Home > Nieuws > Nieuws > Meer geld voor passend onderwijs noodzakelijk

Meer geld voor passend onderwijs noodzakelijk.

30 maart 2022 Nieuws

Woensdag is het debat passend onderwijs met minister Wiersma in de Tweede Kamer. In een brief riepen we de commissieleden eerder op om budget vrij te maken voor de verbetermaatregelen passend onderwijs. De plannen die in 2020 door toenmalig minister Slob werden gepresenteerd zijn niet voorzien van een financiële paragraaf. Dat is zorgwekkend omdat de plannen nu bekostigd moeten worden met geld dat bestemd is voor zorgleerlingen.

In 2020 presenteerde de minister een verbeterplan met 25 maatregelen voor het passend onderwijs. Er kwam toen echter geen budget voor de plannen. Het geld dat bedoeld is voor ondersteuning aan kinderen, zet de overheid nu in voor de verbetermaatregelen. Zo moeten de samenwerkingsverbanden van scholen nu de ouder- en jeugdsteunpunten bekostigen, wat ten koste gaat van de ondersteuningsmiddelen. In de brief, die we samen met oudervereniging Balans en patiëntenorganisatie Ieder(in) opstelden, roepen we op om de verbeteragenda te voorzien van een realistisch budget.

Weinig verbetering

We zien dat er ondanks de verbeteraanpak in de scholen zelf nog weinig verandert. Zo weigeren scholen nog steeds leerlingen als er een vermoeden bestaat dat er extra ondersteuning nodig is. Op die manier ontlopen scholen hun zorgplicht. Ook in het oplossen van de thuiszittersproblematiek zit geen vaart. Nog steeds zitten duizenden kinderen thuis zonder onderwijs.

Aanpakken structurele problemen

Echt passend onderwijs vraagt om steviger ingrijpen. Door de overbelasting van het reguliere en speciale onderwijs zijn er overvolle klassen, is er hoge werkdruk, een tekort aan leraren, is er te weinig ondersteuning in de klas en is personeel onvoldoende toegerust. De gevolgen hiervan zijn direct en als eerste zichtbaar bij de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Investeringen in kleine klassen en meer handen in de klas zijn noodzakelijk.

Het zou beter zijn als het kabinet meer doet om inclusief onderwijs mogelijk te maken. Inclusief onderwijs betekent dat ieder kind dicht bij huis naar een reguliere school kan gaan. Leerrecht als wettelijke uitgangspunt is volgens de organisaties de basis voor inclusief onderwijs. Het streven naar inclusief onderwijs staat niet voor niets in het coalitieakkoord van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 30 maart aanstaande vanaf 11:30 met minister Wiersma over het passend onderwijs.

Complete brief

De complete brief is te lezen op onze website. De brief is van Ouders & Onderwijs, oudervereniging Balans en Ieder(in). De volgende organisaties ondersteunen het initiatief: Onderwijs Consumenten Organisatie, Defence for Children, LAKS, Reformatorische Oudervereniging, Stichting Voor Werkende Ouders, Ouders010, Netwerk van Ouderinitiatieven, MIND, Per Saldo, Zorgeloos naar School, LBVSO, het Gehandicapte Kind, FOSS, FODOK, Belangenvereniging voor zorgintensieve kinderen, NVA, Adviesraad Eigenwijsheid.

Gerelateerde onderwerpen

Voortgang verbeteraanpak passend onderwijs

Om het onderwijs nog inclusiever te maken, kwam er eind 2020 een verbeteraanpak passend onderwijs. Daarin staan 25 maatregelen om de positie van kinderen die op school extra ondersteuning nodig hebben te verbeteren. We zijn nu een jaar verder en uit de voortgangsrapportage die vorige week verscheen blijkt dat er nog veel te doen is.

Lees meer

Onderwijsplannen in het nieuwe coalitieakkoord

‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.’ Dat is de titel van het deze week gesloten coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Wat staat erin qua onderwijsplannen? Sowieso een aantal hoopgevende zaken. Zo zijn er investeringen in de onderwijskwaliteit, maatregelen voor kansengelijkheid en is er een streven om het aantal thuiszitters terug te brengen naar 0.

Lees meer

Terugblik webinar ouders en passend onderwijs

Tijdens de webinar ouders en passend onderwijs gingen onze directeur Lobke Vlaming en ouder Legustha Andriessen in gesprek over de praktijk van passend onderwijs. Deelnemers werden bijgepraat over hoe het staat met de verbeterplannen voor passend onderwijs en wat dit betekent.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.