Home > Nieuws > Nieuws > Leden Raad van Toezicht stellen zich voor

Leden Raad van Toezicht stellen zich voor.

16 december 2021 Nieuws

'Ik ben erg blij dat de Raad van Toezicht wordt uitgebreid met professionele nieuwe leden. Ik kijk uit naar een hele goede samenwerking, ' zegt Jeroen Kreijkamp, voorzitter van de Raad van Toezicht van Ouders & Onderwijs. Maar wie zijn deze leden? Zij stellen zich aan u voor.

Sanne Scholten is directeur-bestuurder van LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst). Daarnaast heeft ze diverse bestuurlijke en vrijwilligersfuncties, voornamelijk in Utrecht. Ze was een aantal jaar gemeenteraadslid. Sanne woont in Utrecht met haar man en twee zoons. De oudste zit op het voorgezet onderwijs, de jongste op de basisschool.

Marije van den Berg is moeder van Lina (6 vwo), Rosan (2 havo) en Bo (groep 6). In het dagelijks leven is zij als zelfstandig onderzoeker en adviseur vooral werkzaam bij gemeenten. Zij heeft Ouders & Onderwijs leren kennen toen zij het initiatief nam om alle geldstromen in kaart te brengen die er van OCW naar de klas van Rosan stroomden (toen groep 7). In die samenwerking ontdekte zij wat voor goed en zinvol werk de organisatie doet voor ouders. Als lid van de Raad wil zij zich inzetten voor een (nog) veelstemmiger geluid van ouders.

Anne Wilschut is trotse vader van Floris en Thijs. Thijs zit in groep 5 en Floris in groep 6 van de basisschool. Daarmee hebben ze nog meer dan de helft van hun schoolleven voor zich. Anne vindt het ontzettend leuk om vanuit de Raad van Toezicht op een andere manier bij onderwijs betrokken te zijn. Hij ziet ernaar uit om aan de verdere ontwikkeling van de Raad bij te mogen dragen. Naast zijn bestuurlijke ervaring ligt zijn expertise vooral bij juridische en financiële zaken.

Theo Monfils is al een paar maanden (sinds maart 2021) werkzaam voor de Raad van Toezicht (en voorzitter van de Auditcommissie). In het dagelijks leven is hij interim manager met veel ervaring bij de lagere overheid. Hij vindt het in het kader van betrokkenheid zeer belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden over het onderwijs aan hun kind.  Als ouder van een schoolgaande zoon (inmiddels mbo-student) was hij altijd betrokken bij de medezeggenschap. Van daaruit is zijn passie voor het onderwijs ontstaan. Het werk van Ouders & Onderwijs vindt hij daarom heel belangrijk.

Gerelateerde onderwerpen

Verantwoording

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.