Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Vakantie en Leerplicht > Vrijstellingen leerplicht

Vrijstellingen leerplicht.

Soms kan een kind niet naar school gaan. Een vrijstelling van de leerplicht kan dan een optie zijn. Wat betekent een leerplicht vrijstelling? Wanneer komt je kind ervoor in aanmerking? En hoe vraag je het aan?

Tijdelijke vrijstelling van de leerplicht

Soms kan je kind een tijdelijke vrijstelling krijgen van de leerplicht. Je kind hoeft dan een korte periode niet naar school. Bijvoorbeeld bij ziekte, schorsing, een religieuze feestdag, een huwelijk of een begrafenis. Is je kind vijf of zes jaar oud? Dan is het mogelijk wat minder uren naar school te gaan.  

Wat is vrijstelling van de leerplicht? 

Er zijn twee soorten vrijstelling van de leerplicht: 

  • Vrijstelling van inschrijving. Je kind staat niet meer ingeschreven op een school en gaat korte of lange tijd niet naar school.  
  • Vrijstelling van geregeld schoolbezoek. Je kind staat dan nog wel ingeschreven op een school, maar gaat een tijd niet naar school. Bijvoorbeeld als je kind naar de dokter gaat, ziek is, geschorst is of vrij is vanwege een religieuze gebeurtenis. 

Met leerplicht vrijstelling wordt meestal vrijstelling van inschrijving bedoeld. 

Wanneer krijg je vrijstelling van de leerplicht?

In de volgende situaties heeft je kind recht op leerplicht vrijstelling en staat je kind niet ingeschreven op een school:  

  • Als je kind vanwege (langdurige) lichamelijke of psychische redenen niet geschikt is om naar school te kunnen gaan. Lees meer hierover verder op deze pagina, onder het kopje vrijstelling leerplicht vanwege psychische of lichamelijke redenen. 
  • Er is binnen een redelijke afstand geen school in de buurt die qua richting van het onderwijs niet bezwaarlijk is voor jullie geloofs- of levensovertuiging. Lees meer hierover verder op deze pagina onder het kopje vrijstelling leerplicht vanwege geloofs-of levensovertuiging. 
  • Je kind woont in Nederland, maar gaat in het buitenland naar school. Bijvoorbeeld omdat je in een grensgemeente woont. 
  • Je leidt met je kind een reizend bestaan als kermisexploitant of circusmedewerker. 

 

Vrijstelling leerplicht vanwege psychische of lichamelijke redenen 

Is je kind langdurig ziek? Of heeft je kind een beperking, waardoor die niet naar school kan? Dan kun je vrijstelling van de leerplicht aanvragen op basis van psychische en/of lichamelijke redenen. Dit staat in de Leerplichtwet, in artikel 5 onder a. 

Voor een vrijstelling leerplicht op grond van psychische en/of lichamelijke redenen heb je een recente verklaring nodig van een arts, die is aangewezen door burgemeester en wethouders. Vaak is dat een arts van de GGD. De arts mag niet je eigen huisarts zijn of een psycholoog of pedagoog die je kind behandelt. 

Vrijstelling leerplicht vanwege geloofs- of levensovertuiging

Veruit de meeste ouders vinden een passende school voor hun kind. Toch kan het voorkomen dat er in de omgeving alleen maar scholen zijn die vanwege jullie geloofs- of levensovertuiging bezwaarlijk zijn. Dat betekent dat je kind er niet naartoe kan zonder jullie geloof of levensovertuiging te schaden.  

In dat geval kun je vrijstelling van de leerplicht aanvragen op basis van de Leerplichtwet, artikel 5 onder b. Deze vrijstelling wordt over het algemeen alleen toegekend als je kind nog niet eerder bij een school ingeschreven heeft gestaan. 

Aanvragen vrijstelling leerplicht

Een leerplicht vrijstelling vraag je aan via de gemeente waar je kind inschreven staat. Krijgt je kind een vrijstelling? Dan geldt deze meestal voor één jaar.

Je moet dus ieder jaar een nieuwe aanvraag doen, altijd vóór 1 juli. Dit hoeft niet wanneer uit een eerdere verklaring blijkt dat je kind nooit in de gelegenheid zal zijn om naar school kan gaan. 

Voor- en nadelen vrijstelling onderwijs

Het is heel erg persoonlijk of een vrijstelling je kind en jou gaat helpen. Wat de voor- en nadelen zijn hangt namelijk helemaal af van jullie specifieke situatie. Je kunt daarom het beste contact opnemen met ons adviespunt. Onze medewerkers geven je dan een advies op maat. 

Downloadbare bestanden

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.