Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Passend onderwijs en de heropening van scholen

Passend onderwijs en de heropening van scholen.

22 april 2020 Nieuws
Leerling speciaal (basis) onderwijs

Per 11 mei gaan de scholen voor leerlingen in de basisschoolleeftijd weer open. Dat geldt ook voor de scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Maar wat betekent dit concreet en wat houdt dit in voor kinderen die ziek zijn of extra ondersteuning krijgen op school?

Kleine groepjes

Basisscholen verkleinen de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij 50% van de tijd naar school. De leerlingen op het S(B)O gaan weer 100% naar school. Daar is voor gekozen omdat deze groepen sowieso al kleiner zijn. Kinderen op het S(B)O hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren net als op het reguliere basisonderwijs. Kinderen moeten wel zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van volwassenen (leraren en andere personeelsleden). Tussen volwassenen onderling (leraren en andere personeelsleden) moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden.

Leerlingvervoer

Voor het vervoer naar het S(B)O zijn veel leerlingen aangewezen op het leerlingvervoer. Dit blijft zoals het altijd was. Er hoeven geen extra maatregelen genomen te worden. Ook het houden van 1,5 meter afstand tussen kinderen is hier niet verplicht. Wel is het advies om de afstand tot de chauffeur zoveel als mogelijk te houden. De reden hiervan is dat overdracht tussen kinderen onderling en tussen een kind naar een volwassenen zeer beperkt is. We hopen dat het taxibedrijf of de gemeente de ouders informeert over het hervatten van het taxivervoer.

Risicogroep

In een aantal gevallen geldt dat ouders ervoor kunnen kiezen om hun kind niet naar school te laten gaan. Dit geldt voor kinderen die vanwege hun gezondheid tot de risicogroep behoren, kinderen met een huisgenoot in de risicogroep en kinderen van ouders die werkzaam zijn met een risicogroep. Iedere ouder maakt daarin een eigen afweging of deze vindt dat het verantwoord is om hun kind naar school te laten gaan. De behandelend arts of werkgever kunnen hier een advies over geven. Neem hierover ook altijd contact op met school om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ouders hoeven in ieder geval niet bang te zijn dat zij een boete krijgen wanneer ze hun kind niet naar school laten gaan. De leerplichtambtenaren delen geen boetes uit.

Kinderen met een chronische ziekte kunnen bij klachten in overleg met de behandelend arts getest worden. Dat geldt ook voor de zorgverlenende ouder(s) en andere gezinsleden.

Extra ondersteuning

Leerlingen in het onderwijs, die extra ondersteuning krijgen op school zijn vaak extra kwetsbaar. We vragen de scholen dan ook om aandacht voor deze leerlingen te hebben. Voor ouders is het belangrijk om te weten hoe het schoolgaan voor hun kind eruit gaat zien en waar ze op kunnen rekenen. Ouders en school kunnen dan samen kijken hoe het onderwijs op school weer opgepakt kan worden. Eventuele externe hulp zoals ambulante begeleiding is met het open gaan van de school ook weer beschikbaar. Daarnaast blijft de noodopvang voor kwetsbare kinderen mogelijk en kunnen scholen bij het naar school gaan voorrang geven aan deze leerlingen of hen vaker naar school laten gaan. Voor meer informatie hierover zijn de school en/of de gemeente het aanspreekpunt.

Medische handelingen

Sommige leerlingen hebben op school hulp nodig bij toiletgang, fysieke begrenzing of medische handelingen. Hierbij is fysiek contact noodzakelijk. Deze leerlingen kunnen gewoon naar school. Medewerkers voeren dit zoveel mogelijk uit met behulp van beschermingsmiddelen. Wanneer fysieke begrenzing veelvuldig nodig is, kan de school overwegen andere maatregelen te nemen voor het naar school laten gaan van een leerling.

Communicatie met school

Een goede communicatie tussen ouders en school is altijd van groot belang. In deze tijd van angst, onzekerheid en onduidelijkheid is dat nog meer van belang. Veel ouders hebben vragen. Vragen die scholen nog niet altijd direct kunnen beantwoorden. Ons advies is om de vragen wel zo snel mogelijk aan de school te stellen. Scholen hebben namelijk de tijd nodig om alles te organiseren. Het contact tussen school en ouders verloopt de komende tijd uitsluitend digitaal of telefonisch.

Thuiszitters en afstandsonderwijs

Voor deze coronacrisis zaten er al veel leerlingen (tijdelijk) thuis zonder onderwijs of gingen maar een paar uurtjes per week naar school. Nu krijgen heel veel leerlingen afstandsonderwijs en laten scholen zien dat ze dat op een goede manier kunnen inzetten. Dit kan ook voor thuiszitters mogelijkheden bieden, nu en in de toekomst. We zijn benieuwd naar de ervaringen. Bent u ouder van een thuiszitter? Laat ons weten hoe het nu met uw kind gaat en hoe de samenwerking met school verloopt. E-mail naar marieke.boon@oudersonderwijs.nl.

Voor vragen kunt u bellen met ons adviespunt op 088-6050101. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 9:30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 16:00 uur.

Gerelateerde onderwerpen

Vraag & antwoord: Scholen weer open, wat betekent dit?

Vanaf aanstaande maandag 19 april gaat de buitenschoolse opvang weer open. Kinderopvang, basisscholen, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo's waren al eerder van start gegaan.

Lees meer

Basisscholen deels open per 11 mei

Vanaf 11 mei mogen basisscholen gedeeltelijk weer open. Het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, de BSO en opvangcentra gaan volledig open. Middelbare scholen blijven zeker tot 1 juni dicht. Dat maakte het kabinet dinsdagavond bekend.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.