Home > Nieuws > Nieuws > Wiersma wil vaart maken met passend onderwijs

Wiersma wil vaart maken met passend onderwijs.

31 maart 2022 Nieuws
debat passend onderwijs

Op woensdag 30 maart sprak de Tweede Kamer met minister Wiersma over passend onderwijs. De aanleiding voor het debat was een voortgangsrapportage over de plannen die de vorige minister, Arie Slob, in 2020 presenteerde. Ouders & Onderwijs heeft samen met 19 organisaties een brief gestuurd naar de Kamerleden. Tijdens het debat werden veel onderwerpen eruit besproken. We noemen er een aantal.

Leerlingenvervoer

Ouders & Onderwijs publiceerde maandag een rapport over het leerlingenvervoer. Daaruit bleek dat er veel problemen zijn met het vervoer, zo zitten leerlingen erg lang in het busje. In het debat was er ook aandacht voor dit onderwerp. Naar aanleiding van het rapport gaat de minister in gesprek met de gemeenten over het verkorten van de reistijd naar maximaal 45 minuten. Daarnaast wil de minister een landelijke monitor om de kwaliteit van het leerlingenvervoer in kaart te brengen.

Wetsvoorstellen passend onderwijs

Er zijn op dit moment veel wetsvoorstellen over passend onderwijs in de maak. Onder andere over het hoorrecht en een aanpak voor verzuim. Minister Wiersma wil vaart maken met deze wetten en een en ander bundelen. Hij heeft toegezegd kort na het debat een overzicht te sturen van de te verwachten wetsvoorstellen en bundeling van wetsvoorstellen. Wiersma zal dan ook een stand van zaken over de verbeteraanpak meesturen. Eind 2022 komt de minister met een routekaart voor inclusief onderwijs.

Hoogbegaafden, thuiszitters en leerrecht.

De minister wil voor de zomer nog een plan van aanpak hebben voor hoogbegaafde kinderen. Ook de thuiszitters bleven niet onvermeld: op korte termijn (voor de zomer) wil de minister een uitwerking van het beleid rond thuiszitters naar de Tweede Kamer sturen. Daarin wil hij ook het plan voor een digitale school voor thuiszitters hebben uitgewerkt. Kamerlid Van Meenen (D66) maakte bekend zijn wetsvoorstel voor leerrecht te hebben aangescherpt.

Zo wil de minister het passend onderwijs sneller verbeteren. Ouders & Onderwijs is in ieder geval blij met de aandacht voor de problemen die we ook in onze brief hebben aangekaart. We gaan de uitwerking van de plannen nauwgezet volgen.

Er volgt binnenkort nog een Tweeminutendebat waar Kamerleden moties kunnen indienen om het beleid eventueel bij te sturen.

Meer weten?

Onze directeur Lobke Vlaming heeft tijdens het debat meegeschreven in een Twitterdraadje. Het hele debat is terug te kijken via www.debatdirect.tweedekamer.nl.

Vragen

Voor vragen, bijvoorbeeld over passend onderwijs kun je op werkdagen bellen met ons adviespunt op 088-6050101, of stuur een e-mail naar vraag@oudersenonderwijs.nl.

Gerelateerde onderwerpen

Meer geld voor passend onderwijs noodzakelijk

Woensdag is het debat passend onderwijs met minister Wiersma in de Tweede Kamer. In een brief riepen we de commissieleden eerder op om budget vrij te maken voor de verbetermaatregelen passend onderwijs. De plannen die in 2020 door toenmalig minister Slob werden gepresenteerd zijn niet voorzien van een financiële paragraaf. Dat is zorgwekkend omdat de plannen nu bekostigd moeten worden met geld dat bestemd is voor zorgleerlingen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.