Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Vakantie en Leerplicht > Ziekte en school

Ziekte en school.

Je kind kan wel eens ziek zijn of een afspraak bij de dokter hebben. Meestal is je kind binnen korte tijd weer terug op school. Het kan ook zijn dat je kind langere tijd of vaker afwezig is. We spreken dan van langdurig ziek in het onderwijs. De school waar je kind staat ingeschreven is verantwoordelijk voor de voortgang van het onderwijsprogramma. Ook als je kind ziek is. Lees alles over ziekte en school en de ondersteuning.

Kortdurende ziekte of afwezigheid

Is je kind ziek door bijvoorbeeld de griep? Meld je kind dan zo snel mogelijk ziek op school, en uiterlijk twee dagen na de eerste ziektedag van je kind. 

Heeft je kind een afspraak bij de dokter, tandarts of het ziekenhuis? In principe is het de bedoeling dat deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvinden. Soms lukt dat niet. Meld op tijd aan de school dat en wanneer je kind afwezig is. 

 Elke school heeft een eigen manier waarop je je kind ziek of afwezig kan melden. Dit kun je terugvinden in de schoolgids of op de website van de school. 

Langdurig ziek in onderwijs

Soms is er meer aan de hand. Bijvoorbeeld omdat je kind langdurig ziek is of te maken heeft met een depressie of eetstoornis. Ziekte kan dan zorgen voor langere afwezigheid van school of structurele vermindering van het aantal uren dat je kind op school aanwezig kan zijn. 

De school van je kind blijft ook tijdens de ziekte van je kind verantwoordelijk voor het geven van onderwijs. Onderwijs gaat in principe ook bij zieke leerlingen door. De school moet zorgen voor voldoende ondersteuning voor je kind, zodat onderwijs zo goed mogelijk door kan gaan. 

In sommige situaties kan je kind in aanmerking komen voor onderwijstijdverkorting of een (tijdelijke) vrijstelling van de leerplicht. 

Maatwerk bij langdurige ziekte

Dat je kind niet of gedeeltelijk naar school kan, betekent niet automatisch dat er helemaal geen onderwijs mogelijk is. Als je kind door psychische of lichamelijke beperking tijdelijk niet of gedeeltelijk naar school kan, is er maatwerk mogelijk. Dat is onder andere geregeld in de variawet passend onderwijs 

Via de regeling ‘afwijking onderwijstijd’ is het mogelijk dat je kind mag afwijken van het minimum aantal uren onderwijs: de urennorm. Dat betekent dat je kind tijdelijk een aangepast onderwijsprogramma volgt, met minder uren op school. Je kind blijft ingeschreven op de eigen school. 

Voor deze regeling heb je medewerking van de school en toestemming van de Onderwijsinspectie nodig. De school zorgt ervoor dat in het ontwikkelingsperspectief staat omschreven welke ondersteuning je kind nodig heeft. Daarmee doet de school een aanvraag bij de Onderwijsinspectie. 

 

Ondersteuning bij onderwijs aan zieke kinderen

Lukt het onderwijs niet goed tijdens de ziekte? Of weet de leraar van je kind niet hoe die het onderwijs aan je kind kan aanpakken? Dan kun je voor hulp en ondersteuning terecht bij:

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Afstandsonderwijs

Je kind kan onder bepaalde voorwaarden onderwijs op afstand krijgen, ook wel online onderwijs genoemd.

Lees meer
Dossier

Data schoolvakanties 2024/2025

De schoolvakanties van 2024/2025 zijn door de overheid vastgelegd. Scholen mogen daarnaast zelf vakantie en roostervrije dagen inplannen.

Lees meer
Dossier

Schoolverzuim

Het is mogelijk dat kinderen om verschillende redenen niet naar school kunnen of willen. Hoe ga je om met dit schoolverzuim als ouder?

Lees meer
Dossier

Data schoolvakanties 2023/2024

De schoolvakanties van 2023/2024 zijn door de overheid vastgelegd. Scholen mogen daarnaast zelf vakantie en roostervrije dagen inplannen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.