Home > Nieuws > Nieuws > Inzet gelden NP Onderwijs voor thuiszitters moet anders

Inzet gelden NP Onderwijs voor thuiszitters moet anders.

28 juli 2021 Nieuws
ervaring schoolkosten

De manier waarop de gelden van het NP Onderwijs voor thuiszitters worden ingezet moet anders. Het plan is er nu op gericht om thuiszitters terug naar school te krijgen. En niet op praktische ondersteuning om bijvoorbeeld afstandsonderwijs te volgen zoals ouders aangeven.

De verantwoordelijke minister Slob stuurde de Tweede Kamer op 20 juli jl. een brief over de inzet van de gelden van het NP Onderwijs voor kinderen die niet staan ingeschreven op een school. Daarin beschrijft hij de hoofdlijnen van de aanpak en het vervolgproces.

Nationaal Programma Onderwijs

Via het Nationaal Programma Onderwijs zijn er middelen beschikbaar voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs na de coronaperiode. Samen met Balans heeft Ouders & Onderwijs zich ingezet om deze middelen en mogelijkheden ook beschikbaar te maken voor thuiszitters. In de Tweede Kamer is hier door een aantal Kamerleden ook op aangedrongen. Het gaat om kinderen die niet staan ingeschreven bij een school of die een vrijstelling van de leerplichtwet hebben. Deze kinderen vielen niet onder de financiering van het NP-Onderwijs. Nu is voor hen een apart budget en aanpak beschikbaar.

Maatwerk

De minister wil dat de organisaties Gedragswerk, Ingrado en Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd gaan samenwerken om voor iedere thuiszitter een plan van aanpak te maken. Het doel is om thuiszitters weer naar school te krijgen. Voor sommige thuiszitters zou zo’n plan van aanpak zinvol kunnen zijn. Andere kinderen hebben juist baat bij meer mogelijkheden om op een andere wijze onderwijs te volgen. Naar onze mening sluit dit voorstel niet aan bij de bijdrage van de Kamer in het debat van 7 juni en onze inbreng over de wensen en verwachtingen van deze ouders aan onder andere het ministerie. Wij vinden dat het kind centraal zou moeten staan. Het zou dan ook beter zijn om voor thuiszitters in plaats van een schoolplicht een leerrecht op te stellen. Bijvoorbeeld door de mogelijkheden voor afstandsonderwijs en digitaal lesmateriaal te verbeteren. Het geld gaat nu naar drie organisaties en maar beperkt naar de kinderen zelf. Ook zijn dit organisaties waarmee een deel van deze ouders geen positieve eerdere ervaringen heeft waardoor vertrouwen ontbreekt.

Wat vindt u?

Samen met oudervereniging Balans zijn we benieuwd wat u als ouder vindt. We gaan de komende periode met alle betrokken in gesprek. Daarom horen we graag wat ouders en thuiszitters van voorstel van de minister vinden en wat volgens jullie een betere aanpak zou zijn. Reageren kan door dit formulier van Balans in te vullen.

Gerelateerde onderwerpen

Aandachtspunten voor het NP Onderwijs-debat

Maandag 7 juni vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Ouders & Onderwijs is positief over het bedrag van 5,8 miljard euro dat bestemd is voor het onderwijs, maar heeft een paar aandachtspunten. Zo zien we meer in structurele investeringen om het lerarentekort aan te pakken. En zou er meer aandacht mogen zijn voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en thuiszitters.

Lees meer

Kamer akkoord met NP Onderwijs

De Tweede Kamer stemde vandaag in met het Nationaal Programma Onderwijs, maar wil een aantal dingen anders. Drie punten springen er voor ouders uit. Demissionair minister Slob de Kamer stuurt voor het zomerreces (9 juli) nog een brief over de inzet van extra middelen uit het NP Onderwijs voor thuiszitters. Tot die tijd houdt Kwint (SP) zijn motie aan. Bovendien wordt de rol van ouders bij de NPO-plannen als belangrijk gezien. Ten slotte kan het NP Onderwijs worden verlengd als tussentijds blijkt dat dit nodig is.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.