Home > Nieuws > Kennisbank > Examens > Oproep: Geef examenleerlingen dit jaar extra herkansing

Oproep: Geef examenleerlingen dit jaar extra herkansing.

11 januari 2023 Nieuws

Net als voorgaande jaren maken leerlingen op het voortgezet onderwijs het eindexamen. Maar ondanks dat zij de afgelopen jaren te maken kregen met de gevolgen van corona, is er voor hen geen aangepaste regeling. Ouders maken zich daardoor extra zorgen over de gevolgen voor het eindexamen van hun kind. Daarom pleiten wij voor een extra herkansingsmogelijkheid voor leerlingen die dit jaar examen doen.

Invloed coronaperiode

De examenleerlingen van dit jaar kregen tijdens hun middelbare schooltijd te maken met de gevolgen van corona. De afgelopen jaren stonden in het teken van schoolsluitingen, lesuitval door besmettingen en andere beperkende maatregelen. Leerlingen hebben hier last van. Ze hebben vaker te maken met leerachterstanden en mentale problemen. In afgelopen jaren kregen leerlingen daarom de mogelijkheid om een vak weg te strepen of voor een extra herkansing. Toch moeten zij dit jaar wél gewoon het eindexamen doen zoals voor de coronatijd. Daarbij zien ouders ook dat het lerarentekort een extra beperking is bij het inhalen van leerachterstanden.

Helaas is de inzet van extra onderwijsassistenten vorig jaar vooral gebruikt om leraren te vervangen die uitvielen door corona. Hierdoor en mede door het gebrek aan personeel was er niet voldoende gelegenheid om kinderen op onze school met vertraging individueel te begeleiden..

Grote zorgen onder ouders

Ouders maken zich zorgen over het eindexamen van hun kind. Steeds meer ouders melden zich daarom bij ons adviespunt. Daar uiten zij hun verbazing over het niet aanpassen van de examens. Al tijdens de coronaperiode onderzochten we hoe ouders denken over de gevolgen van corona op de ontwikkeling van hun kind. Ruim 60% van de ouders maakte zich toen zorgen over leerachterstanden. Dat is ook niet verwonderlijk. Meer dan de helft van de ouders zag veel uitval van lessen op het basis- en voortgezet onderwijs. In het meest recente onderzoek bleek bovendien dat er op middelbare scholen maar liefst 12% van de lessen uitvalt.

Oproep extra herkansing eindexamen

Ouders & Onderwijs begrijpt dat het examen langzaam weer terug moet naar normaal, zodat ook de waarde van een diploma behouden blijft. De huidige generatie eindexamenleerlingen heeft echter nog te veel te maken gehad met corona om dit jaar al helemaal terug te gaan naar hoe het voor corona was. Daarbij doet een extra herkansing nauwelijks tot geen afbreuk aan het gevraagde eindniveau voor het diploma. Een extra herkansing biedt deze groep leerlingen wél een extra kans om hun lastige schoolperiode goed af te sluiten. Daarom roepen we de overheid op dit jaar nog een extra herkansing te bieden aan leerlingen. We staan daarin niet alleen. Ook de belangenvereniging voor schoolbesturen (VO-raad) en scholierenvereniging LAKS pleitten voor een extra herkansing.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.