Home > Nieuws > Nieuws > Meer aandacht onderwijsdeelname ziekgemelde leerlingen

Meer aandacht onderwijsdeelname ziekgemelde leerlingen.

7 mei 2024 Nieuws

De aandacht voor onderwijsdeelname onder ziekgemelde leerlingen neemt bij verschillende partijen toe. Hierdoor is er ook meer aandacht voor de samenwerkingen eromheen. Want wanneer je kind voor langere tijd door ziekte niet naar school kan, kun je te maken krijgen met onder andere de leerplichtambtenaar of de jeugdarts. Wat kan de jeugdarts voor je zieke kind betekenen?

Beperkte belastbaarheid door (chronische) aandoening 

Kinderen die (langdurig) ziek zijn, hebben vaak een beperkte belastbaarheid waardoor ze niet of minder naar school kunnen. Er zijn dan aanpassingen nodig om te zorgen dat een kind zoveel mogelijk kan deelnemen aan het onderwijs. Denk dan aan kinderen met een (chronische) aandoening zoals diabetes, migraine of long-covid. Maar ook bij psychische klachten, onverklaarde lichamelijke klachten en sociaal-emotionele problemen kan de belastbaarheid beperkt zijn.  

Aan iedere school is een jeugdarts verbonden. De jeugdarts werkt in opdracht van de gemeente en is vaak in dienst van de GGD in de regio waar je woont. De jeugdarts is daarmee een externe professional die onafhankelijk is van de school. School kan een leerling aanmelden voor ziekteverzuimbegeleiding bij de jeugdarts of het jeugdgezondheidsteam waar deze deel van uitmaakt. Ook kan een leerling of de ouders zelf advies vragen. Soms komt het verzoek vanuit de leerplichtambtenaar.  

Aanpassingen en belastbaarheid 

Scholen vragen soms om een verklaring van een arts om bepaalde aanpassingen mogelijk te maken. Behandelend artsen geven soms een verklaring met daarin een diagnose af, maar mogen geen uitspraak doen over wat wel en niet mogelijk is op school. Die taak ligt bij de jeugdarts die is verbonden aan de school. De jeugdarts adviseert over de mogelijkheden en benodigde aanpassingen. Hierbij is het van belang te kijken wat mogelijk is. Het is een advies, geen (medische) belastbaarheidsverklaring en wordt niet uitgedrukt in een percentage. De jeugdarts geeft hiermee ook input voor het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling. 

Veel van deze kinderen hebben een aanpassing van onderwijstijd nodig is. De school kan afwijken van het minimum aantal uren onderwijstijd. Daarvoor is onderbouwing nodig van een kinder- of jeugdpsycholoog, (ortho)pedagoog of een arts. Ook hierin kan een jeugdarts adviseren over wat wel mogelijk is, zo nodig met aanpassingen om te zorgen dat het onderwijs door kan gaan.  

Mijn dochter heeft chronische hoofdpijn met migraine. De jeugdarts heef het advies gegeven dat mijn dochter dinsdags en donderdags om twaalf uur naar huis mag. Dit werkt heel goed.

Vrijstelling van inschrijving 

Als een kind langere tijd niet naar school kan gaan, wordt er door school of de leerplichtambtenaar soms aangestuurd op een leerplichtontheffing. Dat is niet altijd nodig. De verplichting en druk om fysiek naar school te moeten gaan vervalt weliswaar, maar kan ook grote nadelen hebben. De verantwoordelijkheid van een school om te zorgen voor onderwijs voor het kind vervalt daarmee namelijk. Vaak raken kinderen uit beeld en is het heel lastig om daarna weer op een school toegelaten te worden. 

De aanvraag voor een leerplichtontheffing dienen ouders in bij de gemeente. Deze wordt vaak behandeld door de leerplichtambtenaar van de gemeente. Voor de aanvraag is een beoordeling door een aangewezen arts, pedagoog of psycholoog nodig. In de meeste gemeenten is dat de jeugdarts. Omdat deze deskundige onafhankelijk en niet betrokken mag zijn bij het kind, mag deze niet verbonden zijn aan de school van het kind. Deze jeugdarts geeft, na eventuele raadpleging van de behandeld arts of specialist van het kind, wél een medische verklaring af.

Vragen?

Heb je vragen of wil je de situatie van je kind bespreken? Neem dan contact op met ons adviespunt.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.