Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Vakantie en Leerplicht > Ziekte en school

Ziekte en school.

Kinderen die ziek zijn kunnen in de meeste gevallen gewoon onderwijs blijven volgen. De school is ervoor verantwoordelijk dat het onderwijs aan een ziek kind zoveel mogelijk doorgaat.

Deze verantwoordelijkheid geldt ook als de leerling op school, in het ziekenhuis of thuis verblijft. Er moet een lesplan worden opgesteld en er moet worden geregeld dat het kind daadwerkelijk les krijgt. In principe wordt het onderwijs aan zieke kinderen verzorgd door de leerkracht.

Ondersteuning school

Voor ondersteuning kan de school een beroep doen op een onderwijsbegeleidingsdienst, Ziezon (landelijke netwerk ziek zijn en onderwijs) of een educatieve voorziening van een academisch ziekenhuis.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Thuisonderwijs

In Nederland gaan we ervan uit dat alle kinderen onderwijs op een school volgen, maar dat hoeft niet.

Lees meer
Dossier

Leerplicht, kwalificatieplicht en voortijdig schoolverlaten

Kinderen van 5 jaar en ouder moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden.

Lees meer
Dossier

Vakantie buiten schoolvakantie

Onder bepaalde voorwaarden mag uw kind buiten schoolvakanties mee op vakantie. U heeft hiervoor toestemming nodig.

Lees meer
Dossier

De leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar in de gemeente waar u woont houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.