Home > Nieuws > Nieuws > Kritiek op Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

Kritiek op Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs.

15 juni 2021 Nieuws
Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

De Tweede Kamer debatteert deze week over het Wetsvoorstel bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs. Bij de totstandkoming waren helaas geen ouderorganisaties, vakbonden of leerlingenorganisaties betrokken. Samen met andere organisaties stuurde Ouders & Onderwijs over deze onwenselijke gang van zaken een brief naar Den Haag.

De wet moet het makkelijker maken om mbo-instellingen te laten fuseren met middelbare scholen. Maar het lijkt erop dat de wet meer problemen oplevert dan oplost.

Bezwaren

Naast dat de organisaties niet werden betrokken bij de totstandkoming zijn er ook andere bezwaren. Dat zijn onder meer de volgende:

1. In een fusieschool geldt straks de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) in plaats van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Daardoor komt een waslijst aan medezeggenschapsrechten (die met name ouders en leerlingen nu hebben) te vervallen.

2. De wet is veel breder gemaakt dan nodig; daardoor ontstaan onnodig meer problemen.

3. De breedte van het aanbod en daarmee echte vrije schoolkeuze komt onder druk te staan, waarbij het de vraag is of er voldoende scholen voor openbaar onderwijs overblijven.

Meer informatie

De organisaties doen een oproep aan de Kamercommissie Onderwijs om deze wet niet aan te nemen en terug te sturen naar de tekentafel, zodat nagedacht kan worden over een betere wet die voldoende draagvlak kan krijgen. Voor een nadere toelichting op bovenstaande punten: raadpleeg de brief.

Organisaties

Naast Ouders & Onderwijs ondertekenden ook andere organisaties de brief.  Dat zijn de volgende: VOO, AObCNVFvOVFNV en LAKS.

Gerelateerde onderwerpen

Algemene taken medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) heeft volgens de wet een aantal taken. De MR bevordert openheid en werkt transparant. De MR gaat discriminatie tegen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.