Home > Nieuws > Nieuws > Kamer akkoord met NP Onderwijs

Kamer akkoord met NP Onderwijs.

15 juni 2021 Nieuws
onderwijsbegroting

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met het Nationaal Programma Onderwijs. Wel is er een aantal moties aangenomen. Daarmee is onder meer geregeld dat ouders een duidelijke stem krijgen en de looptijd van het programma kan worden verlegd als dat nodig is.

Brief Slob over plan thuiszitters

Om te beginnen stuurt demissionair minister Slob de Kamer voor het zomerreces (9 juli) nog een brief over de inzet van de extra middelen uit het NP Onderwijs voor de thuiszitters. Er was een motie ingediend door Kwint (SP) waarbij scholen eenmalig extra geld zouden krijgen om thuiszitters in te schrijven en te begeleiden, maar die motie houdt hij aan tot de brief van minister Slob. Als Kwint de plannen in die brief niet genoeg vindt, kan hij zijn motie nog in stemming brengen. Onze directeur Lobke Vlaming pleitte in een gesprek met de Tweede Kamer voor het inzetten van NP Onderwijs-geld voor thuiszitters.

Rol ouders belangrijk bij NP Onderwijs

De motie van Bisschop (SGP) werd wel gelijk aangenomen. Daarin wordt erop aangedrongen om de interventies waar scholen en ouders direct samenwerken een duidelijker, eigenstandige positie te geven in de menukaart. Dat is goed nieuws! Wij vinden dat de stem van ouders zeker moet worden meegenomen in de NP Onderwijs-plannen. In het debat op 7 juni zei Slob hierover dat dit wat hem betreft onderdeel is van het verder doorontwikkelen van de menukaart. Wist je dat ouders via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen meebeslissen over de NP Onderwijs-plannen op school? Dat is in het debat nog eens extra benadrukt.

Mogelijke verlenging looptijd NP Onderwijs

Ten slotte blijft de looptijd  van het NP Onderwijs voorlopig 2,5 jaar. Wel zijn er twee moties aangenomen die stellen dat het programma kan worden verlengd als tussentijds blijkt dat dit nodig is.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het NP Onderwijs? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Hierin houden we je op de hoogte van alle actuele zaken in het onderwijs.

Gerelateerde onderwerpen

Aandachtspunten voor het NP Onderwijs-debat

Maandag 7 juni vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Ouders & Onderwijs is positief over het bedrag van 5,8 miljard euro dat bestemd is voor het onderwijs, maar heeft een paar aandachtspunten. Zo zien we meer in structurele investeringen om het lerarentekort aan te pakken. En zou er meer aandacht mogen zijn voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en thuiszitters.

Lees meer

Rondetafelgesprek NP Onderwijs in Tweede Kamer

Op 26 mei vond in de Tweede Kamer het rondetafelgesprek plaats over het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Onze directeur Lobke Vlaming nam hieraan deel namens Ouders & Onderwijs. We waren blij met de uitnodiging en de mogelijkheid om een aantal aandachtspunten vanuit ouders te kunnen delen.

Lees meer

Met NP Onderwijs aan de slag, ook voor thuiszitters

Volgens het NP Onderwijs kunnen scholen gebruikmaken van een keuzemenu met bewezen effectieve manieren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Er is ook geld beschikbaar voor leerlingen die niet naar school gaan. Minister Slob vraagt gemeenten expliciet aandacht te hebben voor kinderen die thuiszitten en daardoor niet in beeld zijn van een school.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.