Home > Nieuws > Nieuws > Onderzoek: Welke faciliteiten gebruikt een medezeggenschapsraad?

Onderzoek: Welke faciliteiten gebruikt een medezeggenschapsraad?.

24 mei 2023 Nieuws

Om taken goed uit te kunnen voeren, heeft de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad recht op ondersteuning. Denk aan tijd, voorzieningen op school, scholing en deskundige hulp. Dat is vastgelegd in de faciliteitenregeling in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en de cao. Op welke manieren worden medezeggenschapsraden in het basis- en voortgezet onderwijs in de praktijk gefaciliteerd en waar hebben zij behoefte aan? Om daar inzicht in te geven, voerde het CAOP, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een onderzoek uit voor het project Sterk Medezeggenschap.

Gebruik van faciliteiten in de praktijk

Volgens een meerderheid van de respondenten wordt de (G)MR in de praktijk goed gefaciliteerd. Wel zijn er grote verschillen te zien in de mate van het gebruik van faciliteiten. Faciliteiten die in de WMS worden voorgeschreven, zoals een vergoeding van kosten, lijken vaker gebruikt te worden dan optionele faciliteiten, zoals een vacatievergoeding en administratieve ondersteuning. Dat een (G)MR een faciliteit niet gebruikt, wil overigens niet zeggen dat deze niet wordt voorzien: soms, zoals in het geval van kosten voor deskundigen en rechtsgedingen, heeft de (G)MR hier zelf geen behoefte aan.

Goede voorbeelden

Volgens de (G)MR-leden staat of valt goede facilitering met goed contact tussen de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag. Zij noemen werken aan deze relatie als goed voorbeeld, bijvoorbeeld door samen te werken aan een gezamenlijk doel of door mediatie. Ook ouders met kennis betrekken en gebruikmaken van het ondersteuningsaanbod van een vakbond of andere ondersteuningsdienst worden genoemd als goede voorbeelden.

Belemmeringen

Uit het onderzoek komt naar voren dat gebrek aan kennis en tijd belemmeringen zijn die (G)MR-leden het vaakst ervaren. Een andere belemmering is dat schoolleiders en bestuurders soms onvoldoende faciliteiten beschikbaar stellen. Schoolleiders en bestuurders zien een gebrek aan mensen en de grote tijdsinvestering ook als belemmeringen. Daarnaast maken sommige (G)MR-leden volgens hen geen gebruik van professionalisering, ook als die wel wordt aangeboden.

Gerelateerde onderwerpen

Eerste Staat van de MR: leden positief over hun rol

Ouders, leerlingen en onderwijsmedewerkers krijgen in medezeggenschapsraad (MR) een belangrijke rol toebedeeld. Gelukkig ervaren zij hun werk in de MR vooral positief. De samenwerking is goed, ze praten serieus mee én ze beschikken over voldoende kennis, informatie en ondersteuning. Toch is er ook ruimte voor verbetering. Vooral het inwerken van MR-leden en het contact met de achterban kan beter. Dat blijkt uit de eerste Staat van de Medezeggenschapsraad, een onderzoek dat Ouders & Onderwijs vandaag samen met Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), LAKS en ROV uitbrengt.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.