Home > Nieuws > Nieuws > Leerlingenvervoer put kwetsbare kinderen uit

Leerlingenvervoer put kwetsbare kinderen uit.

28 maart 2022 Nieuws
leerlingvervoer

Het leerlingenvervoer kan veel beter. Nu zijn ritten vaak veel te lang, wisselen chauffeurs te vaak en is de situatie in de bus soms zelfs onveilig. Met als gevolg dat de toch al kwetsbare leerlingen uitgeput op school aankomen. Het zijn verontrustende conclusies uit een onderzoek van Ouders & Onderwijs onder meer dan 500 ouders van kinderen die er dagelijks mee te maken hebben.

Van de ondervraagden wonen de meeste kinderen niet ver van school: 30% minder dan 10 kilometer en bijna 70% minder dan 20 kilometer. Toch is de helft van de kinderen een uur tot twee uur per dag onderweg en 27% zelfs meer dan twee uur. De reistijd trekt een grote wissel op leerlingen. Ook voor relatief korte afstanden kan de reistijd sterk oplopen. Zo zijn er voorbeelden van leerlingen die op minder dan 6 kilometer van school wonen en toch meer dan een uur onderweg zijn om op school te komen. Opvallend is dat de jongste leerlingen de langste reistijd hebben.

Klachten

Over de reistijd, wisselende chauffeurs, drukte in het busje en de kwaliteit van de chauffeur zijn ouders het vaakst ontevreden. Verder worden zaken genoemd als: wisselende routes, ontbrekende communicatie, busjes die te laat komen, fouten in de planning, problemen met gebruik van een opstaphalte en het ontbreken van begeleiding in het taxibusje. Driekwart van de ouders diende weleens een klacht in, meestal bij het vervoersbedrijf (62%) of de gemeente (45%). Over de afhandeling zijn ze allerminst tevreden. Vaak horen ouders dat het niet anders kan vanwege personeelstekorten, of dat het valt binnen de richtlijnen. Ook worden ze doorgestuurd naar een andere instantie.

Ernst situaties

De ernst van de situaties die ouders benoemen is opmerkelijk. Dan gaat het over lange reistijden, veel wisselende chauffeurs en onveilige situaties in het taxibusje. Kinderen ervaren regelmatig pesten, stress en zelfs agressie en fysiek geweld. Chauffeurs hebben vaak weinig mogelijkheden om in te grijpen als het niet goed gaat. Een aantal ouders geeft aan dat hierdoor hun kind minder dagen naar school gaat of zelfs niet meer naar school kan.

Aanbevelingen

Met de resultaten doet Ouders & Onderwijs een aantal aanbevelingen. Zo zou de maximale reistijd fors verminderd moeten worden, zeker bij jonge kinderen. Dit zou door de nationale overheid als verplichting moeten worden opgelegd aan alle gemeenten. Bovendien kan de afhandeling en rapportage van klachten, zowel bij gemeenten als bij vervoersbedrijven een stuk beter. Ook moeten er toezeggingen komen over vaste chauffeurs met een pedagogische opleiding. De kwaliteit van het vervoer moet centraal staan.

Voor meer details, raadpleeg het complete rapport.

Over het onderzoek

Ouders & Onderwijs voerde het onderzoek uit op basis van signalen die binnenkwamen bij het Adviespunt. Het doel was om een beter beeld te krijgen van de ervaringen van ouders met het leerlingenvervoer. In totaal vulden 527 ouders de online vragenlijst in.

Gerelateerde onderwerpen

Pak de (te) lange reistijd aan

Ouders & Onderwijs vindt dat de lange reistijd voor kinderen in het speciaal onderwijs moet worden aangepakt. Onze directeur Lobke Vlaming riep daartoe gisteren op in verschillende media, waaronder het Radio-1-Journaal, Hart van Nederland en NOS-Jeugdjournaal. 'Het regent klachten en we krijgen hier uit het hele land signalen over, 'aldus Vlaming.

Lees meer

Lange reistijd voor veel leerlingen op speciaal onderwijs

Leerlingen op het speciaal onderwijs zijn vaak veel tijd kwijt om op school te komen. Een reistijd langer dan een uur is geen uitzondering. ‘Veel kinderen hebben al een dag erop zitten als ze op school aankomen’ zei onze directeur Lobke Vlaming in het Radio-1-journaal maandagochtend.

Lees meer

Onderzoek naar leerlingenvervoer

We doen een onderzoek onder ouders naar leerlingenvervoer. Het is een onderwerp waarover we veel signalen krijgen van ouders. Op basis van de analyse van de ervaringen gaan we in gesprek met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Onderwijs over mogelijke verbeteringen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.