Home > Nieuws > Nieuws > Peiling: Uitgeverijen moeten transparanter zijn over lesmethoden

Peiling: Uitgeverijen moeten transparanter zijn over lesmethoden.

11 november 2020 Nieuws

De meeste ouders zijn tevreden over de leermiddelen die school gebruikt. Wel mogen uitgeverijen wat opener zijn over de aanpassingen die zij doen aan lesmethoden. Dat blijkt uit onze peiling onder ouders in het Landelijk Ouderpanel.

Meer ouders zijn tevreden (43%) dan ontevreden (27%) over de gebruikte leermethode. Een grote meerderheid (97%) van de ouders is voorstander van meer transparantie van uitgeverijen over de aanpassingen die zij doen aan lesmethoden.

Druk

Vorige maand meldde NRC in een artikel dat sommige uitgeverijen lesmethoden aanpassen door druk van buitenaf. De meeste ouders geven in de peiling aan tevreden te zijn over de gebruikte lesmethoden. Dat er iets aan methoden verandert door druk van buitenaf vindt een ruime meerderheid van 78% ongewenst.

Openheid

Lobke Vlaming, directeur van Ouders & Onderwijs pleit in NRC voor meer openheid. ‘Bij het maken van lesmethoden worden altijd afwegingen gemaakt om bepaalde zaken wel of niet mee te nemen. Maar dat scholen en ouders geen inzicht hebben in welke afwegingen worden gemaakt is niet goed. Daarom zouden uitgeverijen hier meer openheid over moeten geven. Scholen kunnen dan samen met ouders zelf afwegen welke methoden ze kiezen.’

Onvoldoende informatie

Een andere opvallende uitkomst uit de peiling is dat een flinke groep ouders (46%) aangeeft dat zij onvoldoende informatie hebben over de op school gebruikte methoden. Ook scholen kunnen dus meer doen om ouders uit te leggen welke lesmethoden in gebruik zijn en welke afwegingen meespelen bij de keuze voor een bepaalde methodiek.

Landelijk Ouderpanel

Aan het onderzoek deden ouders mee uit het Landelijk Ouderpanel. Aan het onderzoek deden 561 ouders mee. Om alle conclusies van het onderzoek te lezen, raadpleeg de complete rapportage. Wilt u ook uw mening geven over het onderwijs van uw kind? Lees meer over het ouderpanel en meld u vooral aan!

Vragen?

Voor vragen over de lesmethoden kunt u bij ons informatiepunt terecht. Via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

Gerelateerde onderwerpen

Informatievoorziening (G)MR-ouders over NP Onderwijs kan beter

De overheid trok met het NP Onderwijs 8,5 miljard euro uit voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs na de coronaperiode. In veruit de meeste gevallen praat de (G)MR van school mee over de besteding van deze gelden. Toch heeft bijna een derde van de ouders niet genoeg informatie om dit goed te kunnen doen. Dat blijkt uit onderzoek onder (G)MR-ouders via het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer

Aandachtspunten voor het NP Onderwijs-debat

Maandag 7 juni vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Ouders & Onderwijs is positief over het bedrag van 5,8 miljard euro dat bestemd is voor het onderwijs, maar heeft een paar aandachtspunten. Zo zien we meer in structurele investeringen om het lerarentekort aan te pakken. En zou er meer aandacht mogen zijn voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en thuiszitters.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.