorgen dat leraren meer tijd hebben voor ondersteuning. Zo kunnen zij meer specifieke expertise vergaren over de leerbehoeftes van deze leerlingengroep. Het College vindt het ook belangrijk dat er geen extra kosten of andere (financiële) drempels worden opgeworpen voor de ondersteuning van deze kinderen.

Lees voor meer details de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens.

Ouders & Onderwijs

Wij vinden al langer dat school moet zorgen voor de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen. Hiervoor mag geen ouderbijdrage gevraagd worden. Elke school en kinderopvang moet toegankelijk zijn voor alle kinderen met een handicap of ondersteuningsbehoefte. Lees er meer over in het hoofdstuk over passend onderwijs in de Staat van de Ouder van afgelopen jaar.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen? Kijk dan op onze informatiepagina over hoogbegaafdheid. Ook kunt u contact opnemen met ons Adviespunt. Wij zitten klaar om u te helpen. Stuur een e–mail naar: vraag@oudersenonderwijs.nl of bel ons op werkdagen op 088-6050101.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.