Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Examens > Centraal eindexamen 2023

Centraal eindexamen 2023.

Leerlingen van het vmbo, havo en vwo maken in hun laatste jaar het centraal eindexamen. Hoe worden deze examens afgenomen? Welke regels gelden er? Wat is het examenrooster? Wat mag je kind meenemen? En wanneer krijgt je kind de uitslag? Op deze pagina vind je alle antwoorden.

Schriftelijke, digitale en praktijkexamens

Het centraal examen wordt op verschillende manieren afgenomen, afhankelijk van het niveau.

 • Leerlingen op het vmbo-gl, vmbo-tl, havo en vwo maken de centrale examens op papier.
 • Op het vmbo-b en het vmbo-k kiest de school of de centrale examens op papier of digitaal worden afgenomen. Dat is meestal een digitaal examen.
 • De meeste vmbo-leerlingen maken daarnaast ook een praktijkexamen.

Rooster centraal examen 2023

De overheid en scholen leggen aan het begin van het schooljaar vast wanneer de centrale eindexamens 2023 worden afgenomen. Het precieze rooster is afhankelijk van de opleiding die je kind volgt. De centrale examens worden in ieder geval in deze periodes afgenomen:

 • Digitale en praktijkexamens: tussen 3 april en 21 juli 2023. De school bepaalt de precieze data en legt deze vast in het PTA.
 • Eerste tijdvak schriftelijke examens: donderdag 11 mei t/m dinsdag 30 mei 2023. Hierin maakt je kind meestal alle schriftelijke examens.
 • Tweede tijdvak schriftelijke examens: maandag 19 juni t/m vrijdag 30 juni 2023. In deze periode vallen de schriftelijke herkansingen en de door omstandigheden uitgestelde schriftelijke examens.

Wanneer krijgt je kind de uitslag van het centraal examen 2023?

Na het maken van de examens zitten jij en je kind waarschijnlijk vol spanning te wachten op de uitslag. Van tevoren is duidelijk op welke dag de uitslag bekend wordt.

De school ontvangt in de ochtend de normen en start dan meteen met het berekenen van de cijfers. De meeste scholen bellen hun leerlingen in de middag. De uitslag hoort je kind op de volgende data:

 • Uitslag eerste tijdvak examens vmbo-b: woensdag 7 juni 2023
 • Uitslag eerste tijdvak overige examens: woensdag 14 juni 2023
 • Uitslag tweede tijdvak examens: donderdag 6 juli 2023

Geen extra herkansing of duimregeling centraal examen 2023

In de afgelopen jaren werden de eisen voor het eindexamen vanwege Corona aangepast. Voor het centraal eindexamen 2023 gaan de regels weer grotendeels terug naar normaal. Dat betekent dat de duimregeling dit jaar niet meer geldt. Ook is er geen extra herkansingsmogelijkheid meer. Wel gelden er dit jaar nog een aantal andere aanpassingen:

 • Er is meer tijd voor herkansingen in het tweede tijdvak. De afnameperiode gaat van 4 naar 10 dagen.
 • Vmbo-examens kunnen over een langere periode worden afgenomen: tussen 3 april en 21 juli 2023. Dit geldt voor digitale examens en de praktijkexamens (cspe).

Overige regels voor het centraal eindexamen

Het centraal eindexamen kent veel regels. De meeste regels rondom het eindexamen staan in de Wet voortgezet onderwijs 2020. We benoemen hier kort de belangrijkste regels voor het centraal eindexamen 2023:

Ziek tijdens het centraal examen?

Als je kind met een geldige reden afwezig is bij het centraal examen, dan kan de school een inhaalmoment voor hem of haar aanvragen bij de Onderwijsinspectie. Overleg bij ziekte dus met de school over de mogelijkheden. Het eerstvolgende moment is tijdens de herkansingen in juni. Er kunnen dan maximaal twee examens per dag worden gemaakt.

 

Veelgestelde vragen Centraal Eindexamen.

De digitale en praktijkexamens vinden plaats van 3 april t/m 21 juli 2023. De school bepaalt het precieze examenrooster.

De schriftelijke centrale examens zijn van 11 t/m 30 mei 2023.

Meer over het centraal eindexamen

De afgelopen jaren werden de eisen voor het eindexamen vanwege corona aangepast. Voor het eindexamen 2023 gaan de regels weer grotendeels terug naar normaal.

1. Geen duimregeling of extra herkansing

In 2023 kan je kind voor het examen niet meer gebruik maken van de duimregeling of een extra herkansingsmogelijkheid.

2. Meer tijd in tweede tijdvak

Er is meer tijd voor herkansing in het tweede tijdvak. De afnameperiode gaat van 4 naar 10 dagen.

3. Langer de tijd voor vmbo-examens

De digitale en praktijkexamens op het vmbo kunnen over een langere periode worden afgenomen: tussen 3 april 2023 en 21 juli 2023.

Ziek tijdens het centraal examen?

Als je kind met een geldige reden afwezig is bij het centraal examen, dan kan de school een inhaalmoment voor je kind aanvragen bij de Onderwijsinspectie. Overleg bij ziekte dus met de school over de mogelijkheden. Het eerstvolgende moment is tijdens de herkansingen in juni. Er kunnen dan maximaal twee examens per dag worden gemaakt.

Via deze websites kan je kind oefenen voor het examen:

In sommige situaties mag de school je kind uitsluiten van het centraal eindexamen.

Uitsluiten van het centraal examen mag WEL:

 • Als je kind of jij als ouder daar zelf om vraagt.
 • Als je kind het programma voor toetsing en afsluiting (PTA) nog niet volledig heeft afgerond.
 • Bij een ‘onregelmatigheid’. Zoals plagiaat, spieken, het niet inleveren van het profielwerkstuk of zonder geldige reden afwezig zijn bij een examen.

Uitsluiten van het centraal examen mag NIET:

 • Als je kind slechte cijfers heeft, maar wel het volledige PTA heeft afgerond. Ook als je kind met de cijfers niet meer voor het examen kan slagen, mag je kind toch het centraal examen maken.
 • Als de school zegt dat je kind voorwaardelijk is overgegaan naar het examenjaar. Voorwaardelijk overgaan naar het laatste leerjaar mag niet. Dus als je kind in het examenjaar zit, mag die het centraal examen maken als het PTA is afgerond.

Nee, dat mag niet. Als je kind aan alle PTA- verplichtingen heeft voldaan, mag die altijd het centraal eindexamen maken. Je kind mag nooit voorwaardelijk worden toegelaten tot de eindexamenklas.

De middelbare school van je kind moet de definitieve cijfers voor het centraal examen én de examenuitslag doorgeven aan het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). De school doet dat binnen twee weken na het vaststellen van de uitslag.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Het eindexamenjaar

Het eindexamenjaar: een spannend maar ook leuk jaar voor je kind met veel feestelijke tradities.

Lees meer
Dossier

Cum laude slagen

Als je kind veel hoge cijfers haalt, kan die soms cum laude slagen. Wat betekent dit?

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen Examens

Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen over het examen.

Lees meer
Dossier

Staatsexamen

Lees wat het staatsexamen is en hoe het werkt.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.