Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Nieuwe kleuters vallen tussen wal en schip

Nieuwe kleuters vallen tussen wal en schip.

30 april 2020 Nieuws

Op sommige basisscholen mogen kleuters die tijdens de schoolsluiting vier jaar zijn geworden niet meer instromen. Voor ouders is dit problematisch, bijvoorbeeld doordat het contract met de kinderopvang al is stopgezet en verlenging niet altijd mogelijk is.

Reden

Als reden geven scholen aan dat het lastig is om de nieuwe kleuters te laten te wennen. Zo mogen ouders niet mee de school in, waardoor de kinderen bijvoorbeeld zelf de jas op moeten hangen en niet worden begeleid naar het klaslokaal. Ook mogen sommige kinderen die voor de coronacrisis vier werden soms niet terugkeren op de school. Dat heeft er vooral mee te maken dat ze nog niet leerplichtig zijn.

Kleuters met een taalachterstand

Voor kleuters met een taalachterstand betekent dit dat ze niet naar de voorschool of de peuterspeelzaal kunnen om zo hun achterstand weg te werken. Het gevolg is dat ze pas na de zomervakantie kunnen starten, waardoor de achterstanden nog moeilijker weg te werken zijn.

Problemen voor ouders

“Deze kinderen vallen nu tussen wal en schip, want ze kunnen niet hele dagen naar de buitenschoolse opvang”, zegt Lobke Vlaming, directeur van Ouders & Onderwijs. Ze begrijpt dat scholen momenteel voor grote problemen staan: het onderwijs moet op een andere manier worden ingericht en tegelijkertijd moet de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen worden geregeld. Tegelijkertijd vindt ze het niet terecht dat het nu de ouders zijn die met de problemen worden opgezadeld.

Reactie

In een reactie geeft het ministerie van Onderwijs aan dat het onwenselijk is dat de instroom van nieuwe vierjarige leerlingen wordt uitgesteld. Een school mag deze kinderen dus niet weigeren. Er is door het kabinet besloten dat alle kinderen weer een deel van de tijd naar school gaan en dat geldt ook voor de vierjarigen die nu voor het eerst naar school gaan.

Meer informatie en persoonlijk advies

Staat uw kleuter te trappelen om naar school te gaan, maar kan hij of zij niet instromen? Wij raden u aan om over deze kwestie contact op te nemen met de schoolleider en, wanneer u daar niet verder mee komt, met het schoolbestuur waaronder de school valt. Zij zijn eindverantwoordelijk. Voor persoonlijk advies kunt u bellen met ons adviespunt op 088-6050101. De antwoorden op veelgestelde vragen leest u in onze FAQ.

Gerelateerde onderwerpen

Vraag & antwoord: scholen zijn open en de coronagevallen nemen toe, wat nu?

De middelbare scholen zijn weer volledig van start gegaan. De basisscholen en de buitenschoolse opvang (BSO) begonnen al eerder volledig, wat ook gold voor leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. De actuele situatie roept bij ouders vanzelfsprekend veel vragen op. De antwoorden op veelgestelde vragen leest u hier.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.