Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Examens > Centraal eindexamen 2024

Centraal eindexamen 2024.

Leerlingen van het vmbo, havo en vwo maken in hun laatste jaar het centraal eindexamen. Hoe worden deze examens afgenomen? Welke regels gelden er? Wat is het examenrooster? Wat mag je kind meenemen? En wanneer krijgt je kind de uitslag? Op deze pagina vind je alle antwoorden.

Schriftelijke, digitale en praktijkexamens

Het centraal examen wordt op verschillende manieren afgenomen, afhankelijk van het niveau.

 • Leerlingen op het vmbo-gl, vmbo-tl, havo en vwo maken de centrale examens op papier.
 • Op het vmbo-b en het vmbo-k kiest de school of de centrale examens op papier of digitaal worden afgenomen. Dat is meestal een digitaal examen.
 • De meeste vmbo-leerlingen maken daarnaast ook een praktijkexamen.

Rooster centraal examen 2024

De overheid en scholen leggen aan het begin van het schooljaar vast wanneer de centrale eindexamens 2024 worden afgenomen. Het precieze rooster is afhankelijk van de opleiding die je kind volgt. De centrale examens worden in ieder geval in deze periodes afgenomen:

 • Digitale en praktijkexamens: 1 april tot en met 19 juli 2024. De school bepaalt de precieze data en legt deze vast in het PTA.
 • Eerste tijdvak schriftelijke examens: 14 mei tot en met 29 mei 2024. Hierin maakt je kind meestal alle schriftelijke examens.
 • Tweede tijdvak schriftelijke examens: 18 juni tot en met 25 juni 2024. In deze periode vallen de schriftelijke herkansingen en de door omstandigheden uitgestelde schriftelijke examens.

Wanneer krijgt je kind de uitslag van het centraal examen 2024?

Na het maken van de examens zitten jij en je kind waarschijnlijk vol spanning te wachten op de uitslag. Van tevoren is duidelijk op welke dag de uitslag bekend wordt.

De school ontvangt in de ochtend de normen en start dan meteen met het berekenen van de cijfers. De meeste scholen bellen hun leerlingen in de middag. De uitslag hoort je kind op de volgende data:

 • Uitslag eerste tijdvak examens vmbo-b: 5 juni 2024
 • Uitslag eerste tijdvak overige examens: 12 juni 2024
 • Uitslag tweede tijdvak examens: 28 juni 2024

Overige regels voor het centraal eindexamen

Het centraal eindexamen kent veel regels. De meeste regels rondom het eindexamen staan in de Wet voortgezet onderwijs 2020. We benoemen hier kort de belangrijkste regels voor het centraal eindexamen 2024:

Ziek tijdens het centraal examen?

Als je kind met een geldige reden afwezig is bij het centraal examen, dan kan de school een inhaalmoment voor hem of haar aanvragen bij de Onderwijsinspectie. Overleg bij ziekte dus met de school over de mogelijkheden. Het eerstvolgende moment is tijdens de herkansingen in juni. Er kunnen dan maximaal twee examens per dag worden gemaakt.

 

Veelgestelde vragen Centraal Eindexamen.

De digitale en praktijkexamens vinden plaats van 1 april tot en met 19 juli 2024. De school bepaalt het precieze examenrooster.

De schriftelijke centrale examens zijn van 14 tot en met 29 mei 2024.

Meer over het centraal eindexamen

Als je kind met een geldige reden afwezig is bij het centraal examen, dan kan de school een inhaalmoment voor je kind aanvragen bij de Onderwijsinspectie. Overleg bij ziekte met de school over de mogelijkheden. Het eerstvolgende moment is tijdens de herkansingen in juni. Er kunnen dan maximaal twee examens per dag worden gemaakt.

Via deze websites kan je kind oefenen voor het examen:

In sommige situaties mag de school je kind uitsluiten van het centraal eindexamen.

Uitsluiten van het centraal examen mag wel als:

 • je kind of jij als ouder daar zelf om vraagt.
 • je kind het programma voor toetsing en afsluiting (PTA) nog niet volledig heeft afgerond.
 • bij een ‘onregelmatigheid’. Zoals plagiaat, spieken, het niet inleveren van het profielwerkstuk of zonder geldige reden afwezig zijn bij een examen.

Uitsluiten van het centraal examen mag niet als:

 • je kind slechte cijfers heeft, maar wel het volledige PTA heeft afgerond. Ook als je kind met de cijfers niet meer voor het examen kan slagen, mag je kind toch het centraal examen maken.
 • de school zegt dat je kind voorwaardelijk is overgegaan naar het examenjaar. Voorwaardelijk overgaan naar het laatste leerjaar mag niet. Dus als je kind in het examenjaar zit, mag die het centraal examen maken als het PTA is afgerond.

Nee, dat mag niet. Als je kind aan alle PTA- verplichtingen heeft voldaan, mag die altijd het centraal eindexamen maken. Je kind mag nooit voorwaardelijk worden toegelaten tot de eindexamenklas.

De middelbare school van je kind moet de definitieve cijfers voor het centraal examen én de examenuitslag doorgeven aan het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). De school doet dat binnen twee weken na het vaststellen van de uitslag.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Het eindexamenjaar

Het eindexamenjaar: een spannend maar ook leuk jaar voor je kind met veel feestelijke tradities.

Lees meer
Dossier

Cum laude slagen

Om cum laude te slagen moet je kind veel hoge cijfers halen. Wat betekent dit?

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen Examens

Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen over het examen.

Lees meer
Dossier

Staatsexamen

Lees wat het staatsexamen is en hoe het werkt.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.