Home > Nieuws > Kennisbank > Schoolkosten en ouderbijdrage > OV-kaart voor praktijkonderwijs en basisvaardigheden in debat Tweede Kamer

OV-kaart voor praktijkonderwijs en basisvaardigheden in debat Tweede Kamer.

19 januari 2024 Nieuws

Afgelopen week sprak de Tweede Kamer met de onderwijsministers over de onderwijsbegroting voor 2024. Het was de eerste keer dat de nieuwe Tweede Kamer sprak over onderwijs. Tijdens de twee dagen waarin het debat werd gevoerd, bespraken ze veel onderwerpen. Zo vroegen politici aandacht voor de reiskosten voor leerlingen in het praktijkonderwijs, de taal- en rekenniveaus en de ouderbijdrage.  

Reiskosten praktijkonderwijs 

Ongeveer twaalfduizend leerlingen uit het praktijkonderwijs reizen drie à vier dagen per week naar een stageplek om een vak te leren. Oud-minister Paul besloot vlak voor de kerst dat deze leerlingen vanaf 2026 hun reiskosten vergoed zouden krijgen. Het praktijkonderwijs riep de Tweede Kamer op om dit sneller te regelen. Daar schreven we eerder al dit artikel over. Lisa Westerveld (Groenlinks-PvdA) diende een amendement in om te regelen dat deze leerlingen ook in de tussenperiode tot 2026 hun reiskosten al vergoed krijgen. Hoewel de Tweede Kamer pas later over het voorstel stemt, lijkt er al een ruime meerderheid voor het plan te zijn. 

 

Leerlingenvervoer

Westerveld vroeg ook nog aandacht voor het leerlingenvervoer. De chauffeurstekorten zorgen ervoor dat veel leerlingen met een ondersteuningsbehoefte uren in het busje naar school zitten of soms niet naar school kunnen. Westerveld vindt dat we te lang moeten wachten op verbetering en wil dat de minister actie gaat ondernemen. Ook Tweede Kamerleden Van Zanten (BBB) en Stoffer (SGP) stipten het leerlingenvervoer aan in hun bijdrage. 

 

Basisvaardigheden 

Alle onderwijswoordvoerders van de politieke partijen noemden de slechte resultaten uit het recent gepresenteerde PISA-onderzoek. Daaruit bleek dat een derde van de 15-jarigen niet voldoende leesvaardig is om goed mee te kunnen doen in de samenleving. De leesvaardigheid van leerlingen neemt af. Politieke partijen maken zich daar druk om en willen een verbetering, maar dat is niet makkelijk, mede door het grote lerarentekort. Voormalig minister Paul wees op het Masterplan Basisvaardigheden, dat het taal- en rekenniveau van de leerlingen binnen 5 jaar weer op orde moet krijgen.  

Ouderbijdrage 

Kamerleden Beckerman (SP) en Pijpelink (GroenLinks-PvdA) gaven aan de ouderbijdrage te willen afschaffen. Eerder deed een brede onderwijscoalitie onder leiding van Ouders & Onderwijs en de VOO al de oproep om de bijdrage in het basisonderwijs af te schaffen. We zijn blij met de blijvende aandacht voor de hoge schoolkosten voor ouders. Samen met de SP en D66 diende GroenLinks-PvdA een motie in waarin ze de minister vragen te onderzoeken of het haalbaar is om de ouderbijdrage af te schaffen. Over de motie wordt volgende week gestemd. Als er een meerderheid vóór de motie stemt, moet de minister het gaan onderzoeken. 

Het hele debat is terug te kijken via debatdirect.tweedekamer.nl.

Wil je op de hoogte blijven van wat er in het onderwijs en de politiek gebeurt? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.